Biblioteka Instytutu

Informacje ogólne

Biblioteka Instytutu Chemii Fizycznej PAN jest specjalistyczną biblioteką naukową, dysponującą bogatym księgozbiorem z dziedzin: chemii, fizyki i nauk pokrewnych. Większą część zbiorów stanowi literatura obcojęzyczna, głównie w języku angielskim. Jesteśmy biblioteką środowiskową, otwartą dla wszystkich, których zainteresowania pokrywają się z tematyką naszych zbiorów.

Księgozbiór biblioteki:

 • ok. 31 tys. książek
 • ok. 37 tys. jednostek (czasopisma)
 • ok. 900 tytułów czasopism (20 prenumerowanych na bieżąco)
 • ok. 600 prac doktorskich i habilitacyjnych
 • ok. 32 tys. jednostek zbiorów specjalnych (mikrofilmy, mikrofisze, CD-romy)
 • dostęp online do 33 baz (w tym ok. 6800 tytułów czasopism
  oraz ok. 51 tys. książek)

Link do katalogu Biblioteki

Link do repozytorium prac doktorskich i habilitacyjnych (RCIN)

Czytelnia

Biblioteka otwarta jest dla pracowników Instytutów Chemii Fizycznej i Organicznej oraz Chemipanu w godzinach 11.00-13.00. Czytelników z zewnątrz obsługujemy zdalnie. Przed wejściem do czytelni należy zdezynfekować ręce i założyć maseczkę na twarz. W czytelni jednocześnie może przebywać dwóch czytelników. Zapraszamy!

Osobom spoza Instytutu udostępnia się wszystkie materiały biblioteczne na miejscu i wypożycza na rewers międzybiblioteczny.

Wypożyczalnia międzybiblioteczna

Czynna jest w godzinach pracy Biblioteki. Wypożyczalnia sprowadza na potrzeby pracowników Instytutu różnego rodzaju wydawnictwa, których nie posiadamy w naszych zbiorach. Telefon: 22 343 3139, e-mail: biblioteka@ichf.edu.pl.

Open Access

Informacje o publikowaniu prac naukowych w modelu OA znajdują się na nowej stronie internetowej Biblioteki.

Ewaluacja działalności naukowej

Biblioteka IChF zajmuje się parametryzacją i ewaluacją działalności naukowej Instytutu, w szczególności publikacji naukowych. Więcej informacji na ten temat, wraz z instrukcjami i wzorami oświadczeń dla pracowników znajduje się w Intranecie w sekcji Nauka oraz na stronie internetowej Biblioteki.

Aktualności

Od 7 maja 2022 r. nowa wersja bazy danych SciFinder-n zastąpi poprzednią wersję SciFinder-r.

Dla użytkowników zarejestrowanych w poprzedniej wersji dane do logowania pozostają takie same.

Informacje o bazie są umieszczone na stronie internetowej Biblioteki w Zakładce – Bazy.

Aktualności Open Access:

 • Dnia 14.02.2022 program publikowania otwartego w ramach licencji krajowej Springer 2019-2021 został zamknięty (pula z 2021 r. została wyczerpana).
  Nowa pula programu na 2022 r. zostanie określona w trakcie negocjacji kolejnej umowy z wydawcą i zostanie uruchomiona po przyznaniu finansowania przez MEiN i podpisaniu nowej umowy, prawdopodobnie w marcu lub kwietniu 2022 r. Autorzy, których artykuły zostały zaakceptowane po wyczerpaniu limitu otrzymają od wydawcy informację o możliwości opublikowania takich artykułów w modelu subskrypcyjnym lub w modelu open Access na koszt autora.

Więcej informacji o publikowaniu otwartym mogą znaleźć Państwo na stronie Biblioteki.

Strona biblioteki IChF PAN