Nanoinżynieria powierzchni do chemo- i bioczujników

Zespół badawczy nr 4

Nanoinżynieria powierzchni do chemo- i bioczujników

Kierownik zespołu

prof. dr hab. inż. Joanna Niedziółka-Jönsson

Tematyka badawcza

Nasza grupa koncentruje się na chemii analitycznej, a w szczególności na modyfikacji powierzchni przetworników sygnału w celu zbadania interakcji molekularnych. W tym celu konieczne jest poszukiwanie nowych materiałów i/lub modyfikacja ich właściwości powierzchniowych oraz zastosowanie odpowiednich metod wykrywania. Synteza i modyfikacja nanocząstek metali ma szczególne znaczenie, ponieważ mogą one być stosowane jako optyczne przetworniki sygnału ze względu na ich zlokalizowany powierzchniowy rezonans plazmonowy, łączący procesy chemiczne z technikami detekcji, takimi jak mikroskopia fluorescencyjna i spektrofotometria UV, a także w metodach elektrochemicznych.

Członkowie

  • dr Katarzyna Szot-Karpińska
  • mgr inż. Paulina Musolf
  • mgr Wiktoria Zacheja

Publikacje

Sulowska, K., Roźniecka, E., Wiwatowski, K., Janczuk-Richter, M., Jönsson-Niedziółka, M., Niedziółka-Jönsson, J., & Mackowski, S.
Patterned silver island paths as high-contrast optical sensing platforms.
Materials Science and Engineering: B, https://doi.org/10.1016/j.mseb.2021.115124

Filik, K., Szermer-Olearnik, B., Niedziółka-Jönson, J., Roźniecka, E., Ciekot, J., Pyra, A., Matyjaszczyk, I., Skurnik, M., & Brzozowska, E.
φYeO3-12 phage tail fiber Gp17 as a promising high specific tool for recognition of Yersinia enterocolitica pathogenic serotype O:3.
AMB Express, https://doi.org/10.1186/S13568-021-01341-2