Optyka fizyczna i biofotonika

Zespół badawczy nr 3

Optyka fizyczna i biofotonika

Kierownik zespołu

prof. dr hab. Maciej Wojtkowski

Tematyka badawcza

Zakres badawczy grupy POB obejmuje: podstawowe, fizyczne aspekty obrazowania optycznego, rozwój nowych metod oraz demonstrację ich zastosowań w biologii i medycynie. Głównym obszarem aktywności POB jest wszechstronny rozwój nowych metod optycznych łączących interferometrię światła białego, zaawansowaną spektroskopię i fluorescencję. Kompetencje te obejmują umiejętności podstawowego - fizycznego opisu metod; projektowanie, konstruowanie i optymalizację ergonomicznych układów; opracowywanie nowych narzędzi programowych do przetwarzania i pozyskiwania danych.

Członkowie

 • dr Dawid Borycki 
 • dr Andrzej Foik
 • dr Karol Karnowski 
 • dr Katarzyna Kordecka
 • mgr Jadwiga Milkiewicz 
 • dr Jagoda Płaczkiewicz
 • dr Marcin Tabaka
 • dr inż. Stefania Robakiewicz
 • dr Vineeta Kaushik
 • dr inż. Marta Mikuła-Zdańkowska
 • dr inż. Kamil Liżewski
 • dr Natalia Ochocka-Lewicka
 • mgr Piotr Rutkowski
 • dr hab. Dawid Borycki
 • dr Michał Dąbrowski
 • mgr inż. Bartłomiej Bałamut
 • dr Karol Karnowski
 • dr Mehdi Borjkhani
 • mgr inż. Milena Mućka
 • mgr inż. Lucyna Piórkowska
 • mgr inż. Anna Galińska
 • dr Anna Posłuszny

Publikacje

2021

Liebert, A., Torricelli, A., Pifferi, A., Contini, D., Borycki, D., Colombo, L., Pagliazzi, M., Sawosz, P., Samaei, S., Wojtkiewicz, S., Durduran, T., Torricelli, A., Torricelli, A., Pifferi, A., Pifferi, A., & Liebert, A.
Performance assessment of laser sources for time-domain diffuse correlation spectroscopy.
Biomedical Optics Express, https://doi.org/10.1364/BOE.432363

Liu, W., Qian, R., Xu, S., Chandra Konda, P., Jönsson, J., Harfouche, M., Borycki, D., Cooke, C., Berrocal, E., Dai, Q., Wang, H., & Horstmeyer, R.
Fast and sensitive diffuse correlation spectroscopy with highly parallelized single photon detection.
APL Photonics, https://doi.org/10.1063/5.0031225

Auksorius, E., Borycki, D., & Wojtkowski, M.
Multimode fiber enables control of spatial coherence in Fourier-domain full-field optical coherence tomography for in vivo corneal imaging.
Optics Letters, https://doi.org/10.1364/OL.417178

Untracht, G. R., Karnowski, K., & Sampson, D. D.
Imaging the small with the small: Prospects for photonics in micro-endomicroscopy for minimally invasive cellular-resolution bioimaging.
APL Photonics, https://doi.org/10.1063/5.0052258

Consejo, A., Jiménez-García, M., Issarti, I., & Rozema, J. J.

Detection of Subclinical Keratoconus With a Validated Alternative Method to Corneal Densitometry.

Translational Vision Science & Technology, https://doi.org/10.1167/TVST.10.9.32

Tack, M., Kreps, E. O., Zaeytijd, J. De, & Consejo, A.

Scheimpflug-Based Analysis of the Reflectivity of the Cornea in Marfan Syndrome.

Translational Vision Science & Technology, https://doi.org/10.1167/TVST.10.9.34

Liebert, A., Torricelli, A., Pifferi, A., Contini, D., Borycki, D., Colombo, L., Pagliazzi, M., Sawosz, P., Samaei, S., Wojtkiewicz, S., Durduran, T., Torricelli, A., Torricelli, A., Pifferi, A., Pifferi, A., & Liebert,

A. Performance assessment of laser sources for time-domain diffuse correlation spectroscopy.

Biomedical Optics Express, https://doi.org/10.1364/BOE.432363

Frankowski, J. C., Foik, A. T., Tierno, A., Machhor, J. R., Lyon, D. C., & Hunt, R. F.
Traumatic brain injury to primary visual cortex produces long-lasting circuit dysfunction.
Communications Biology, https://doi.org/10.1038/s42003-021-02808-5

