Chemia środowiska

Zespół badawczy nr 17

Chemia środowiska

Kierownik zespołu

prof. dr hab. Rafał Szmigielski

Tematyka badawcza

Zespół Chemii Środowiska prowadzi badania w dwóch równoległych obszarach:
I. Chemia a smog: skład chemiczny, właściwości fizykochemiczne i efekty zdrowotne cząstek aerozolu atmosferycznego
Prowadzimy badania z użyciem technik laboratoryjnych, w tym: sprzężonych technik spektrometrii mas (GC/MS, LC/MS), komór aerozolowych, syntezy organicznej i analiz biochemicznych oraz pomiarów terenowych.
II. Chemia w świecie ożywionym: porozumiewanie się owadów i roślin w ekosystemach leśnych
Rozszyfrowujemy profile chemiczne sygnałów informacyjnych (np. feromonów) pomiędzy owadami i owadami a roślinami z użyciem technik analitycznych, w tym: GC/MS, SPME, GC/FID, syntezy orgnanicznej i bioanalitycznych, w tym: olfaktometrii, elektroantenografii, tunelu wiatrowego oraz pomiarów terenowych. 

Członkowie

  • dr inż. Krzysztof J. Rudziński
  • dr inż. Agata Kołodziejczyk 
  • mgr Klara Nestorowicz
  • dr Olena Diyuk
  • mgr Katarzyna Pawlak

Publikacje

2021

Sarang, K., Otto, T., Rudzinski, K., Schaefer, T., Grgić, I., Nestorowicz, K., Herrmann, H., & Szmigielski, R.
Reaction Kinetics of Green Leaf Volatiles with Sulfate, Hydroxyl, and Nitrate Radicals in Tropospheric Aqueous Phase.
Environmental Science & Technology, https://doi.org/10.1021/ACS.EST.1C03276

Sarang, K., Rudziński, K. J. J., & Szmigielski, R.
Green Leaf Volatiles in the Atmosphere - Properties, Transformation, and Significance.
Atmosphere, https://doi.org/10.3390/ATMOS12121655

2022

Khan, F., Jaoui, M., Rudziński, K., Kwapiszewska, K., Martinez-Romero, A., Gil-Casanova, D., Lewandowski, M., Kleindienst, T. E., Offenberg, J. H., Krug, J. D., Surratt, J. D., & Szmigielski, R.
Cytotoxicity and oxidative stress induced by atmospheric mono-nitrophenols in human lung cells.
Environmental Pollution,  https://doi.org/10.1016/J.ENVPOL.2022.119010

Kostenidou, E., Jorga, S., Kodros, J. K., Florou, K., Kołodziejczyk, A., Szmigielski, R., & Pandis, S. N.
Properties and Atmospheric Oxidation of Norpinic Acid Aerosol.
Atmosphere, https://doi.org/10.3390/ATMOS13091481

Rudziński, K. J., Staszek, D., Asztemborska, M., Sukovata, L., Raczko, J., Cieślak, M., Kolk, A., & Szmigielski, R.
Newly Discovered Components of Dendrolimus pini Sex Pheromone.
Insects, https://doi.org/10.3390/insects13111063
Larvae of the pine-tree lappet moth (Dendrolimus pini) feed on needles of pine trees in Europe and Asia. During outbreaks, they can massively defoliate pine forests. The discovery of unknown components of D. pini sex pheromone opens possibilities for optimizing the lures for trapping D. pini males and increasing their use in insect monitoring systems.

2023

Sarang, K., Otto, T., Gagan, S., Rudzinski, K., Schaefer, T., Brüggemann, M., Grgić, I., Kubas, A., Herrmann, H., & Szmigielski, R.
Aqueous-phase photo-oxidation of selected green leaf volatiles initiated by OH radicals: Products and atmospheric implications.
Science of The Total Environment,  https://doi.org/10.1016/J.SCITOTENV.2023.162622