Biblioteka Instytutu

Informacje ogólne

Biblioteka Instytutu Chemii Fizycznej PAN jest specjalistyczną biblioteką naukową, dysponującą bogatym księgozbiorem z dziedzin: chemii, fizyki i nauk pokrewnych. Większą część zbiorów stanowi literatura obcojęzyczna, głównie w języku angielskim. Jesteśmy biblioteką środowiskową, otwartą dla wszystkich, których zainteresowania pokrywają się z tematyką naszych zbiorów.

Księgozbiór biblioteki:

 • ok. 31 tys. książek
 • ok. 37 tys. jednostek (czasopisma)
 • ok. 900 tytułów czasopism (20 prenumerowanych na bieżąco)
 • ok. 600 prac doktorskich i habilitacyjnych
 • ok. 32 tys. jednostek zbiorów specjalnych (mikrofilmy, mikrofisze, CD-romy)
 • dostęp online do 33 baz (w tym ok. 6800 tytułów czasopism
  oraz ok. 51 tys. książek)

Link do katalogu Biblioteki

Link do repozytorium prac doktorskich i habilitacyjnych (RCIN)

Czytelnia

Biblioteka otwarta jest w godzinach 10.00-13.00. Zapraszamy!

Osobom spoza Instytutu udostępnia się wszystkie materiały biblioteczne na miejscu i wypożycza na rewers międzybiblioteczny.

Wypożyczalnia międzybiblioteczna

Czynna jest w godzinach pracy Biblioteki. Wypożyczalnia sprowadza na potrzeby pracowników Instytutu różnego rodzaju wydawnictwa, których nie posiadamy w naszych zbiorach. Telefon: 22 343 3139, e-mail: biblioteka@ichf.edu.pl.

Ewaluacja działalności naukowej

Biblioteka IChF zajmuje się parametryzacją i ewaluacją działalności naukowej Instytutu, w szczególności publikacji naukowych. Więcej informacji na ten temat, wraz z instrukcjami i wzorami oświadczeń dla pracowników znajduje się w Intranecie w sekcji Nauka oraz na stronie internetowej Biblioteki.

Open Access

Informacje o publikowaniu prac naukowych w modelu OA znajdują się na nowej stronie internetowej Biblioteki.

Aktualności

Aktualności Open Access:

 • Instytut Chemii Fizycznej PAN wprowadził Politykę Otwartej Nauki. Utworzony został Projekt Otwartej Nauki w celu dodatkowego finansowania opłat publikacyjnych. Zarządzenie wraz z załącznikami jest dostępne w Intranecie w sekcji Nauka.

 • Elsevier poinformował o zamknięciu części A programu publikowania otwartego z dniem 28.10.2022 r., co wynika z wyczerpania puli artykułów na 2022 r. Nowa pula publikowania bez opłat będzie dostępna od początku 2023 r. dla artykułów wysłanych do recenzji w 2023 r. Program B (publikacja z obniżoną opłatą APC dla autora), który jest oferowany dla artykułów wysłanych do recenzji przed 2022 r., będzie wciąż działał.

 • Pula artykułów dostępnych w programie publikowania otwartego w ramach naszej umowy konsorcyjnej Institute of Physics (IoP) w roku 2022 została wyczerpana i tym samym program został zamknięty.

 • Program OA Springer został wznowiony w dniu 15 lipca 2022 r. Program w roku 2022 obejmuje zmniejszoną w stosunku do roku ubiegłego pulę 1311 artykułów.

Więcej informacji o publikowaniu otwartym mogą znaleźć Państwo na stronie Biblioteki.

Strona biblioteki IChF PAN