Kataliza kooperatywna

Zespół badawczy nr 20

Kataliza kooperatywna

Kierownik zespołu

dr hab. Adam Kubas, prof. Instytutu

Tematyka badawcza

W grupie “Kataliza kooperatywna” (CoopCat) pracujemy nad problemami związanymi z konceptem katalizy kooperatywnej. W sposób naturalny wymaga to wyjścia poza klasyczny podział na katalizę homogeniczną, heterogeniczną i enzymatyczną. Nasze unikalne podejście bazuje na synergii pomiędzy teorią a eksperymentem: dokładne metody kwantowochemiczne pozwalają na opis i przewidywanie właściwości nowych katalizatorów, które możemy badać w naszym laboratorium.

Członkowie

 • dr Magdalena Bonarowska 
 • mgr Ilona Goszewska
 • dr hab. Jacinto Sa, prof. IChF
 • dr Aleksandra Siklitckaia 
 • dr Małgorzata Zienkiewicz-Machnik 
 • dr Dariusz Piekarski
 • dr Michał Kochman
 • Marcin Tomczyk – student stypendysta
 • Tomasz Bednarek – student stypendysta

Badania

Embedding techniques in heterogeneous and enzymatic catalysis High-level QM methods in catalysis – quantitative theoretical catalysis Theoretical spectroscopy Chemistry of retinoids – theory and experiment Catalyst characterization – from surface to electronic structure of active centres X-ray spectroscopy (XAS, XES)

Publikacje

Kubas, A.
How the Donor/Acceptor Spin States Affect the Electronic Couplings in Molecular Charge-Transfer Processes?
Journal of Chemical Theory and Computation, https://doi.org/10.1021/acs.jctc.1c00126

Współpraca

Outside of IPC PAS:

 • Prof. Jochen Blumberger, University College London (UCL), Department of Physics and Astronomy, London, United Kingdom
 • Prof. Stefan Bräse, Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Institute of organic Chemistry and Institute of Toxicology and Genetics, Karlsruhe, Germany Priv.-Doz.
 • Dr Karin Fink, Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Institute of Nanotechnology, Karlsruhe, Germany
 • Prof. Leticia González, University of Vienna, Institut für Theoretische Chemie, Vienna, Austria
 • Dr Anna Lewandowska-Adrałojć, Adam Mickiewicz University (AMU), Chemistry Dept., Poznań, Poland
 • Prof. Krzysztof Palczewski, University of California, Irvine (UCI), Irvine, USA
 • Dr József Pap, Hungarian Academy of Sciences Centre of Energy Research, Budapest, Hungary

Finansowanie

2019 – 2023

National Science Centre of Poland, Sonata Bis 8 Project No. UMO- 2018/30/E/ST4/00004 CoopCat: developing theoretical tools and concepts to understand cooperative effects in catalysis. PI: Adam Kubas (PLN 1 454 260, ca. EUR 342 000) 

2016 – 2019

Ministry of Science and Higher Education of Poland, Fellowship for young and outstanding researchers for Adam Kubas, project number 093/STYP/11/2016 (PLN 194 000, ca. EUR 45 600) 

2016 – 2018

National Science Centre of Poland, Sonata Project No. UMO- 2015/17/D/ST4/00112 Iron-sulfur clusters as natural switches: consequences of the unique iron atom coordination at a molecular level. PI: Adam Kubas (PLN 272 380, ca. EUR 64 000)