Studia doktorskie

Dla kogo studia

Zapraszamy magistrów - absolwentów chemii, fizyki, inżynierii materiałowej oraz kierunków pokrewnych, zarówno eksperymentatorów jak i teoretyków, o uzdolnieniach w naukach przyrodniczych i ścisłych, przejawiających silną motywację do pracy badawczej.

Przyjęcie na Studia uzależnione jest od wyniku rozmowy kwalifikacyjnej, która obejmuje, w zależności od profilu wykształcenia osoby kandydującej, podstawy chemii lub fizyki na poziomie magisterskim. Sprawdzana jest również znajomość języka angielskiego w zakresie umożliwiającym prezentację dotychczasowych dokonań naukowych kandydata.

Jakie to studia?

Studia trwają cztery lata. Program studiów oraz zasady przyznawania stypendiów są zgodne z wytycznymi MEiN. Instytut dysponuje przystępnymi finansowo miejscami w hotelu doktoranta.

Co potem?

Najlepsi absolwenci MSD są kierowani na zagraniczne staże podoktorskie a po powrocie mogą być w pierwszej kolejności zatrudnieni w IChF.

Oferujemy

 • wysoki poziom naukowy badań
 • nowoczesną aparaturę badawczą i bazę komputerową
 • współpracę naukową z renomowanymi ośrodkami naukowymi zarówno w kraju jak i w Europie, USA i Japonii
 • krajowe i zagraniczne staże naukowo-badawcze w ramach MSD
 • możliwość zdobycia pewnego doświadczenia w dydaktyce
 • częste kontakty z opiekunem naukowym
 • przyjazną i życzliwą atmosferę.

Proponujemy ciekawą tematykę badań z pogranicza fizyki i chemii w zakresie m.in.:

 • nanotechnologii i nowych materiałów
 • fotochemii, fotofizyki i spektroskopii molekularnej
 • fizykochemii powierzchni i granicy faz, ciała stałego, miękkiej materii oraz kompleksów supramolekularnych
 • kinetyki chemicznej i katalizy
 • termodynamiki i mechaniki statystycznej
 • chemii kwantowej, matematycznego modelowania zjawisk i dynamiki molekularnej
 • elektrochemii, w tym mechanizmów procesów elektrodowych, elektroanalizy i ochrony przed korozją
 • syntezy nowych materiałów
 • chemii środowiska
 • astrochemii

Dokumenty dla nowych doktorantów

Strona studiów doktorskich