Badania, edukacja, wdrożenia

Instytut Chemii Fizycznej
Polskiej Akademii Nauk

Badania, edukacja, wdrożenia.
Tworzymy wiedzę, by zmieniać świat.

Poznaj lepiej Instytut Chemii Fizycznej
Polskiej Akademii Nauk

Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie należy do najlepszych polskich jednostek naukowych zajmujących się szeroko rozumianą chemią i w swojej kategorii jest notowany na najwyższych miejscach w rankingach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Instytut został powołany 19 marca 1955 r. jako pierwszy instytut chemiczny Polskiej Akademii Nauk.

Obecnie IChF jest silnie powiązany z najnowszymi światowymi kierunkami rozwoju chemii fizycznej i fizyki chemicznej.

Jednostka ma prawo do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego w zakresie chemii. Zatrudniamy ponad 200 pracowników naukowych, w tym 20 z tytułem profesora.

Wykłady i seminaria

1 lipca 2022

Proteases as medical target in bioimaging and drug development

Prof. dr hab. Marcin Drąg, Division of Chemical Biology and Bioimaging, Wroclaw University of Science and Technology
Dream Chemistry Lecture: Mentors
14 lipca 2022

Towards high-resolution functional two-photon imaging in the living human eye – Lessons learned from non-human primate

Christina Schwarz, PhD. Institute for Ophthalmic Research at the University of Tübingen, Germany
Joint seminar of ICTER & Department I
Zobacz więcej

Wykłady i seminaria