Wytwarzanie cyfrowe układów biomimetycznych

Zespół badawczy nr 32

Wytwarzanie cyfrowe układów biomimetycznych

Kierownik zespołu

dr Marco Costantini

Tematyka badawcza

Nasze zadania badawcze koncentrują się na odkrywaniu możliwości technik wytwarzania cyfrowego i wykorzystywaniu ich do tworzenia materiałów inspirowanych naturą. Zespół działa na styku chemii, biologii, inżynierii oraz materiałoznawstwa. Aktualnie nasze badania skupiają się na dwóch obszarach: i) wytwarzanie funkcjonalnych modeli tkanek/narządów przy wykorzystaniu technik biofabrykacji wspomaganych rozwiązaniami mikroprzepływowymi, ii) integracja narzędzi uczenia maszynowego do projektowania i wytwarzania innowacyjnych materiałów porowatych o bezprecedensowych właściwościach fizyko-chemicznych.

Członkowie

  • dr Marco Costantini
  • mgr Nehar Celikkin
  • mgr Maria Celeste Tirelli
  • mgr Abhishek Viswanath

Publikacje

2022

Wang, D., Liu, J., Presutti, D., Agarwal, T., Zarepour, A., Celikkin, N., Hooshmand, S., Nayak, C., Ghomi, M., Zarrabi, A., Costantini, M., Behera, B., & Kumar Maiti, T.
Transition Metal Dichalcogenides (TMDC)-Based Nanozymes for Biosensing and Therapeutic Applications.
Materials, https://doi.org/10.3390/MA15010337

Volpi, M., Paradiso, A., Costantini, M., & Święszkowski, W.
Hydrogel-Based Fiber Biofabrication Techniques for Skeletal Muscle Tissue Engineering.
ACS Biomaterials Science & Engineering,  https://doi.org/10.1021/ACSBIOMATERIALS.1C01145

Guzowski, J., Buda, R. J., Costantini, M., Ćwiklińska, M., Garstecki, P., & Stone, H. A.
From dynamic self-organization to avalanching instabilities in soft-granular threads.
Soft Matter, https://doi.org/10.1039/D1SM01350E

Celikkin, N., Mastrogiacomo, S., Dou, W., Heerschap, A., Oosterwijk, E., Walboomers, X. F., & Święszkowski, W.
In vitro and in vivo assessment of a 3D printable gelatin methacrylate hydrogel for bone regeneration applications.
Journal of Biomedical Materials Research Part B: Applied Biomaterials, https://doi.org/10.1002/JBM.B.35067

Malik, G., Agarwal, T., Costantini, M., Pal, S., & Kumar, A.
Oxygenation therapies for improved wound healing: Current trends and technologies.
J. Mater. Chem. B., https://doi.org/10.1039/D2TB01498J

Paradiso, A., Volpi, M., Rinoldi, C., Celikkin, N., Negrini, N. C., Bilgen, M., Dallera, G., Pierini, F., Costantini, M., Swieszkowski, W., & Fare’, S.
In vitro functional models for human liver diseases and drug screening: beyond animal testing.
Biomaterials Science, https://doi.org/10.1039/D1BM01872H

Marcotulli, M., Tirelli, M. C., Volpi, M., Jaroszewicz, J., Scognamiglio, C., Kasprzycki, P., Karnowski, K., Święszkowski, W., Ruocco, G., Costantini, M., Cidonio, G., Barbetta, A.
Microfluidic 3D Printing of Emulsion Ink for Engineering Porous Functionally Graded Materials.
Advanced Materials Technologies, https://doi.org/10.1002/ADMT.202201244