Badania, edukacja, wdrożenia

Instytut Chemii Fizycznej
Polskiej Akademii Nauk

Badania, edukacja, wdrożenia.
Tworzymy wiedzę, by zmieniać świat.

Poznaj lepiej Instytut Chemii Fizycznej
Polskiej Akademii Nauk

Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie należy do najlepszych polskich jednostek naukowych zajmujących się szeroko rozumianą chemią i w swojej kategorii jest notowany na najwyższych miejscach w rankingach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Instytut został powołany 19 marca 1955 r. jako pierwszy instytut chemiczny Polskiej Akademii Nauk.

Obecnie IChF jest silnie powiązany z najnowszymi światowymi kierunkami rozwoju chemii fizycznej i fizyki chemicznej.

Jednostka ma prawo do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego w zakresie chemii. Zatrudniamy ponad 200 pracowników naukowych, w tym 20 z tytułem profesora.

Wykłady i seminaria

19 kwietnia 2024

Electrochemical impedance spectroscopy of tethered bilayer lipid membranes

Dr. Tomas Sabirovas Vilnius University
Friday Morning Electrochemistry seminar, hybrid: conference room and online
19 kwietnia 2024

Raman imaging, AFM, fluorescence microscopy - a valuable tools for human colon normal and cancer tissues and cells chemical characterization

Professor Beata Brozek-Pluska, Head of Laboratory of Laser Molecular Spectroscopy, Institute of Applied Radiation Chemistry, Faculty of Chemistry, Lodz University of Technology
Cluster 1 seminar, IChF Aula
Zobacz więcej

Wykłady i seminaria