Erasmus+

Erasmus+

Wszyscy studenci studiów III stopnia oraz absolwenci studiów I, II i III stopnia, którzy zamierzają spędzić okres studiów lub praktyk w IChF PAN muszą złożyć online wniosek, korzystając z udostępnionego w tym celu formularza zgłoszeniowego. Po uzyskaniu oficjalnej akceptacji mogą rozpocząć procedurę aplikacyjną w swojej macierzystej uczelni.

Nabór jest ciągły i trwa cały rok akademicki jednak przyjazd w celu odbycia studiów jest uzależniony od terminu rozpoczęcia kursów. 

Rok 2022 rokiem Młodzieży

We wrześniu ubiegłego roku przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła, że rok 2022 będzie Europejskim Rokiem Młodzieży (EYY). 

Komisja Europejska uruchomiła specjalną stronę na Europejskim Portalu Młodzieżowym, która będzie głównym kanałem komunikacji na poziomie Unii. Obecnie znajduje się tam mapa działań, a wkrótce dodane zostaną sekcja poświęcona polityce młodzieżowej oraz wiadomości i historie dotyczące tego, jak chcemy, aby młodzi ludzie współpracowali z nami w przyszłości.

Link do strony: https://europa.eu/youth/home_en

Erasmus+ App

Nowa aplikacja Erasmus+ App jest jednym z kluczowych rezultatów Inicjatywy Europejskiej Karty Studenta Erasmusa. Osobom uczącym się w całej Europie oferuje:

  • łatwy dostęp do informacji o możliwościach mobilności oferowanych przez program Erasmus+
  • wsparcie podczas realizacji zagranicznej podróży.

Erasmus+ App jest już dostępna do pobrania na telefon komórkowy z Google Play i Apple App Store lub online. https://erasmusapp.eu/

Funkcje Erasmus+ App:

  • wskazówki krok po kroku jak podróżować, jak mieszkać poza domem (ogólne, specyficzne dla kraju i miasta)
  • wskazówki i historie, którymi dzielą się uczestnicy programu,
  • informacje o lokalnych wydarzeniach i działaniach i ludziach ze społeczności lokalnych,
  • ustrukturyzowane informacje na temat istniejących programów Erasmus +
  • interaktywne listy kontrolne z przewodnikiem krok po kroku przez cały okres mobilności
  • integracja z umową o programie zajęć online
  • integracja z internetową platformą wsparcia językowego OLS

Ponadto w 2021 roku pojawi się jeszcze wiele nowych funkcji!

Koordynator programu
Aleksandra Kapuścińska-Bernatek
tel. +48 22 343 3069
e-mail: erasmus@ichf.edu.pl