Oferty pracy

W języku polskim

W języku angielskim

Ostatnio zakończone rekrutacje w języku polskim

WIB, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK)

Termin zgłoszeń: 5 czerwiec 2023

INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych [Warsaw-4-PhD]

Termin zgłoszeń: 4 czerwiec 2023

Interferometria z równoległą detekcją w dziedzinie fourierowskiej w spektroskopii w bliskiej poczerwieni do nieinwazyjnego monitorowania przepływów krwi w ludzkiej korze mózgowej, 17/2023

Termin zgłoszeń: 23 maj 2023

Koordynator administracyjno-operacyjny, Dioscuri, Rekrutacja nr 15/2023

Termin zgłoszeń: 11 maj 2023

WIB, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK)

Termin zgłoszeń: 10 maj 2023

WIB, Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

Termin zgłoszeń: 30 kwiecień 2023

Nowe półprzewodniki organiczne i nieorganiczne o kontrolowanej strukturze nadcząsteczkowej charakteryzujące się zmiennymi właściwościami luminescencyjnymi, elektrochromowymi i fotokatalitycznymi oraz wykazujące aktywność biologiczną, 8/2023

Termin zgłoszeń: 10 marzec 2023

WIB, Laboratorium Chemii Biologicznej Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

Termin zgłoszeń: 15 luty 2023

Mikroprzepływowe metody ilościowego badania antybiotykowrażliwości bakterii z rozdzielczością pojedynczo-komórkową MAESTRO 10 2018/30/A/ST4/00036, 02/2023

Termin zgłoszeń: 5 luty 2023

DYREKTOR INSTYTUTU OGŁASZA KONKURS OTWARTY NA STANOWISKO profesora instytutu (R3) W ZESPOLE 21

Termin zgłoszeń: 3 luty 2023

INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW do Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych [Warsaw-4-PhD]

Termin zgłoszeń: 4 styczeń 2023

WIB, Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

Termin zgłoszeń: 15 grudzień 2022

Objętościowa rekonstrukcja obrazowa z filtracją nadmiarowej informacji fazowej, DAINA 2 nr 2020/38/L/ST2/00556, 47/2022

Termin zgłoszeń: 30 listopad 2022

WIB, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Termin zgłoszeń: 4 listopad 2022

WIB, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK)

Termin zgłoszeń: 31 październik 2022

WIB, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK)

Termin zgłoszeń: 31 październik 2022

DYREKTOR INSTYTUTU OGŁASZA KONKURS OTWARTY NA STANOWISKO PROFESORA INSTYTUTU W ZESPOLE 13/ZAKŁADZIE VIII

Termin zgłoszeń: 24 październik 2022

Projekt ”Conference on Recent Advances in Translational Eye Research 2023” jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr DNK/SP/513952/2021 z dnia 29.12.2021.

Termin zgłoszeń: 21 październik 2022

DYREKTOR INSTYTUTU OGŁASZA KONKURS OTWARTY NA STANOWISKO PROFESORA INSTYTUTU W ZESPOLE 2 /ZAKŁADZIE 1

Termin zgłoszeń: 17 październik 2022

Objętościowa rekonstrukcja obrazowa z filtracją nadmiarowej informacji fazowej, DAINA 2 nr 2020/38/L/ST2/00556, 34/2022

Termin zgłoszeń: 15 październik 2022

Nowe nanokatalizatory selektywnego katalitycznego uwodornienia w trybie przepływowym w kierunku tworzenia półproduktów farmaceutycznych OPUS17 2019/33/B/ST5/01271, 40/2022

Termin zgłoszeń: 26 wrzesień 2022

Nowe nanokatalizatory selektywnego katalitycznego uwodornienia w trybie przepływowym w kierunku tworzenia półproduktów farmaceutycznych OPUS17 2019/33/B/ST5/01271, 26/2022

Termin zgłoszeń: 8 wrzesień 2022

WIB, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK)

Termin zgłoszeń: 5 wrzesień 2022

WIB, UNIWERSYTET WARSZAWSKI, WYDZIAŁ FIZYKI

Termin zgłoszeń: 31 sierpień 2022

Dioscuri Centre for Physics and Chemistry of Bacteria, 2019/02/H/NZ6/00003, 27/2022

Termin zgłoszeń: 17 sierpień 2022

INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych [Warsaw-4-PhD]

Termin zgłoszeń: 10 sierpień 2022

WIB, Zakład Immunologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin zgłoszeń: 1 sierpień 2022

WIB, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

Termin zgłoszeń: 4 lipiec 2022

Specjalista ds. Handlowych, ZD CHEMIPAN, 20/2022

Termin zgłoszeń: 30 czerwiec 2022

Platforma do szybkiego bezznacznikowego obrazowania, identyfikacji i sortowania podtypów komórek białaczkowych, Projekt: POIR.04.04.00-00-16ED/18-00) w ramach programu TEAM NET finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 15/2022

Termin zgłoszeń: 19 czerwiec 2022

Referent ds. Zakupów

Termin zgłoszeń: 10 czerwiec 2022