Badania, edukacja, wdrożenia

Instytut Chemii Fizycznej
Polskiej Akademii Nauk

Badania, edukacja, wdrożenia.
Tworzymy wiedzę, by zmieniać świat.

Poznaj lepiej Instytut Chemii Fizycznej
Polskiej Akademii Nauk

Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie należy do najlepszych polskich jednostek naukowych zajmujących się szeroko rozumianą chemią i w swojej kategorii jest notowany na najwyższych miejscach w rankingach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Instytut został powołany 19 marca 1955 r. jako pierwszy instytut chemiczny Polskiej Akademii Nauk.

Obecnie IChF jest silnie powiązany z najnowszymi światowymi kierunkami rozwoju chemii fizycznej i fizyki chemicznej.

Jednostka ma prawo do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego w zakresie chemii. Zatrudniamy ponad 200 pracowników naukowych, w tym 20 z tytułem profesora.

Wykłady i seminaria

22 maja 2024

Increasing NMR sensitivity in biological sample analysis by three orders of magnitude with parahydrogen hyperpolarization

Indrek Reile, National Institute of Chemical Physics & Biophysics, Tallinn
Warsaw NMR Seminar, hybrid: conference room and Zoom
24 maja 2024

Indium tin oxide nanoparticles as a sensing element for the electrochemical determination of epirubicin and their comparison with magnetic nanostructures

Joanna Celej (Team 6)
Friday Morning Electrochemistry seminar, conference room
Zobacz więcej

Wykłady i seminaria