Chemia w ograniczonej geometrii

Zespół badawczy nr 7

Chemia w ograniczonej geometrii

Kierownik zespołu

dr hab. Sashuk Volodymyr, prof. Instytutu

Tematyka badawcza

Nasze badania dotyczą uwięzionej materii. Jesteśmy ciekawi w jaki sposób cząsteczki oraz większe cząstki zachowują się w ograniczonej przestrzeni tworzonej przez nie. Szczególnie jesteśmy zainteresowani w wykorzystaniu tych przemian zachodzących samoczynnie lub pod wpływem bodźców zewnętrznych - do samoorganizacji, katalizy oraz wytwarzania funkcyjnych systemów.

Członkowie

  • mgr inż. Sandra Kosiorek
  • mgr Mykola Kravets
  • dr Nazar Rad
  • mgr Grzegorz Sobczak

Publikacje

Butkiewicz, H., Sashuk, V., & Danylyuk, O.
Incorporation of carboxylated pillar[5]arene and strontium (II) into supramolecular coordination complexes of different nuclearity.
CrystEngComm, https://doi.org/10.1039/D1CE00334H

Wiloch, M. Z., Kuna, E., Kosiorek, S., Sashuk, V., & Jonsson-Niedziolka, M.
The spectroelectrochemical behaviour of 1,4‐dimethoxypillar[5]arene (P5A) and its monomer in different organic solvents.
ChemElectroChem, https://doi.org/10.1002/celc.202100257

Kravets, M., Misztalewska-Turkowicz, I., & Sashuk, V. 
Plasmonic Nanoprobes Gauging the Length and Flexibility of α,ω-Alkanedicarboxylic Acids With an Optical Readout. 
Sensors and Actuators B: Chemical, https://doi.org/10.1016/j.snb.2021.130083