Biblioteka Instytutu

Informacje ogólne

Biblioteka Instytutu Chemii Fizycznej PAN jest specjalistyczną biblioteką naukową, dysponującą bogatym księgozbiorem z dziedzin: chemii, fizyki i nauk pokrewnych. Większą część zbiorów stanowi literatura obcojęzyczna, głównie w języku angielskim. Jesteśmy biblioteką środowiskową, otwartą dla wszystkich, których zainteresowania pokrywają się z tematyką naszych zbiorów.

Księgozbiór biblioteki:

  • ok. 31 tys. jedn. inwentarzowych wydawnictw zwartych (książek)
  • ok. 37 tys. jedn. inwentarzowych wydawnictw ciągłych (czasopisma)
  • ok. 900 tytułow czasopism (20 prenumerowanych na bieżąco)
  • ok. 590 prac doktorskich i habilitacyjnych

Udostępnianie

Osobom spoza Instytutu udostępnia się wszytkie materiały biblioteczne na miejscu i wypożycza na rewers międzybiblioteczny.

Wypożyczalnia międzybiblioteczna

Czynna jest w godzinach pracy Biblioteki. Wypożyczalnia sprowadza na potrzeby pracowników Instytutu różnego rodzaju wydawnictwa, których nie posiadamy w naszych zbiorach. Telefon: 22 343 3139, e-mail: biblioteka@ichf.edu.pl oraz anierychlewska@ichf.edu.pl (Arleta Nierychlewska).

Open Access

Informacje o publikowaniu prac naukowych w modelu OA zawarte są w na stronie internetowej Biblioteki.

Aktualności

Biblioteka otwarta jest dla pracowników Instytutu Chemii Fizycznej i Organicznej oraz Chemipanu w godzinach 11.00-13.00. Czytelników z zewnątrz obsługujemy zdalnie. Przed wejściem do czytelni należy zdezynfekować ręce i założyć maseczkę na twarz. W czytelni jednocześnie może przebywać dwóch czytelników. Zapraszamy!

Strona biblioteki IChF PAN