Badania, edukacja, wdrożenia

Instytut Chemii Fizycznej
Polskiej Akademii Nauk

Badania, edukacja, wdrożenia.
Tworzymy wiedzę, by zmieniać świat.

Poznaj lepiej Instytut Chemii Fizycznej
Polskiej Akademii Nauk

Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie należy do najlepszych polskich jednostek naukowych zajmujących się szeroko rozumianą chemią i w swojej kategorii jest notowany na najwyższych miejscach w rankingach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Instytut został powołany 19 marca 1955 r. jako pierwszy instytut chemiczny Polskiej Akademii Nauk.

Obecnie IChF jest silnie powiązany z najnowszymi światowymi kierunkami rozwoju chemii fizycznej i fizyki chemicznej.

Jednostka ma prawo do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego w zakresie chemii. Zatrudniamy ponad 200 pracowników naukowych, w tym 20 z tytułem profesora.

Wykłady i seminaria

25 lutego 2021

Spatial Light Modulators for Diffractive Optics and Polarization Control

Prof. Ignacio Moreno, Tecnopto LAB, Instituto de Bioingeniería, Universidad Miguel Hernández de Elche, Spain
International Centre for Translational Eye Research & Department of Physical Chemistry of Biological Systems, Institute of Physical Chemistry, Polish Academy of Sciences
18 marca 2021

Diffusion in living cells: 100 years after Albert Einstein

Prof. dr hab. Robert Hołyst
Institute of Physical Chemistry, Polish Academy of Sciences
Zobacz więcej

Wykłady i seminaria