Procesy przeniesienia ładunku w układach hydrodynamicznych

Zespół badawczy nr 14

Procesy przeniesienia ładunku w układach hydrodynamicznych

Kierownik zespołu

dr hab. Martin Jönsson-Niedziółka, prof. Instytutu

Tematyka badawcza

Grupa prowadzi badania wykorzystaniem technik elektrochemicznych zarówno w układach hydrodynamicznych (np. w układach mikroprzepływowych) jak i statycznych. Prowadzone przez nas badania można podzielić na dwie główne dziedziny: badania przeniesienia jonów pomiędzy niemieszającymi się cieczami oraz elektrochemiczne badania biologicznie istotnych procesów katalitycznych prowadzone w obecności enzymów, peptydów oraz zachodzących w hodowlach komórkowych.

Członkowie

  • mgr Karthika Kappalakandy Valapil 
  • mgr Marta Podrażka
  • mgr Vishwanath Rudregowda Sarojamma 
  • dr inż. Magdalena Wiloch 
  • dr inż. Emilia Witkowska Nery 
  • mgr Andrzej Krześniak (doktorant)
  • mgr Elżbieta Jarosińska (doktorant)

Publikacje

Richter, Ł., Księżarczyk, K., Paszkowska, K., Janczuk-Richter, M., Niedziółka-Jönsson, J., Gapiński, J., Łoś, M., Hołyst, R., & Paczesny, J.
Adsorption of bacteriophages on polypropylene labware affects the reproducibility of phage research.
Scientific Reports, https://doi.org/10.1038/s41598-021-86571-x


Wiloch, M. Z., Kuna, E., Kosiorek, S., Sashuk, V., & Jonsson-Niedziolka, M.
The spectroelectrochemical behaviour of 1,4‐dimethoxypillar[5]arene (P5A) and its monomer in different organic solvents.
ChemElectroChem, https://doi.org/10.1002/celc.202100257


Sulowska, K., Roźniecka, E., Wiwatowski, K., Janczuk-Richter, M., Jönsson-Niedziółka, M., Niedziółka-Jönsson, J., & Mackowski, S.
Patterned silver island paths as high-contrast optical sensing platforms.
Materials Science and Engineering: B, https://doi.org/10.1016/j.mseb.2021.115124