Nanoinżynieria powierzchni do chemo- i bioczujników

Zespół badawczy nr 4

Nanoinżynieria powierzchni do chemo- i bioczujników

Kierownik zespołu

prof. dr hab. inż. Joanna Niedziółka-Jönsson

Tematyka badawcza

Nasza grupa koncentruje się na chemii analitycznej, a w szczególności na modyfikacji powierzchni przetworników sygnału w celu zbadania interakcji molekularnych. W tym celu konieczne jest poszukiwanie nowych materiałów i/lub modyfikacja ich właściwości powierzchniowych oraz zastosowanie odpowiednich metod wykrywania. Synteza i modyfikacja nanocząstek metali ma szczególne znaczenie, ponieważ mogą one być stosowane jako optyczne przetworniki sygnału ze względu na ich zlokalizowany powierzchniowy rezonans plazmonowy, łączący procesy chemiczne z technikami detekcji, takimi jak mikroskopia fluorescencyjna i spektrofotometria UV, a także w metodach elektrochemicznych.

Członkowie

  • dr Dorota Buczyńska
  • mgr Michał Ćwik
  • mgr inż. Marta Janczuk-Richter
  • dr Adam Leśniewski
  • mgr inż. Izabela Olszowska-Łoś
  • dr inż. Ewa Roźniecka
  • dr Katarzyna Szot-Karpińska
  • mgr inż. Maciej Biały

Publikacje

Sulowska, K., Roźniecka, E., Wiwatowski, K., Janczuk-Richter, M., Jönsson-Niedziółka, M., Niedziółka-Jönsson, J., & Mackowski, S.
Patterned silver island paths as high-contrast optical sensing platforms.
Materials Science and Engineering: B, https://doi.org/10.1016/j.mseb.2021.115124