Chemia środowiska

Zespół badawczy nr 17

Chemia środowiska

Kierownik zespołu

dr hab. Inż. Rafał Szmigielski, prof. Instytutu

Tematyka badawcza

Zespół Chemii Środowiska prowadzi badania w dwóch równoległych obszarach:
I. Chemia a smog: skład chemiczny, właściwości fizykochemiczne i efekty zdrowotne cząstek aerozolu atmosferycznego
Prowadzimy badania z użyciem technik laboratoryjnych, w tym: sprzężonych technik spektrometrii mas (GC/MS, LC/MS), komór aerozolowych, syntezy organicznej i analiz biochemicznych oraz pomiarów terenowych.
II. Chemia w świecie ożywionym: porozumiewanie się owadów i roślin w ekosystemach leśnych
Rozszyfrowujemy profile chemiczne sygnałów informacyjnych (np. feromonów) pomiędzy owadami i owadami a roślinami z użyciem technik analitycznych, w tym: GC/MS, SPME, GC/FID, syntezy orgnanicznej i bioanalitycznych, w tym: olfaktometrii, elektroantenografii, tunelu wiatrowego oraz pomiarów terenowych. 

Członkowie

  • dr inż. Krzysztof J. Rudziński
  • dr inż. Agata Kołodziejczyk 
  • dr Kumar Sarang 
  • mgr Klara Nestorowicz
  • mgr Paulina Wach
  • mgr Aleksandra Wróblewska

Publikacje

2021

Sarang, K., Otto, T., Rudzinski, K., Schaefer, T., Grgić, I., Nestorowicz, K., Herrmann, H., & Szmigielski, R.
Reaction Kinetics of Green Leaf Volatiles with Sulfate, Hydroxyl, and Nitrate Radicals in Tropospheric Aqueous Phase.
Environmental Science & Technology, https://doi.org/10.1021/ACS.EST.1C03276

Sarang, K., Rudziński, K. J. J., & Szmigielski, R.
Green Leaf Volatiles in the Atmosphere - Properties, Transformation, and Significance.
Atmosphere, https://doi.org/10.3390/ATMOS12121655

2022

Khan, F., Jaoui, M., Rudziński, K., Kwapiszewska, K., Martinez-Romero, A., Gil-Casanova, D., Lewandowski, M., Kleindienst, T. E., Offenberg, J. H., Krug, J. D., Surratt, J. D., & Szmigielski, R.
Cytotoxicity and oxidative stress induced by atmospheric mono-nitrophenols in human lung cells.
Environmental Pollution,  https://doi.org/10.1016/J.ENVPOL.2022.119010