Oferty pracy

Ostatnio zakończone rekrutacje

Projekt POIR.04.04.00-00-4210/17-00 (TEAM TECH/2017-4/23), Innowacyjne ramanowskie urządzenie diagnostyczne (ang. FORMI) do detekcji patogennych bakterii w próbkach medycznych i środowiskowych

Termin zgłoszeń: 15 czerwiec 2021

DYREKTOR INSTYTUTU OGŁASZA KONKURS OTWARTY NA STANOWISKO PROFESORA INSTYTUTU (R3) W ZESPOLE 22, Rekrutacja nr 4/2021

Termin zgłoszeń: 15 kwiecień 2021

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w zespole 29

Termin zgłoszeń: 12 listopad 2021

Nabór kandydatów do Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych [Warsaw-4-PhD]

Termin zgłoszeń: 6 czerwiec 2021

Nabór kandydatów do Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych [Warsaw-4-PhD]

Termin zgłoszeń: 18 sierpień 2021

Rozwój ultraszybkiej spektroskopii stymulowanego rozpraszania Ramana wzmocnionego przez nanoanteny optyczne

Termin zgłoszeń: 31 październik 2020

Projekt Sonata Bis 6 nr 2016/22/E/ST2/00558 „Ewolucja regulacji genów jako proces stochastyczny: Teoria zapotrzebowania Savageau, koszt regulacji i szum”

Termin zgłoszeń: 20 styczeń 2021

Projekt Sonata Bis 6 nr 2016/22/E/ST2/00558 „Ewolucja regulacji genów jako proces stochastyczny: Teoria zapotrzebowania Savageau, koszt regulacji i szum”

Termin zgłoszeń: 20 styczeń 2021

Projekt Sonata Bis 6 nr 2016/22/E/ST2/00558 „Ewolucja regulacji genów jako proces stochastyczny: Teoria zapotrzebowania Savageau, koszt regulacji i szum”, 12/2021

Termin zgłoszeń: 14 maj 2021

Nowe nanokatalizatory selektywnego katalitycznego uwodornienia w trybie przepływowym w kierunku tworzenia półproduktów farmaceutycznych OPUS17 2019/33/B/ST5/01271, 35/2021

Termin zgłoszeń: 8 wrzesień 2021

Światłowodowe systemy biosensoryczne do szybkiego i wczesnego wykrywania czynników zapalnych, OPUS Project No. 2019/35/B/ST7/04388

Termin zgłoszeń: 22 październik 2021

Pracownik biurowy - Dział zakupów, 13/2021

Termin zgłoszeń: 30 kwiecień 2021

DYREKTOR INSTYTUTU OGŁASZA KONKURS OTWARTY NA STANOWISKO ADIUNKTA (R2) W ZESPOLE 4 /ZAKŁADZIE VII, 59/2021

Termin zgłoszeń: 12 listopad 2021

DYREKTOR INSTYTUTU OGŁASZA KONKURS OTWARTY NA STANOWISKO ADIUNKTA (R2) W ZESPOLE NR 9 „Kompleksy koordynacyjne i materiały funkcjonalne”, 62/2021

Termin zgłoszeń: 2 grudzień 2021

Zobacz oferty dostępne tylko w języku angielskim

Zobacz 4 oferty