Elektrody modyfikowane o potencjalnym zastosowaniu w czujnikach i ogniwach

Zespół badawczy nr 23

Elektrody modyfikowane o potencjalnym zastosowaniu w czujnikach i ogniwach

Kierownik zespołu

prof. dr hab. Marcin Opałło

Tematyka badawcza

Właściwości elektrochemiczne zawiesin nanomateriałów. Reakcje na granicy faz ciecz-ciecz.  Reakcje i materiały katalityczne do niskotemperaturowego ogniwa paliwowego na kwas mrówkowy. Chemia supramolekularna przewodzących polimerów wdrukowanych molekularnie.

Członkowie

  • dr hab. Andrzej Borodziński, prof. IChF
  • mgr Joanna Dolińska
  • mgr Karolina Gołębiewska 
  • mgr inż. Karol Juchniewicz
  • dr Malik Khan
  • prof. dr hab. Włodzimierz Kutner 
  • dr Shumaila Razzaque

Publikacje

2021

Mazuryk, J., Sharma, P. S., & Kutner, W.
Molecularly imprinted polymer composites in drug delivery.
Molecularly Imprinted Polymer Composites, https://doi.org/10.1016/B978-0-12-819952-7.00014-7

Safari, F., Tkacz, M., & Katrusiak, A.
High-Pressure Sorption of Hydrogen in Urea.
The Journal of Physical Chemistry C, https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.1c00138

Kurzydłowski, D., Kuzovnikov, M. A., & Tkacz, M.
High-pressure phase transition of AB 3 -type compounds: case of tellurium trioxide.
RSC Advances, https://doi.org/10.1039/D1RA02344F

Kuzovnikov, M. A., Antonov, V. E., Ivanov, A. S., Hansen, T., Savvin, S., Kulakov, V. I., Tkacz, M., & Kolesnikov, A. I.
Neutron scattering study of tantalum monohydride and monodeuteride.
International Journal of Hydrogen Energy, https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2021.03.149

Warczak, M., Gniadek, M., Hermanowski, K., & Osial, M.
Well-defined polyindole–Au NPs nanobrush as a platform for electrochemical oxidation of ethanol.
Pure and Applied Chemistry, https://doi.org/10.1515/pac-2020-1101

Kalisz, J., Nogala, W., Adamiak, W., Gocyla, M., Girault, H. H., & Opallo, M.
The Solvent Effect on H2O2 Generation at Room Temperature Ionic Liquid|Water Interface.
ChemPhysChem, https://doi.org/10.1002/cphc.202100219

Mazuryk, J., Puchalska, I., Koziński, K., Ślusarz, M. J., Ruczyński, J., Rekowski, P., Rogujski, P., Płatek, R., Wiśniewska, M. B., Piotrowski, A., Janus, Ł., Skowron, P. M., Pikuła, M., Sachadyn, P., Rodziewicz-Motowidło, S., Czupryn, A., & Mucha, P.
PTD4 Peptide Increases Neural Viability in an In Vitro Model of Acute Ischemic Stroke.
International Journal of Molecular Sciences, https://doi.org/10.3390/ijms22116086

Lach, P., Cieplak, M., Noworyta, K. R., Pieta, P., Lisowski, W., Kalecki, J., Chitta, R., D’Souza, F., Kutner, W., & Sharma, P. S.
Self-reporting molecularly imprinted polymer with the covalently immobilized ferrocene redox probe for selective electrochemical sensing of p-synephrine.
Sensors and Actuators B: Chemical, https://doi.org/10.1016/j.snb.2021.130276

Jyoti, Gonzato, C., Żołek, T., Maciejewska, D., Kutner, A., Merlier, F., Haupt, K., Sharma, P. S., Noworyta, K. R., & Kutner, W.

Molecularly imprinted polymer nanoparticles-based electrochemical chemosensors for selective determination of cilostazol and its pharmacologically active primary metabolite in human plasma.  

Biosensors and Bioelectronics, https://doi.org/10.1016/J.BIOS.2021.113542 

Ayom, G. E., Khan, M. D., Choi, J., Gupta, R. K., Zyl, W. E. van, & Revaprasadu, N.  

Synergistically enhanced performance of transition-metal doped Ni2P for supercapacitance and overall water splitting.  

Dalton Transactions, https://doi.org/10.1039/D1DT01058A 

Khan, M. D., Opallo, M., & Revaprasadu, N.  

Colloidal synthesis of metal chalcogenide nanomaterials from metal–organic precursors and capping ligand effect on electrocatalytic performance: progress, challenges and future perspectives.  

