Nanofotonika Molekularna

Zespół badawczy nr 22

Nanofotonika Molekularna

Kierownik zespołu

Tematyka badawcza

Prowadzimy badania nad optycznymi i spektroskopowymi właściwościami nanostruktur, nanocząstek i nanomateriałów, a także ich interakcjami z cząsteczkami i związkami chemicznymi. Naszym celem jest zrozumienie mechanizmów rządzących procesami zachodzącymi w tych nanosystemach co umożliwi ich szerokie zastosowanie w nowoczesnych technologiach. W tym celu stosujemy i doskonalimy techniki spektroskopowe i mikroskopowe, szczególnie te umożliwiające ultraczułą detekcję i identyfikację na poziomie pojedynczych cząsteczek. Nasze badania dotyczące optycznych, elektronowych i strukturalnych właściwości materiałów oraz ich komponentów pozwalają na głębsze zrozumienie, jak struktura i skład optycznie aktywnych nanoukładów wpływają na ich funkcjonalność oraz potencjalne zastosowania jako materiałów fotoaktywnych, wykorzystywanych w ultraczułej detekcji optycznej, fotoelektronice i fotochemii.

Członkowie

  • mgr. inż. Patryk Pyrcz
  • mgr. Abdolvahab Amirsalari

Publikacje

A reagentless amperometric biosensor for creatinine assay based on recombinant creatinine deiminase and N-methylhydantoin-sensitive CoCu nanocomposite

N Stasyuk, A Zakalskiy, W Nogala, S Gawinkowski, T Ratajczyk, M Bonarowska, O Demkiv, O Zakalska, M Gonchar

Sensors and Actuators B: Chemical (2023) 393, 134276

Multimodal microscope system for hyperspectral imaging of scattering directionality and Raman excitation spectroscopy

A Amirsalari, S Razi, S Gawinkowski

Journal of Raman Spectroscopy (2023) 54 (9), 976

Toward the Detection Limit of Electrochemistry: Studying Anodic Processes with a Fluorogenic Reporting Reaction

S Linfield, S Gawinkowski, W Nogala

Anal. Chem. (2023) 95 (30), 11227–11235

Tuneable-Wavelength Nanosecond Laser Tailoring of Plasmon Resonance Spectra of Gold Nanoparticle Colloids

T Sukmanee, M Szuster, A Gorski, M Hołdyński, S Gawinkowski

Nanoscale Advances (2023) 5, 3697-3704

Finansowanie

  • Szybka dynamika molekularna w nanownękach plazmonicznych

NCN OPUS 2020/39/B/ST4/01523  Kierownik projektu: S. Gawinkowski

  • Krystaliczne organiczne polimery porowate konwertujące energię światła w górę

NCN SONATA 2022/47/D/ST5/01375  Projekt realizowany w konsorcjum z Ensemble3 sp. z o.o.

  • Chemia i fizyka w nanownęce

MNISW Diamentowy Grant   Kierownik projektu: P. Pyrcz