Biblioteka Instytutu

Informacje ogólne

Biblioteka Instytutu Chemii Fizycznej PAN jest specjalistyczną biblioteką naukową, dysponującą bogatym księgozbiorem z dziedzin: chemii, fizyki i nauk pokrewnych. Większą część zbiorów stanowi literatura obcojęzyczna, głównie w języku angielskim. Jesteśmy biblioteką środowiskową, otwartą dla wszystkich, których zainteresowania pokrywają się z tematyką naszych zbiorów.

Księgozbiór biblioteki:

  • ok. 31 tys. książek
  • ok. 37 tys. jednostek (czasopisma)
  • ok. 900 tytułow czasopism (20 prenumerowanych na bieżąco)
  • ok. 600 prac doktorskich i habilitacyjnych
  • ok. 32 tys. jednostek zbiorów specjalnych (mikrofilmy, mikrofisze, CD-romy)
  • dostęp online do 33 baz (w tym ok. 6800 tytułów czasopism
    oraz ok. 51 tys. książek)

Link do katalogu Biblioteki

Link do repozytorium prac doktorskich i habilitacyjnych (RCIN)

Udostępnianie

Osobom spoza Instytutu udostępnia się wszytkie materiały biblioteczne na miejscu i wypożycza na rewers międzybiblioteczny.

Wypożyczalnia międzybiblioteczna

Czynna jest w godzinach pracy Biblioteki. Wypożyczalnia sprowadza na potrzeby pracowników Instytutu różnego rodzaju wydawnictwa, których nie posiadamy w naszych zbiorach. Telefon: 22 343 3139, e-mail: biblioteka@ichf.edu.pl oraz anierychlewska@ichf.edu.pl (Arleta Nierychlewska).

Open Access

Informacje o publikowaniu prac naukowych w modelu OA zawarte są w na nowej stronie internetowej Biblioteki.

Aktualności

Biblioteka otwarta jest dla pracowników Instytutów Chemii Fizycznej i Organicznej oraz Chemipanu w godzinach 11.00-13.00. Czytelników z zewnątrz obsługujemy zdalnie. Przed wejściem do czytelni należy zdezynfekować ręce i założyć maseczkę na twarz. W czytelni jednocześnie może przebywać dwóch czytelników. Zapraszamy!

Z przyjemnością informujemy, że opublikowana została nowa strona internetowa Biblioteki IChF i jest dostępna pod adresem:

https://biblioteka-ichf.pl

Strona znajduje się na tymczasowym serwerze dla celów testowych, w związku z czym jej adres w najbliższym czasie ulegnie zmianie (o czym Państwa poinformujemy). Strona działa w wersji testowej dlatego prosimy, aby wszelkie krytyczne uwagi i zauważone błędy kierować na adres: mgawrys@ichf.edu.pl

Strona posiada pełną wersję anglojęzyczną, zawiera informacje o zbiorach, katalogach i wszystkich usługach, bazach danych, e-czasopismach oraz e-bookach, do których dostęp Biblioteka zapewnia dla pracowników IChF. Na stronie znajdziecie Państwo również dział z informacjami o publikowaniu Open Access, który będzie sukcesywnie rozbudowywany.

Stara strona Biblioteki jest nadal dostępna pod adresem:

http://malina.ichf.edu.pl/biblioteka

Strona biblioteki IChF PAN