Chemia środowiska

Zespół badawczy nr 17

Chemia środowiska

Kierownik zespołu

dr hab. Inż. Rafał Szmigielski, prof. Instytutu

Tematyka badawcza

Zespół Chemii Środowiska prowadzi badania w dwóch równoległych obszarach:
I. Chemia a smog: skład chemiczny, właściwości fizykochemiczne i efekty zdrowotne cząstek aerozolu atmosferycznego
Prowadzimy badania z użyciem technik laboratoryjnych, w tym: sprzężonych technik spektrometrii mas (GC/MS, LC/MS), komór aerozolowych, syntezy organicznej i analiz biochemicznych oraz pomiarów terenowych.
II. Chemia w świecie ożywionym: porozumiewanie się owadów i roślin w ekosystemach leśnych
Rozszyfrowujemy profile chemiczne sygnałów informacyjnych (np. feromonów) pomiędzy owadami i owadami a roślinami z użyciem technik analitycznych, w tym: GC/MS, SPME, GC/FID, syntezy orgnanicznej i bioanalitycznych, w tym: olfaktometrii, elektroantenografii, tunelu wiatrowego oraz pomiarów terenowych. 

Członkowie

  • dr inż. Krzysztof J. Rudziński
  • dr inż. Agata Kołodziejczyk 
  • dr Faria Khan 
  • dr Kumar Sarang 
  • mgr Klara Nestorowicz
  • mgr Paulina Wach
  • mgr Aleksandra Wróblewska