Optyka fizyczna i biofotonika

Zespół badawczy nr 3

Optyka fizyczna i biofotonika

Kierownik zespołu

prof. dr hab. Maciej Wojtkowski

Tematyka badawcza

Zakres badawczy grupy POB obejmuje: podstawowe, fizyczne aspekty obrazowania optycznego, rozwój nowych metod oraz demonstrację ich zastosowań w biologii i medycynie. Głównym obszarem aktywności POB jest wszechstronny rozwój nowych metod optycznych łączących interferometrię światła białego, zaawansowaną spektroskopię i fluorescencję. Kompetencje te obejmują umiejętności podstawowego - fizycznego opisu metod; projektowanie, konstruowanie i optymalizację ergonomicznych układów; opracowywanie nowych narzędzi programowych do przetwarzania i pozyskiwania danych.

Członkowie

 • dr Dawid Borycki 
 • mgr Onur Cetinkaya 
 • dr Alejandra Consejo Vaquero 
 • dr Andrzej Foik
 • dr Karol Karnowski 
 • dr Piotr Kasprzycki 
 • dr inż. Kamil Liżewski 
 • mgr inż. Marcin Marzejon 
 • mgr Jadwiga Milkiewicz 
 • dr inż. Rafał Pietruch 
 • dr Jagoda Płaczkiewicz
 • dr inż. Sławomir Tomczewski 

Publikacje

2021

Liebert, A., Torricelli, A., Pifferi, A., Contini, D., Borycki, D., Colombo, L., Pagliazzi, M., Sawosz, P., Samaei, S., Wojtkiewicz, S., Durduran, T., Torricelli, A., Torricelli, A., Pifferi, A., Pifferi, A., & Liebert, A.
Performance assessment of laser sources for time-domain diffuse correlation spectroscopy.
Biomedical Optics Express, https://doi.org/10.1364/BOE.432363

Liu, W., Qian, R., Xu, S., Chandra Konda, P., Jönsson, J., Harfouche, M., Borycki, D., Cooke, C., Berrocal, E., Dai, Q., Wang, H., & Horstmeyer, R.
Fast and sensitive diffuse correlation spectroscopy with highly parallelized single photon detection.
APL Photonics, https://doi.org/10.1063/5.0031225

Auksorius, E., Borycki, D., & Wojtkowski, M.
Multimode fiber enables control of spatial coherence in Fourier-domain full-field optical coherence tomography for in vivo corneal imaging.
Optics Letters, https://doi.org/10.1364/OL.417178

Untracht, G. R., Karnowski, K., & Sampson, D. D.
Imaging the small with the small: Prospects for photonics in micro-endomicroscopy for minimally invasive cellular-resolution bioimaging.
APL Photonics, https://doi.org/10.1063/5.0052258

Consejo, A., Jiménez-García, M., Issarti, I., & Rozema, J. J.

Detection of Subclinical Keratoconus With a Validated Alternative Method to Corneal Densitometry.

Translational Vision Science & Technology, https://doi.org/10.1167/TVST.10.9.32

Tack, M., Kreps, E. O., Zaeytijd, J. De, & Consejo, A.

Scheimpflug-Based Analysis of the Reflectivity of the Cornea in Marfan Syndrome.

Translational Vision Science & Technology, https://doi.org/10.1167/TVST.10.9.34

Liebert, A., Torricelli, A., Pifferi, A., Contini, D., Borycki, D., Colombo, L., Pagliazzi, M., Sawosz, P., Samaei, S., Wojtkiewicz, S., Durduran, T., Torricelli, A., Torricelli, A., Pifferi, A., Pifferi, A., & Liebert,

A. Performance assessment of laser sources for time-domain diffuse correlation spectroscopy.

Biomedical Optics Express, https://doi.org/10.1364/BOE.432363