Biblioteka Instytutu

Informacje ogólne

Biblioteka Instytutu Chemii Fizycznej PAN jest specjalistyczną biblioteką naukową, dysponującą bogatym księgozbiorem z dziedzin: chemii, fizyki i nauk pokrewnych. Większą część zbiorów stanowi literatura obcojęzyczna, głównie w języku angielskim. Jesteśmy biblioteką środowiskową, otwartą dla wszystkich, których zainteresowania pokrywają się z tematyką naszych zbiorów.

Księgozbiór biblioteki:

  • ok. 31 tys. książek
  • ok. 37 tys. jednostek (czasopisma)
  • ok. 900 tytułów czasopism (20 prenumerowanych na bieżąco)
  • ok. 600 prac doktorskich i habilitacyjnych
  • ok. 32 tys. jednostek zbiorów specjalnych (mikrofilmy, mikrofisze, CD-romy)
  • dostęp online do 33 baz (w tym ok. 6800 tytułów czasopism
    oraz ok. 51 tys. książek)

Link do katalogu Biblioteki

Link do repozytorium prac doktorskich i habilitacyjnych (RCIN)

Czytelnia

Biblioteka otwarta jest w godzinach 8.00-15.00. Zapraszamy!

Osobom spoza Instytutu udostępnia się wszystkie materiały biblioteczne na miejscu i wypożycza na rewers międzybiblioteczny.

Wypożyczalnia międzybiblioteczna

Czynna jest w godzinach pracy Biblioteki. Wypożyczalnia sprowadza na potrzeby pracowników Instytutu różnego rodzaju wydawnictwa, których nie posiadamy w naszych zbiorach. Telefon: 22 343 3139, e-mail: biblioteka@ichf.edu.pl.

Ewaluacja działalności naukowej

Biblioteka IChF zajmuje się parametryzacją i ewaluacją działalności naukowej Instytutu, w szczególności publikacji naukowych. Więcej informacji na ten temat, wraz z instrukcjami i wzorami oświadczeń dla pracowników znajduje się w Intranecie w sekcji Nauka oraz na stronie internetowej Biblioteki.

Open Access

Informacje o publikowaniu prac naukowych w modelu OA znajdują się na nowej stronie internetowej Biblioteki.

Aktualności

Bazy danych - aktualności:

Nowe bazy danych na SciFinder Discovery Platform:

CAS Analytical Methods - Baza metod analitycznych i syntetycznych, wraz z materiałami, oprzyrządowaniem i danymi walidacyjnymi, ułatwiająca ich porównywanie. Link do instrukcji.

CAS Formulus - Baza wzorów chemicznych indeksowanych na podstawie publikacji naukowych, patentów i baz produktów. Baza umożliwia wyszukiwanie podobnych formuł oraz zawiera informacje o dotyczących ich regulacjach prawnych w USA i UE. Link do instrukcji.

Obie bazy są dostępne z IP instytutu i współdzielą konto użytkownika z bazą SciFinder-n (rejestracja przez link na stronie Biblioteki).

Aktualności Open Access:

  • Aktualnie działają znów wszystkie programy publikowania otwartego bez opłat.

  • Instytut Chemii Fizycznej PAN wprowadził Politykę Otwartej Nauki. Utworzony został Projekt Otwartej Nauki w celu dodatkowego finansowania opłat publikacyjnych. Zarządzenie wraz z załącznikami jest dostępne w Intranecie w sekcji Nauka.

Więcej informacji o publikowaniu otwartym mogą znaleźć Państwo na stronie Biblioteki.

Strona biblioteki IChF PAN