Zamówienia publiczne

Platforma zakupowa Instytutu Chemii Fizycznej PAN

  • IChF PAN informuje wszystkich zainteresowanych Wykonawców, iż wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (przetargi) są realizowane za pomocą niżej wskazanej platformy.
  • Dostęp do platformy dla Wykonawców jest bezpłatny.
  • IChF PAN przypomina, iż do skutecznego złożenia oferty (dokumentów, oświadczeń itd…) w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego jest wymagany podpis elektroniczny z ważnym kwalifikowanym certyfikatem.
  • Do zawierania umów w sprawie zamówienia publicznego, które będą zawierane „korespondencyjnie – na odległość” – jest wymagany podpis elektroniczny z ważnym kwalifikowanym certyfikatem.

Plan postępowań przetargowych

Platforma IChF PAN

Wsparcie techniczne dla wykonawców (dostawców):

Tel: +48 71 787 37 57

Tel: +48 71 787 35 34

Tel: +48 71 787-37-27

pn-pt: 8:00-16:00

E-mail: helpdesk@logintrade.net