Zespoły badawcze

Zespół badawczy nr 1

Nanostruktury plazmoniczne do analiz biospektroskopowych

prof. dr hab. Agnieszka Michota-Kamińska

Zespół badawczy nr 2

Żywe materiały

dr hab. Jan Paczesny, prof. instytutu

Zespół badawczy nr 3

Optyka fizyczna i biofotonika

prof. dr hab. Maciej Wojtkowski

Zespół badawczy nr 4

Nanoinżynieria powierzchni do chemo- i bioczujników

prof. dr hab. inż. Joanna Niedziółka-Jönsson

Zespół badawczy nr 5

Zachowania fazowe i dynamika w roztworach polimerów

dr hab. Jacek Gregorowicz, prof. Instytutu

Zespół badawczy nr 6

Nanoelektrochemia

dr inż. Wojciech Nogala

Zespół badawczy nr 7

Chemia w ograniczonej geometrii

dr hab. Sashuk Volodymyr, prof. Instytutu

Zespół badawczy nr 8

Dynamika dwucząsteczkowych reakcji indukowanych światłem

dr hab. Gonzalo Manuel Angulo Nunez, prof. Instytutu

Zespół badawczy nr 9

Kompleksy koordynacyjne i materiały funkcjonalne

prof. dr hab. Janusz Lewiński

Zespół badawczy nr 10

Fizykochemia miękkiej materii

prof. dr hab. Robert Hołyst

Zespół badawczy nr 11

Mikroprzepływy i płyny złożone

prof. dr hab. Piotr Garstecki

Zespół badawczy nr 12

Macierze czujnikowe

dr Emilia Witkowska-Nery

Zespół badawczy nr 13

Fizykochemia układów złożonych

Prof. dr hab. Wojciech Góźdź

Zespół badawczy nr 14

Procesy przeniesienia ładunku w układach hydrodynamicznych

dr hab. Martin Jönsson-Niedziółka, prof. Instytutu

Zespół badawczy nr 15

Centrum Doskonałości Naukowej Dioscuri do badań nad fizyką i chemią bakterii

Dr Bartłomiej Wacław

Zespół badawczy nr 16

Struktury i dynamiki materiałów nanokrystalicznych

dr hab. Zbigniew Kaszkur, prof. Instytutu

Zespół badawczy nr 17

Chemia środowiska

prof. dr hab. Rafał Szmigielski

Zespół badawczy nr 18

Polimery funkcjonalne

dr hab. Piyush Sindhu Sharma

Zespół badawczy nr 19

Miękka materia ziarnista i inżynieria tkankowa

dr Jan Guzowski

Zespół badawczy nr 20

Kataliza kooperatywna

dr hab. Adam Kubas, prof. Instytutu

Zespół badawczy nr 21

Badanie oddziaływań międzycząsteczkowych metodami spektroskopowymi i mikroskopią STM/AFM

prof. dr hab. inż. Robert Nowakowski

Zespół badawczy nr 22

Nanofotonika Molekularna

dr. Sylwester Gawinkowski

Zespół badawczy nr 23

Elektrody modyfikowane o potencjalnym zastosowaniu w czujnikach i ogniwach

prof. dr hab. Marcin Opałło

Zespół badawczy nr 24

Zjawiska złożone, procesy nierównowagowe i przetwarzanie informacji przy wykorzystaniu reakcji chemicznych

prof. dr hab. Jerzy Górecki

Zespół badawczy nr 25

Astrochemia laboratoryjna

prof. dr hab. Robert Kołos

Zespół badawczy nr 26

Materiały półprzewodnikowe i urządzenia optoelektroniczne

dr hab. inż. Daniel Prochowicz, profesor Instytutu

Zespół badawczy nr 27

Ultraszybkie techniki laserowe

dr hab. Yuriy Stepanenko, prof. Instytutu

Zespół badawczy nr 28

Kataliza dla zrównoważonego przetwarzania energii i ochrony środowiska

dr hab. inż. Juan Carlos Colmenares Quintero, prof. Instytutu

Zespół badawczy nr 29

Fotofizyka i spektroskopia układów fotoaktywnych

prof. dr hab. Jacek Waluk

Zespół badawczy nr 30

Hiperpolaryzacja jądrowa układów molekularnych i nanomateriałów

dr Tomasz Ratajczyk

Zespół badawczy nr 32

Wytwarzanie cyfrowe układów biomimetycznych

dr Marco Costantini