Fizykochemia układów złożonych

Zespół badawczy nr 13

Fizykochemia układów złożonych

Kierownik zespołu

Prof. dr hab. Wojciech Góźdź

Tematyka badawcza

Zajmujemy się matematycznym modelowaniem procesów fizykochemicznych w miękkiej materii, aktywnej materii i układach biologicznych. Rozwijamy teorie w ramach fizyki statystycznej aby opisać, zrozumieć o przewidywać zachowanie się oraz odkrywać nowe zjawiska fizyczne w badanych układach. Przeprowadzamy molekularne symulacje metodami Monte Carlo oraz dynamiki molekularnej aby badać na poziomie mikroskopowych złożone układy fizyczne.   W naszej pracy łączymy wiedzę z wielu dziedzin nauki takich jak matematyka, fizyka, chemia, biologia i informatyka.

Członkowie

  • dr hab. Svyatoslav Kondrat, prof. instytutu
  • dr Dariusz Gołowicz
  • dr Vishnu Prasad Kurupath
  • mgr Daniele Paolini

Publikacje

2021

Skóra, T., Popescu, M., & Kondrat, S.
Conformation-changing enzymes and macromolecular crowding.
Physical Chemistry Chemical Physics, https://doi.org/10.1039/D0CP06631A

Cruz, C., Kondrat, S., Lomba, E., & Ciach, A.
Capillary Ionization and Jumps of Capacitive Energy Stored in Mesopores.
The Journal of Physical Chemistry C, https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.1c00624

Mo, T., Zeng, L., Wang, Z., Kondrat, S., & Feng, G. 
Symmetrizing cathode-anode response to speed up charging of nanoporous supercapacitors. 
Green Energy & Environment, https://doi.org/10.1016/j.gee.2021.05.001

Mesarec, L., Iglič, A., Kralj-Iglič, V., Góźdź, W., Virga, E. G., & Kralj, S.
Curvature Potential Unveiled Topological Defect Attractors.
Crystals, https://doi.org/10.3390/cryst11050539

Serna, H., Pozuelo, A. D., Noya, E. G., & Góźdź, W. T.
Formation and internal ordering of periodic microphases in colloidal models with competing interactions.
Soft Matter, https://doi.org/10.1039/D1SM00445J

Góźdź, W. T.
Multicontinuous structures with intertwined networks of channels with different topology.
Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2021.126715

Lv, J.-Q., Chen, P.-C., Guan, L.-Y., Góźdź, W. T., Feng, X.-Q., & Li, B.
Collective migrations in an epithelial–cancerous cell monolayer.
Acta Mechanica Sinica, https://doi.org/10.1007/s10409-021-01083-1

Marino, E., Vasilyev, O., Kluft, B. B., Stroink, M. J. B., Kondrat, S., & Schall, P.
Controlled Deposition of Nanoparticles with Critical Casimir Forces.
Nanoscale Horizons, https://doi.org/10.1039/D0NH00670J

Verkholyak, T., Kuzmak, A., & Kondrat, S.
Capacitive energy storage in single-file pores: Exactly-solvable models and simulations.
The Journal of Chemical Physics, https://doi.org/10.1063/5.0066786

Zeman, J., Kondrat, S., & Holm, C.
Ionic screening in bulk and under confinement.
The Journal of Chemical Physics,  https://doi.org/10.1063/5.0069340

2022

Groda, Y., Dudka, M., Oshanin, G., Kornyshev, A. A., & Kondrat, S.
Ionic liquids in conducting nanoslits: How important is the range of the screened electrostatic interactions?
Journal of Physics: Condensed Matter, https://doi.org/10.1088/1361-648X/AC6307

Otero-Mato, J. M., Montes-Campos, H., Gómez-González, V., Montoto, M., Cabeza, O., Kondrat, S., & Varela, L. M.
Structure, dynamics and conductivities of ionic liquid-alcohol mixtures.
Journal of Molecular Liquids, https://doi.org/10.1016/J.MOLLIQ.2022.118955

Kondrat, S., Krauss, U., & von Lieres, E.
Enzyme co-localisation: Mechanisms and benefits.
Current Research in Chemical Biology, https://doi.org/10.1016/J.CRCHBI.2022.100031

Kondrat, S., & von Lieres, E.
Mechanisms and Effects of Substrate Channelling in Enzymatic Cascades.
Methods in Molecular Biology: Multienzymatic Assemblies, Springer, Humana New York 2022, ed. Haralambos Stamatis, 
https://doi.org/10.1007/978-1-0716-2269-8_3

Słyk, E., Skóra, T., & Kondrat, S.
How macromolecules’ softness affects diffusion under crowding.
Soft Matter, https://doi.org/10.1039/D2SM00357K

Serna, H., Meyra, A. G., Noya, E. G., & Góźdź, W. T.
Self-Assembly of Optimally Packed Cylindrical Clusters inside Spherical Shells.
The Journal of Physical Chemistry B., https://doi.org/10.1021/ACS.JPCB.2C04850

Verkholyak, T., Kuzmak, A., Kornyshev, A. A., & Kondrat, S.
Less Is More: Can Low Quantum Capacitance Boost Capacitive Energy Storage?
The Journal of Physical Chemistry Letters,  https://doi.org/10.1021/ACS.JPCLETT.2C02968

Janssen, M., Verkholyak, T., Kuzmak, A., & Kondrat, S. 
Optimising nanoporous supercapacitors for heat-to-electricity conversion.
Journal of Molecular Liquids,  https://doi.org/10.1016/J.MOLLIQ.2022.121093