Wytwarzanie cyfrowe układów biomimetycznych

Zespół badawczy nr 32

Wytwarzanie cyfrowe układów biomimetycznych

Kierownik zespołu

dr Marco Costantini

Tematyka badawcza

Nasze zadania badawcze koncentrują się na odkrywaniu możliwości technik wytwarzania cyfrowego i wykorzystywaniu ich do tworzenia materiałów inspirowanych naturą. Zespół działa na styku chemii, biologii, inżynierii oraz materiałoznawstwa. Aktualnie nasze badania skupiają się na dwóch obszarach: i) wytwarzanie funkcjonalnych modeli tkanek/narządów przy wykorzystaniu technik biofabrykacji wspomaganych rozwiązaniami mikroprzepływowymi, ii) integracja narzędzi uczenia maszynowego do projektowania i wytwarzania innowacyjnych materiałów porowatych o bezprecedensowych właściwościach fizyko-chemicznych.

Członkowie

  • dr Marco Costantini
  • dr Dario Presutti
  • mgr Nehar Celikkin
  • mgr Maria Celeste Tirelli
  • mgr Abhishek Viswanath