Erasmus+

Erasmus+

Wszyscy studenci studiów III stopnia oraz absolwenci studiów I, II i III stopnia, którzy zamierzają spędzić okres studiów lub praktyk w IChF PAN muszą złożyć online wniosek, korzystając z udostępnionego w tym celu formularza zgłoszeniowego. Po uzyskaniu oficjalnej akceptacji mogą rozpocząć procedurę aplikacyjną w swojej macierzystej uczelni.

Nabór jest ciągły i trwa cały rok akademicki jednak przyjazd w celu odbycia studiów jest uzależniony od terminu rozpoczęcia kursów. 

Koordynator programu
Aleksandra Kapuścińska-Bernatek
tel. +48 22 343 3069
e-mail: erasmus@ichf.edu.pl