Fizykochemia układów złożonych

Zespół badawczy nr 13

Fizykochemia układów złożonych

Kierownik zespołu

dr hab. Wojciech Góźdź, prof. Instytutu

Tematyka badawcza

Zajmujemy się matematycznym modelowaniem procesów fizykochemicznych w miękkiej materii, aktywnej materii i układach biologicznych. Rozwijamy teorie w ramach fizyki statystycznej aby opisać, zrozumieć o przewidywać zachowanie się oraz odkrywać nowe zjawiska fizyczne w badanych układach. Przeprowadzamy molekularne symulacje metodami Monte Carlo oraz dynamiki molekularnej aby badać na poziomie mikroskopowych złożone układy fizyczne.   W naszej pracy łączymy wiedzę z wielu dziedzin nauki takich jak matematyka, fizyka, chemia, biologia i informatyka.

Członkowie

  • dr Svyatoslav Kondrat 
  • dr Jakub Pękalski 
  • mgr Jeel Raval 
  • mgr Horacio Serna Serna
  • mgr Tomasz Skóra
  • dr Edyta Słyk 

Publikacje

Skóra, T., Popescu, M., & Kondrat, S.
Conformation-changing enzymes and macromolecular crowding.
Physical Chemistry Chemical Physics, https://doi.org/10.1039/D0CP06631A