Oferty pracy

Ostatnio zakończone rekrutacje

Projekt POIR.04.04.00-00-4210/17-00 (TEAM TECH/2017-4/23), Innowacyjne ramanowskie urządzenie diagnostyczne (ang. FORMI) do detekcji patogennych bakterii w próbkach medycznych i środowiskowych

Termin zgłoszeń: 15 czerwiec 2021

DYREKTOR INSTYTUTU OGŁASZA KONKURS OTWARTY NA STANOWISKO PROFESORA INSTYTUTU (R3) W ZESPOLE 22, Rekrutacja nr 4/2021

Termin zgłoszeń: 15 kwiecień 2021

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w zespole 29

Termin zgłoszeń: 12 listopad 2021

Horyzont doskonałości w zastosowaniach matrycowego RNA w immunoOnkologii [HERO], Wirtualny Instytut Badawczy (WIB) WIB-1/2020-O11, 4/2022

Termin zgłoszeń: 20 luty 2022

Nabór kandydatów do Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych [Warsaw-4-PhD]

Termin zgłoszeń: 6 czerwiec 2021

Nabór kandydatów do Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych [Warsaw-4-PhD]

Termin zgłoszeń: 18 sierpień 2021

INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych [Warsaw-4-PhD]

Termin zgłoszeń: 4 styczeń 2022

Horyzont doskonałości w zastosowaniach matrycowego RNA w immunoOnkologii [HERO], Wirtualny Instytut Badawczy (WIB) WIB-1/2020-O11, 3/2022

Termin zgłoszeń: 20 luty 2022

Dioscuri Centre for Physics and Chemistry of Bacteria, 2019/02/H/NZ6/00003, 27/2022

Termin zgłoszeń: 17 sierpień 2022

Rozwój ultraszybkiej spektroskopii stymulowanego rozpraszania Ramana wzmocnionego przez nanoanteny optyczne

Termin zgłoszeń: 31 październik 2020

Projekt Sonata Bis 6 nr 2016/22/E/ST2/00558 „Ewolucja regulacji genów jako proces stochastyczny: Teoria zapotrzebowania Savageau, koszt regulacji i szum”

Termin zgłoszeń: 20 styczeń 2021

Projekt Sonata Bis 6 nr 2016/22/E/ST2/00558 „Ewolucja regulacji genów jako proces stochastyczny: Teoria zapotrzebowania Savageau, koszt regulacji i szum”

Termin zgłoszeń: 20 styczeń 2021

Projekt Sonata Bis 6 nr 2016/22/E/ST2/00558 „Ewolucja regulacji genów jako proces stochastyczny: Teoria zapotrzebowania Savageau, koszt regulacji i szum”, 12/2021

Termin zgłoszeń: 14 maj 2021

Nowe nanokatalizatory selektywnego katalitycznego uwodornienia w trybie przepływowym w kierunku tworzenia półproduktów farmaceutycznych OPUS17 2019/33/B/ST5/01271, 35/2021

Termin zgłoszeń: 8 wrzesień 2021

Światłowodowe systemy biosensoryczne do szybkiego i wczesnego wykrywania czynników zapalnych, OPUS Project No. 2019/35/B/ST7/04388

Termin zgłoszeń: 22 październik 2021

Platforma do szybkiego bezznacznikowego obrazowania, identyfikacji i sortowania podtypów komórek białaczkowych, Projekt: POIR.04.04.00-00-16ED/18-00) w ramach programu TEAM NET finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 15/2022

Termin zgłoszeń: 19 czerwiec 2022

Nowe nanokatalizatory selektywnego katalitycznego uwodornienia w trybie przepływowym w kierunku tworzenia półproduktów farmaceutycznych OPUS17 2019/33/B/ST5/01271, 26/2022

Termin zgłoszeń: 8 wrzesień 2022

Nowe nanokatalizatory selektywnego katalitycznego uwodornienia w trybie przepływowym w kierunku tworzenia półproduktów farmaceutycznych OPUS17 2019/33/B/ST5/01271, 40/2022

Termin zgłoszeń: 26 wrzesień 2022

Pracownik biurowy - Dział zakupów, 13/2021

Termin zgłoszeń: 30 kwiecień 2021

DYREKTOR INSTYTUTU OGŁASZA KONKURS OTWARTY NA STANOWISKO ADIUNKTA (R2) W ZESPOLE 4 /ZAKŁADZIE VII, 59/2021

Termin zgłoszeń: 12 listopad 2021

DYREKTOR INSTYTUTU OGŁASZA KONKURS OTWARTY NA STANOWISKO ADIUNKTA (R2) W ZESPOLE NR 9 „Kompleksy koordynacyjne i materiały funkcjonalne”, 62/2021

Termin zgłoszeń: 2 grudzień 2021

DYREKTOR INSTYTUTU OGŁASZA KONKURS OTWARTY NA STANOWISKO ADIUNKTA W ZESPOLE CHEMII ŚRODOWISKA, 71/2021

Termin zgłoszeń: 26 grudzień 2021

Rekrutacja członków zespołu do Zadania Badawczego pt. „Horyzont doskonałości w zastosowaniach matrycowego RNA w immunoOnkologii" (WIB-1/2020-O11), finansowanego w ramach Wirtualnego Instytutu Badawczego (WIB) ze środków Funduszu Polskiej Nauki

Termin zgłoszeń: 25 styczeń 2022

Rekrutacja członków zespołu do Zadania Badawczego pt. „Horyzont doskonałości w zastosowaniach matrycowego RNA w immunoOnkologii" (WIB-1/2020-O11), finansowanego w ramach Wirtualnego Instytutu Badawczego (WIB) ze środków Funduszu Polskiej Nauki

Termin zgłoszeń: 11 luty 2022

Rekrutacja członków zespołu do Zadania Badawczego pt. „Horyzont doskonałości w zastosowaniach matrycowego RNA w immunoOnkologii" (WIB-1/2020-O11), finansowanego w ramach Wirtualnego Instytutu Badawczego (WIB) ze środków Funduszu Polskiej Nauki, UW

Termin zgłoszeń: 4 marzec 2022

WIB, Horyzont doskonałości w zastosowaniach matrycowego RNA w immunoOnkologii, UW - Centrum Nowych Technologii

Termin zgłoszeń: 11 marzec 2022

WIB, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK)

Termin zgłoszeń: 28 luty 2022

WIB, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Termin zgłoszeń: 1 kwiecień 2022

WIB, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Termin zgłoszeń: 1 maj 2022

INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych [Warsaw-4-PhD]

Termin zgłoszeń: 4 czerwiec 2022

WIB, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK)

Termin zgłoszeń: 12 maj 2022

WIB, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Termin zgłoszeń: 30 maj 2022

WIB, Zakład Immunologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin zgłoszeń: 1 czerwiec 2022

Referent ds. Zakupów

Termin zgłoszeń: 10 czerwiec 2022

Specjalista ds. Handlowych, ZD CHEMIPAN, 20/2022

Termin zgłoszeń: 30 czerwiec 2022

WIB, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

Termin zgłoszeń: 4 lipiec 2022

INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych [Warsaw-4-PhD]

Termin zgłoszeń: 10 sierpień 2022

WIB, Zakład Immunologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin zgłoszeń: 1 sierpień 2022

WIB, UNIWERSYTET WARSZAWSKI, WYDZIAŁ FIZYKI

Termin zgłoszeń: 31 sierpień 2022

WIB, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK)

Termin zgłoszeń: 5 wrzesień 2022

Zobacz oferty dostępne tylko w języku angielskim

Zobacz 8 ofert