Chemia w ograniczonej geometrii

Zespół badawczy nr 7

Chemia w ograniczonej geometrii

Kierownik zespołu

dr hab. Sashuk Volodymyr, prof. Instytutu

Tematyka badawcza

Nasze badania dotyczą uwięzionej materii. Jesteśmy ciekawi w jaki sposób cząsteczki oraz większe cząstki zachowują się w ograniczonej przestrzeni tworzonej przez nie. Szczególnie jesteśmy zainteresowani w wykorzystaniu tych przemian zachodzących samoczynnie lub pod wpływem bodźców zewnętrznych - do samoorganizacji, katalizy oraz wytwarzania funkcyjnych systemów.

Członkowie

  • mgr inż. Sandra Kosiorek
  • mgr Mykola Kravets
  • dr Dawid Lichosyt
  • dr Nazar Rad
  • mgr Grzegorz Sobczak
  • dr Agata Tyszka-Gumkowska
  • mgr Pavlo Hyziuk
  • mgr inż. Aleksandra Zasada

Publikacje

2021

Butkiewicz, H., Sashuk, V., & Danylyuk, O.
Incorporation of carboxylated pillar[5]arene and strontium (II) into supramolecular coordination complexes of different nuclearity.
CrystEngComm, https://doi.org/10.1039/D1CE00334H

Wiloch, M. Z., Kuna, E., Kosiorek, S., Sashuk, V., & Jonsson-Niedziolka, M.
The spectroelectrochemical behaviour of 1,4‐dimethoxypillar[5]arene (P5A) and its monomer in different organic solvents.
ChemElectroChem, https://doi.org/10.1002/celc.202100257

Kravets, M., Misztalewska-Turkowicz, I., & Sashuk, V. 
Plasmonic Nanoprobes Gauging the Length and Flexibility of α,ω-Alkanedicarboxylic Acids With an Optical Readout. 
Sensors and Actuators B: Chemical, https://doi.org/10.1016/j.snb.2021.130083

2022

Kravets, K., Kravets, M., Butkiewicz, H., Kosiorek, S., Sashuk, V., & Danylyuk, O.
Electrostatic co-assembly of pillar[n]pyridiniums and calix[4]arene in aqueous media.
CrystEngComm, https://doi.org/10.1039/D2CE00232A

Butkiewicz, H., Kosiorek, S., Sashuk, V., Zimnicka, M., & Danylyuk, O.
Inclusion of Pentamidine in Carboxylated Pillar[5]arene: Late Sequential Crystallization and Diversity of Host–Guest Interactions.
Crystal Growth & Design,  https://doi.org/10.1021/ACS.CGD.1C01201

Kośnik, W., Lichosyt, D., Śnieżek, M., Janaszkiewicz, A., Woźniak, K., Malińska, M., Trzaskowski, B., Kajetanowicz, A., Grela, K., & Grubbs, R. H.
Ruthenium Olefin Metathesis Catalysts Bearing Macrocyclic N-Heterocyclic Carbene Ligand: Improved Stability and Activity.
Angewandte Chemie International Edition, https://doi.org/10.1002/ANIE.202201472

Rad, N., & Sashuk, V.
Effect of Na+ and K+ on the cucurbituril-mediated hydrolysis of a phenyl acetate.
Chemical Communications, https://doi.org/10.1039/D2CC00772J

Kravets, M., Misztalewska-Turkowicz, I., & Sashuk, V.
Probing E/Z Isomerism Using Pillar[4]pyridinium/Gold Nanoparticle Ensembles and Their Photoresponsive Behavior.
Langmuir, https://doi.org/10.1021/ACS.LANGMUIR.2C00342

Ostapiuk, Y. V., Ostapiuk, M. Y., Barabash, O. V., Kravets, M., Herzberger, C., Namyslo, J. C., Obushak, M. D., & Schmidt, A.
One-Pot Syntheses of Substituted 2-Aminothiazoles and 2-Aminoselenazoles via Meerwein Arylation of Alkyl Vinyl Ketones.
Synthesis, https://doi.org/10.1055/S-0041-1738070

Rad, N., & Sashuk, V.
A light-gated regulation of the reaction site by a cucurbit[7]uril macrocycle.
Chemical Science, https://doi.org/10.1039/D2SC02077G

Kowalski, A., Bielec, K., Bubak, G., Żuk, P. J., Czajkowski, M., Sashuk, V., Huck, W. T. S., Antosiewicz, J. M., & Holyst, R.
Effective screening of Coulomb repulsions in water accelerates reactions of like-charged compounds by orders of magnitude.
Nature Communications, https://doi.org/10.1038/s41467-022-34182-z
The reaction speed of like-charged compounds in water is extremely slow due to Coulomb repulsions. Here, the authors boost kinetics up to 5 million times by screening these interactions and increasing the local concentration of reactants using positively charged micelles. They show the effect of two independent systems and present a theoretical explanation.

2023

Kravets, K., Kravets, M., Kędra, K., & Danylyuk, O.
P-Sulfonatocalix[8]arene coordinates sodium cations and forms host-guest complex with berberine: insight from crystal structure.
Supramolecular Chemistry, https://doi.org/10.1080/10610278.2022.2161901

Współpraca

Poszukujemy partnera do współpracy


Szczegóły: link