Elektrody modyfikowane o potencjalnym zastosowaniu w czujnikach i ogniwach

Zespół badawczy nr 23

Elektrody modyfikowane o potencjalnym zastosowaniu w czujnikach i ogniwach

Kierownik zespołu

prof. dr hab. Marcin Opałło

Tematyka badawcza

Właściwości elektrochemiczne zawiesin nanomateriałów. Reakcje na granicy faz ciecz-ciecz.  Reakcje i materiały katalityczne do niskotemperaturowego ogniwa paliwowego na kwas mrówkowy. Chemia supramolekularna przewodzących polimerów wdrukowanych molekularnie.

Członkowie

 • dr Ashwin Ambrose
 • mgr Viknasvarri Ayerdurai 
 • dr hab. Andrzej Borodziński, prof. IChF
 • mgr Joanna Dolińska 
 • mgr inż. Mateusz Gocyła 
 • mgr Karolina Gołębiewska 
 • dr Zofia Iskierko
 • mgr inż. Karol Juchniewicz
 • mgr Jyoti Jyoti
 • dr inż. Piotr Kędzierzawski
 • dr Malik Khan
 • mgr inż. Krzysztof Kupiec
 • prof. dr hab. Włodzimierz Kutner 
 • mgr inż. Marta Majewska
 • mgr Valerii Malyshev 
 • mgr inż. Paulina Materska-Wilczyńska 
 • dr Jarosław Mazuryk 
 • dr inż. Agata Roguska 
 • dr inż Magdalena Warczak
 • dr inż. Katarzyna Winkler 

Publikacje

2021

Mazuryk, J., Sharma, P. S., & Kutner, W.
Molecularly imprinted polymer composites in drug delivery.
Molecularly Imprinted Polymer Composites, https://doi.org/10.1016/B978-0-12-819952-7.00014-7

Safari, F., Tkacz, M., & Katrusiak, A.
High-Pressure Sorption of Hydrogen in Urea.
The Journal of Physical Chemistry C, https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.1c00138

Kurzydłowski, D., Kuzovnikov, M. A., & Tkacz, M.
High-pressure phase transition of AB 3 -type compounds: case of tellurium trioxide.
RSC Advances, https://doi.org/10.1039/D1RA02344F

Kuzovnikov, M. A., Antonov, V. E., Ivanov, A. S., Hansen, T., Savvin, S., Kulakov, V. I., Tkacz, M., & Kolesnikov, A. I.
Neutron scattering study of tantalum monohydride and monodeuteride.
International Journal of Hydrogen Energy, https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2021.03.149

Warczak, M., Gniadek, M., Hermanowski, K., & Osial, M.
Well-defined polyindole–Au NPs nanobrush as a platform for electrochemical oxidation of ethanol.
Pure and Applied Chemistry, https://doi.org/10.1515/pac-2020-1101

Kalisz, J., Nogala, W., Adamiak, W., Gocyla, M., Girault, H. H., & Opallo, M.
The Solvent Effect on H2O2 Generation at Room Temperature Ionic Liquid|Water Interface.
ChemPhysChem, https://doi.org/10.1002/cphc.202100219

Mazuryk, J., Puchalska, I., Koziński, K., Ślusarz, M. J., Ruczyński, J., Rekowski, P., Rogujski, P., Płatek, R., Wiśniewska, M. B., Piotrowski, A., Janus, Ł., Skowron, P. M., Pikuła, M., Sachadyn, P., Rodziewicz-Motowidło, S., Czupryn, A., & Mucha, P.
PTD4 Peptide Increases Neural Viability in an In Vitro Model of Acute Ischemic Stroke.
International Journal of Molecular Sciences, https://doi.org/10.3390/ijms22116086

Lach, P., Cieplak, M., Noworyta, K. R., Pieta, P., Lisowski, W., Kalecki, J., Chitta, R., D’Souza, F., Kutner, W., & Sharma, P. S.
Self-reporting molecularly imprinted polymer with the covalently immobilized ferrocene redox probe for selective electrochemical sensing of p-synephrine.
Sensors and Actuators B: Chemical, https://doi.org/10.1016/j.snb.2021.130276

Jyoti, Gonzato, C., Żołek, T., Maciejewska, D., Kutner, A., Merlier, F., Haupt, K., Sharma, P. S., Noworyta, K. R., & Kutner, W.

Molecularly imprinted polymer nanoparticles-based electrochemical chemosensors for selective determination of cilostazol and its pharmacologically active primary metabolite in human plasma.  

Biosensors and Bioelectronics, https://doi.org/10.1016/J.BIOS.2021.113542 

Ayom, G. E., Khan, M. D., Choi, J., Gupta, R. K., Zyl, W. E. van, & Revaprasadu, N.  

Synergistically enhanced performance of transition-metal doped Ni2P for supercapacitance and overall water splitting.  

Dalton Transactions, https://doi.org/10.1039/D1DT01058A 

Khan, M. D., Opallo, M., & Revaprasadu, N.  

Colloidal synthesis of metal chalcogenide nanomaterials from metal–organic precursors and capping ligand effect on electrocatalytic performance: progress, challenges and future perspectives.  

Dalton Transactions, https://doi.org/10.1039/D1DT01742J