Fizykochemia układów złożonych

Zespół badawczy nr 13

Fizykochemia układów złożonych

Kierownik zespołu

Prof. dr hab. Wojciech Góźdź

Tematyka badawcza

Zajmujemy się matematycznym modelowaniem procesów fizykochemicznych w miękkiej materii, aktywnej materii i układach biologicznych. Rozwijamy teorie w ramach fizyki statystycznej aby opisać, zrozumieć o przewidywać zachowanie się oraz odkrywać nowe zjawiska fizyczne w badanych układach. Przeprowadzamy molekularne symulacje metodami Monte Carlo oraz dynamiki molekularnej aby badać na poziomie mikroskopowych złożone układy fizyczne.   W naszej pracy łączymy wiedzę z wielu dziedzin nauki takich jak matematyka, fizyka, chemia, biologia i informatyka.

Członkowie

  • dr Svyatoslav Kondrat 
  • dr Jakub Pękalski 
  • mgr Jeel Raval 
  • mgr Horacio Serna Serna
  • mgr Tomasz Skóra
  • dr Edyta Słyk 

Publikacje

2021

Skóra, T., Popescu, M., & Kondrat, S.
Conformation-changing enzymes and macromolecular crowding.
Physical Chemistry Chemical Physics, https://doi.org/10.1039/D0CP06631ACruz, C., Kondrat, S., Lomba, E., & Ciach, A.
Capillary Ionization and Jumps of Capacitive Energy Stored in Mesopores.
The Journal of Physical Chemistry C, https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.1c00624Mo, T., Zeng, L., Wang, Z., Kondrat, S., & Feng, G. 
Symmetrizing cathode-anode response to speed up charging of nanoporous supercapacitors. 
Green Energy & Environment, https://doi.org/10.1016/j.gee.2021.05.001Mesarec, L., Iglič, A., Kralj-Iglič, V., Góźdź, W., Virga, E. G., & Kralj, S.
Curvature Potential Unveiled Topological Defect Attractors.
Crystals, https://doi.org/10.3390/cryst11050539Serna, H., Pozuelo, A. D., Noya, E. G., & Góźdź, W. T.
Formation and internal ordering of periodic microphases in colloidal models with competing interactions.
Soft Matter, https://doi.org/10.1039/D1SM00445JGóźdź, W. T.
Multicontinuous structures with intertwined networks of channels with different topology.
Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2021.126715Lv, J.-Q., Chen, P.-C., Guan, L.-Y., Góźdź, W. T., Feng, X.-Q., & Li, B.
Collective migrations in an epithelial–cancerous cell monolayer.
Acta Mechanica Sinica, https://doi.org/10.1007/s10409-021-01083-1Marino, E., Vasilyev, O., Kluft, B. B., Stroink, M. J. B., Kondrat, S., & Schall, P.
Controlled Deposition of Nanoparticles with Critical Casimir Forces.
Nanoscale Horizons, https://doi.org/10.1039/D0NH00670J