International Centre for Translational Eye Research

International Centre for Translational Eye Research

Informacje ogólne

ICTER - International Centre for Translational Eye Research jest podjednostką Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk. Ośrodek naukowy utworzył Profesor dr hab. Maciej Wojtkowski, laureat programu Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) realizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

Strategicznym partnerem zagranicznym ICTER jest Institute of Ophthalmology, University College London, w Wielkiej Brytanii. Międzynarodowym partnerem naukowym Centrum jest Uniwersytet Kalifornijski w Irvine, w Stanach Zjednoczonych.

Podstawowym priorytetem naukowym ICTER jest dogłębne zbadanie dynamiki i plastyczności ludzkiego oka, w celu opracowania nowych terapii i narzędzi diagnostycznych. Najnowocześniejsze badania ICTER prowadzone są na różnych poziomach rozdzielczości: od pojedynczych cząsteczek do całej architektury i funkcji oka.

W ICTER funkcjonuje pięć grup badawczych:

  • Grupa Optyki Fizycznej i Biofotoniki (POB)
  • Grupa Zintegrowanej Biologii Strukturalnej (ISB)
  • Grupa Obrazowania i Technologii Okulistycznych (IDoc)
  • Grupa Biologii Oka (OBi)
  • Grupa Genomiki Obliczeniowej (CGG)

Główne źródło finansowania

Projekt International Centre for Translational Eye Research (MAB/2019/12) realizowany jest w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Obszary badawcze

Fizyka medyczna, biochemia, nauki farmaceutyczne, oftalmologia, inżynieria biomedyczna, biologia oka.

Strona internetowa ICTER

Zespoły badawcze

Grupa Optyki Fizycznej i Biofotoniki (POB)

Badania prowadzone w naszej grupie można postrzegać jako doskonałe połączenie fizyki, biologii i chemii. Koncentrujemy się na rozwoju technik obrazowania i wykorzystaniu ich w wielu układach biologicznych i chemicznych. Unikalność naszego podejścia polega na wykorzystaniu nie tylko amplitudy światła, ale również jego fazy w celu opracowania nowych, najwyższej klasy systemów obrazowania. Doskonałym przykładem takiej metody jest Optyczna Tomografia Koherencyjna. Ponadto, wdrażamy innowacyjną metodę usuwania zniekształceń obrazu - STOC (Spatio Temporal Optical Coherence manipulation), która ma potencjał do znacznego zwiększenia jakości obrazowania przez warstwy nieprzezroczyste, takie jak skóra.

Grupa Zintegrowanej Biologii Strukturalnej (ISB)

Badania w Grupie Zintegrowanej Biologii Strukturalnej (ISB) mają na celu wyjaśnienie mechanizmów widzenia, w szczególności udziału białek szlaku fototransdukcji i cyklu widzenia, zarówno na poziomie atomowym i molekularnym, przy użyciu technik biologii strukturalnej i innych metod biofizycznych.

Grupa Obrazowania i Technologii Okulistycznych (IDoc)

Grupa Obrazowania i Technologii Okulistycznych (IDoc) dąży do badania nowych technik i rozwoju oprzyrządowania w celu odpowiedzi na niezadane pytania w naukach o widzeniu i niezaspokojone potrzeby w okulistyce i optometrii. Członkowie zespołu IDoc wykorzystują swoje doświadczenie i wiedzę z zakresu inżynierii optycznej, obrazowania, fizyki biomedycznej, informatyki i mechatroniki do pracy nad badaniami translacyjnymi oka, współpracując z jednej strony z naukowcami zajmującymi się widzeniem, a z drugiej z okulistami, optometrystami i chirurgami.

Grupa Biologii Oka (OBi)

OBi Lab stosuje najnowsze osiągnięcia w dziedzinie biologii molekularnej, genetyki i wirusowych technik znakowania, aby opracować nowe terapie wirusowe służące do przywrócenia zdolności przetwarzania sygnału wzrokowego w chorej siatkówce. Używamy elektrofizjologii in vivo i in vitro do badania systemu lokalnej i między-strukturalnej komunikacji między różnymi populacjami neuronów w strukturach drogi wzrokowej odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji wzrokowych oraz do badania w jaki sposób choroba zmienia funkcjonowanie układu wzrokowego, a także do testowania efektów terapii. Wykorzystujemy nowe strategie technologiczne i programowanie komputerowe w celu wsparcia naszych wysiłków, aby przywrócenie wzroku stało się możliwe.

Grupa Genomiki Obliczeniowej (CGG)

Głównym celem badawczym Zespołu CGG jest wdrażanie najnowszych metod multi-omicznych pojedynczych komórek, dla zrozumienia rozwoju chorób oczu. Badania prowadzone przez CGG skupiają się na łączeniu podejść statystyki, fizyki statystycznej, matematyki i informatyki w rozwijaniu nowych metod obliczeniowych. Mają one umożliwić procesowanie ogromnych ilości złożonych informacji, pozyskanych z “omicznych” analiz pojedynczych komórek, w celu rozwikłania zagadek badanych procesów biologicznych.

Kontakt

Międzynarodowe Centrum Badań Oka (z ang. ICTER)

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

Siedziba / Laboratoria Optyki i Inżynierii

ul. Skierniewicka 10A

01-230 Warszawa

Laboratoria Biologiczno-Chemiczne

ul. Skierniewicka 10A

01-230 Warszawa

Laboratoria Biologiczno-Chemiczne

ul. Kasprzaka 44/52

01-224 Warszawa

Dane kontaktowe

e-mail: icter@ichf.edu.pl

tel.: +48 607 293 453

Strona internetowa ICTER