Marka IChF

Marka IChF

Nazwa jednostki

Oficjalną nazwą jednostki jest Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, a oficjalnym skrótem: Instytut Chemii Fizycznej PAN lub IChF PAN. W tekstach anglojęzycznych używamy oficjalnego tłumaczenie nazwy Instytutu: Institute of Physical Chemistry, Polish Academy of Sciences, lub skrótu nazwy: IChF.

Logo Instytutu

Logo IChF zawsze powinno być stosowane zgodnie z zasadami zawartymi w księdze identyfikacji wizualnej. Logo składa się z form literniczych oraz sygnetu. Dopuszczalne wersje zastosowania logotypu to:

  • pełna wersja logotypu
  • sygnet (znak graficzny)
  • wersja uproszczona (przy bardzo małych rozmiarach znaku)

W wypadku stosowania logotypu dopuszczalne jest tylko wykorzystywanie oryginalnych plików.