Procesy przeniesienia ładunku w układach hydrodynamicznych

Zespół badawczy nr 14

Procesy przeniesienia ładunku w układach hydrodynamicznych

Kierownik zespołu

dr hab. Martin Jönsson-Niedziółka, prof. Instytutu

Tematyka badawcza

Grupa prowadzi badania wykorzystaniem technik elektrochemicznych zarówno w układach hydrodynamicznych (np. w układach mikroprzepływowych) jak i statycznych. Prowadzone przez nas badania można podzielić na dwie główne dziedziny: badania przeniesienia jonów pomiędzy niemieszającymi się cieczami oraz elektrochemiczne badania biologicznie istotnych procesów katalitycznych prowadzone w obecności enzymów, peptydów oraz zachodzących w hodowlach komórkowych.

Członkowie

  • dr Magdalena Z. Wiloch
  • dr Bren Mark B Felisilda
  • dr Suchanat Boonkaew
  • dr Veronika Poltavets

Publikacje

2021

Richter, Ł., Księżarczyk, K., Paszkowska, K., Janczuk-Richter, M., Niedziółka-Jönsson, J., Gapiński, J., Łoś, M., Hołyst, R., & Paczesny, J.
Adsorption of bacteriophages on polypropylene labware affects the reproducibility of phage research.
Scientific Reports, https://doi.org/10.1038/s41598-021-86571-xWiloch, M. Z., Kuna, E., Kosiorek, S., Sashuk, V., & Jonsson-Niedziolka, M.
The spectroelectrochemical behaviour of 1,4‐dimethoxypillar[5]arene (P5A) and its monomer in different organic solvents.
ChemElectroChem, https://doi.org/10.1002/celc.202100257Sulowska, K., Roźniecka, E., Wiwatowski, K., Janczuk-Richter, M., Jönsson-Niedziółka, M., Niedziółka-Jönsson, J., & Mackowski, S.
Patterned silver island paths as high-contrast optical sensing platforms.
Materials Science and Engineering: B, https://doi.org/10.1016/j.mseb.2021.115124Gabler, T., Krzesniak, A., Janik, M., Mysliwiec, A. K., Koba, M., Buczyńska, J., Jönsson-Niedziółka, M., & Smietana, M.
Electrochemistry in an optical fiber microcavity - optical monitoring of electrochemical processes in picoliter volumes.
Lab on a Chip, https://doi.org/10.1039/D1LC00324KKalisz, J., Nogala, W., Adamiak, W., Gocyla, M., Girault, H. H., & Opallo, M.
The Solvent Effect on H2O2 Generation at Room Temperature Ionic Liquid|Water Interface.
ChemPhysChem, https://doi.org/10.1002/cphc.202100219

2022

Bielec, K., Kowalski, A., Bubak, G., Witkowska Nery, E., & Hołyst, R.
Ion Complexation Explains Orders of Magnitude Changes in the Equilibrium Constant of Biochemical Reactions in Buffers Crowded by Nonionic Compounds.
The Journal of Physical Chemistry Letters,  https://doi.org/10.1021/ACS.JPCLETT.1C03596