Wytwarzanie cyfrowe układów biomimetycznych

Zespół badawczy nr 32

Wytwarzanie cyfrowe układów biomimetycznych

Kierownik zespołu

dr Marco Costantini

Tematyka badawcza

Nasze zadania badawcze koncentrują się na odkrywaniu możliwości technik wytwarzania cyfrowego i wykorzystywaniu ich do tworzenia materiałów inspirowanych naturą. Zespół działa na styku chemii, biologii, inżynierii oraz materiałoznawstwa. Aktualnie nasze badania skupiają się na dwóch obszarach: i) wytwarzanie funkcjonalnych modeli tkanek/narządów przy wykorzystaniu technik biofabrykacji wspomaganych rozwiązaniami mikroprzepływowymi, ii) integracja narzędzi uczenia maszynowego do projektowania i wytwarzania innowacyjnych materiałów porowatych o bezprecedensowych właściwościach fizyko-chemicznych.

Członkowie

  • dr Marco Costantini
  • dr Dario Presutti
  • mgr Nehar Celikkin
  • mgr Maria Celeste Tirelli
  • mgr Abhishek Viswanath

Publikacje

Wang, D., Liu, J., Presutti, D., Agarwal, T., Zarepour, A., Celikkin, N., Hooshmand, S., Nayak, C., Ghomi, M., Zarrabi, A., Costantini, M., Behera, B., & Kumar Maiti, T.
Transition Metal Dichalcogenides (TMDC)-Based Nanozymes for Biosensing and Therapeutic Applications.
Materials, https://doi.org/10.3390/MA15010337

Volpi, M., Paradiso, A., Costantini, M., & Święszkowski, W.
Hydrogel-Based Fiber Biofabrication Techniques for Skeletal Muscle Tissue Engineering.
ACS Biomaterials Science & Engineering,  https://doi.org/10.1021/ACSBIOMATERIALS.1C01145

Guzowski, J., Buda, R. J., Costantini, M., Ćwiklińska, M., Garstecki, P., & Stone, H. A.
From dynamic self-organization to avalanching instabilities in soft-granular threads.
Soft Matter, https://doi.org/10.1039/D1SM01350E

Celikkin, N., Mastrogiacomo, S., Dou, W., Heerschap, A., Oosterwijk, E., Walboomers, X. F., & Święszkowski, W.
In vitro and in vivo assessment of a 3D printable gelatin methacrylate hydrogel for bone regeneration applications.
Journal of Biomedical Materials Research Part B: Applied Biomaterials, https://doi.org/10.1002/JBM.B.35067