Centrum Doskonałości Naukowej Dioscuri do badań nad fizyką i chemią bakterii

Zespół badawczy nr 15

Centrum Doskonałości Naukowej Dioscuri do badań nad fizyką i chemią bakterii

Kierownik zespołu

Dr Bartłomiej Wacław

Tematyka badawcza

Głównym celem działalności Centrum jest zrozumienie w jaki sposób patogeniczne bakterie rozmnażają się i ewoluują w ich naturalnym środowisku: we wnętrzu komórki zwierzęcej oraz w płynach ustrojowych. Pracownicy Centrum będą używać eksperymentalnych modeli in vitro infekcji bakteryjnych, symulacji komputerowych oraz obliczeń matematycznych w celu stworzenia ilościowych modeli wzrostu i ewolucji bakterii w tych środowiskach.

Badania

  1. Eksperymentalne modele infekcji bakteryjnych
  2. Nowe metody precyzyjnego pomiaru wzrostu bakterii w czasie rzeczywistym
  3. Struktura i dynamika wzrostu wewnątrzkomórkowych kolonii bakteryjnych (biofilmy „in vivo”)
  4. Dynamika populacyjna bakterii w płynach złożonych i układach o złożonej topologii
  5. Dynamika populacyjna bakterii wewnątrzkomórkowych podczas antybiotykoterapii
  6. Wzrost bakterii na powierzchniach mikroporowatych i o zmiennej geometrii

Publikacje

Postek, W., & Garstecki, P.
Droplet Microfluidics for High-Throughput Analysis of Antibiotic Susceptibility in Bacterial Cells and Populations.
Accounts of Chemical Research,  https://doi.org/10.1021/ACS.ACCOUNTS.1C00729

Współpraca

  • Department of Evolutionary Theory, MPI Plön, Germany 
  • The University of Edinburgh
  • Harvard University
  • The University of York

Finansowanie

Dioscuri (2020-2025) (2) NAWA (2020-2024)