Boguslawski, J., Palczewska, G., Tomczewski, S., Milkiewicz, J., Kasprzycki, P., Stachowiak, D., Komar, K., Marzejon, M. J., Sikorski, B. L., Hudzikowski, A., Głuszek, A., Łaszczych, Z., Karnowski, K., Soboń, G., Palczewski, K., & Wojtkowski, M.
In vivo imaging of the human eye using a two-photon excited fluorescence scanning laser ophthalmoscope.
The Journal of Clinical Investigation, https://doi.org/10.1172/JCI154218

2022

Auksorius, E., Borycki, D., Wegrzyn, P., Žičkienė, I., Adomavičius, K., Sikorski, B. L., & Wojtkowski, M.
Multimode fiber as a tool to reduce cross talk in Fourier-domain full-field optical coherence tomography.
Optics Letters, https://doi.org/10.1364/OL.449498

Stachowiak, D., Marzejon, M., Bogusławski, J., Łaszczych, Z., Komar, K., Wojtkowski, M., & Soboń, G.
Femtosecond Er-doped fiber laser source tunable from 872 to 1075 nm for two-photon vision studies in humans.
Biomedical Optics Express, https://doi.org/10.1364/BOE.452609

Curatolo, A., Borycki, D., Auksorius, E., Wojtkowski, M., Wegrzyn, P., & Tomczewski, S.
Light-adapted flicker optoretinograms captured with a Spatio-Temporal Optical Coherence-Tomography (STOC-T) system.
Biomedical Optics Express, https://doi.org/10.1364/BOE.444567

Choi, E. H., Suh, S., Foik, A. T., Leinonen, H., Newby, G. A., Gao, X. D., Banskota, S., Hoang, T., Du, S. W., Dong, Z., Raguram, A., Kohli, S., Blackshaw, S., Lyon, D. C., Liu, D. R., Palczewski, K., & Suh, S.
In vivo base editing rescues cone photoreceptors in a mouse model of early-onset inherited retinal degeneration.
Nature Communications, https://doi.org/10.1038/s41467-022-29490-3

Karnowski, K., Untracht, G., Hackmann, M., Cetinkaya, O., & Sampson, D.
Superior imaging performance of all-fiber, double-focusing-element microendoscopes.
IEEE Photonics Journal,  https://doi.org/10.1109/JPHOT.2022.3203219

Auksorius, E., Borycki, D., Wegrzyn, P., Sikorski, B. L., Lizewski, K., Zickiene, I., Rapolu, M., Adomavicius, K., Tomczewski, S., & Wojtkowski, M.
Spatio-Temporal Optical Coherence Tomography provides full thickness imaging of the chorioretinal complex.
IScience, https://doi.org/10.1016/J.ISCI.2022.105513

2023

Marcotulli, M., Tirelli, M. C., Volpi, M., Jaroszewicz, J., Scognamiglio, C., Kasprzycki, P., Karnowski, K., Święszkowski, W., Ruocco, G., Costantini, M., Cidonio, G., Barbetta, A.
Microfluidic 3D Printing of Emulsion Ink for Engineering Porous Functionally Graded Materials.
Advanced Materials Technologies, https://doi.org/10.1002/ADMT.202201244

Mater, J., Chem, B., Kalecki, J., Cieplak, M., Iskierko, Z., Piechowska, J., Nogala, W., D’souza, F., & Sharma, P. S.
Post-imprinting modification: electrochemical and scanning electrochemical microscopy studies of a semi-covalently surface imprinted polymer.
Journal of Materials Chemistry B, https://doi.org/10.1039/D2TB02116A
Introduction of redox-active tracer to the imprinted molecular cavities by post-imprinting modification and its confirmation by scanning electrochemical microscopy. 

Jampilek, J., Hricovini, M., Kaushik, V., Gessa, L., Kumar, N., & Fernandes, H.
Towards a New Biomarker for Diabetic Retinopathy: Exploring RBP3 Structure and Retinoids Binding for Functional Imaging of Eyes In Vivo.
International Journal of Molecular Sciences, https://doi.org/10.3390/IJMS24054408