Dalton Transactions, https://doi.org/10.1039/D1DT01742J 

Majchrowicz, A., Roguska, A., Majchrowicz, K., Pisarek, M., Hołdyński, M., Bazarnik, P., & Lewandowska, M.

Influence of microstructural features on the growth of nanotubular oxide layers on β-phase Ti-24Nb-4Zr-8Sn and α + β-phase Ti-13Nb-13Zr alloys.

Surface and Coatings Technology,  https://doi.org/10.1016/J.SURFCOAT.2021.127695

Yasmeen, N., Etienne, M., Sharma, P. S., El-Kirat-Chatel, S., Helú, M. B., & Kutner, W.
Molecularly imprinted polymer as a synthetic receptor mimic for capacitive impedimetric selective recognition of Escherichia coli K-12.
Analytica Chimica Acta, https://doi.org/10.1016/J.ACA.2021.339177

Kuzovnikov, M. A., Antonov, V. E., Hansen, T., Ivanov, A. S., Kolesnikov, A. I., Kulakov, V. I., Muzalevsky, V. D., Savvin, S., & Tkacz, M.
Isotopic dependence of the frequency of optical vibrations in molybdenum monohydride.
Journal of Alloys and Compounds, https://doi.org/10.1016/J.JALLCOM.2021.162299

Ayerdurai, V., Garcia-Cruz, A., Piechowska, J., Cieplak, M., Borowicz, P., Noworyta, K. R., Spolnik, G., Danikiewicz, W., Lisowski, W., Pietrzyk-Le, A., D’Souza, F., Kutner, W., & Sharma, P. S.
Selective Impedimetric Chemosensing of Carcinogenic Heterocyclic Aromatic Amine in Pork by dsDNA-Mimicking Molecularly Imprinted Polymer Film-Coated Electrodes.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, https://doi.org/10.1021/ACS.JAFC.1C05084

Jyoti, Rybakiewicz, R., Zolek, T., Maciejewska, D., Gilant, E., Buś-Kwaśnik, K., Kutner, A., Noworyta, K., & Kutner, W.
Cilostazol-imprinted polymer film-coated electrode as an electrochemical chemosensor for selective determination of cilostazol and its active primary metabolite.
Journal of Materials Chemistry B, https://doi.org/10.1039/D1TB02186A

2022

Yasmeen, N., Kalecki, J., Borowicz, P., Kutner, W., & Sharma, P. S.
Electrochemically Initiated Synthesis of Polyacrylamide Microgels and Core-shell Particles.
ACS Applied Polymer Materials,  https://doi.org/10.1021/ACSAPM.1C01359

Ayom, G. E., Khan, M. D., Masikane, S. C., De Souza, F., Lin, W., Gupta, R. K., & Revaprasadu, N.
Phase transformations in the nickel phosphide system induced by transition-metal doping and their electro-catalytic study.
Sustainable Energy & Fuels, https://doi.org/10.1039/D1SE01866C

Antonov, V. E., Fedotov, V. K., Ivanov, A. S., Kolesnikov, A. I., Kuzovnikov, M. A., Tkacz, M., & Yartys, V. A.
Lattice dynamics of high-pressure hydrides studied by inelastic neutron scattering.
Journal of Alloys and Compounds,  https://doi.org/10.1016/J.JALLCOM.2022.164208

Bartold, K., Iskierko, Z., Borowicz, P., Noworyta, K., Lin, C.-Y., Kalecki, J., Sharma, P. S., Lin, H.-Y., & Kutner, W.
Molecularly imprinted polymer-based extended-gate field-effect transistor (EG-FET) chemosensor for selective determination of matrix metalloproteinase-1 (MMP-1) protein.
Biosensors and Bioelectronics,  https://doi.org/10.1016/J.BIOS.2022.114203

Pisarek, M., Ambroziak, R., Hołdyński, M., Roguska, A., Majchrowicz, A., Wysocki, B., & Kudelski, A.
Nanofunctionalization of Additively Manufactured Titanium Substrates for Surface-Enhanced Raman Spectroscopy Measurements.
Materials, https://doi.org/10.3390/MA15093108

Jyoti, Żołek, T., Maciejewska, D., Gilant, E., Gniazdowska, E., Kutner, A., Noworyta, K. R., & Kutner, W.
Polytyramine Film-Coated Single-Walled Carbon Nanotube Electrochemical Chemosensor with Molecularly Imprinted Polymer Nanoparticles for Duloxetine-Selective Determination in Human Plasma.
ACS Sensors, https://doi.org/10.1021/ACSSENSORS.2C00124