Ultraszybkie techniki laserowe

Zespół badawczy nr 27

Ultraszybkie techniki laserowe

Kierownik zespołu

dr hab. Yuriy Stepanenko, prof. Instytutu

Tematyka badawcza

Zespół zajmuje się konstruowaniem źródeł do generacji ultraszybkich impulsów laserowych oraz badaniem oddziaływaniem takich impulsów z materią skondensowaną. W ostatnich latach skupiamy się, w szczególności na budowie źródeł w pełni światłowodowych, a także laserów o dużej mocy szczytowej(terawatowych). Autorskie źródła światła są częściowo wykorzystywane w drugiej realizowanej przez nas tematyce badawczej– ultraszybkiej spektroskopii laserowej. Oddziaływania międzycząsteczkowe oraz reakcje chemiczne w roztworach badamy przy użyciu technik takich jak femtosekundowe wymuszone rozpraszanie Ramana (FSRS), absorpcja przejściowa w zakresie widzialnym (TA) i w podczerwieni (fs-IR) oraz upkonwersja fluorescencji (FLUP).

Członkowie

  • dr Sylwester Gawinkowski 
  • dr inż. Katarzyna Krupa 
  • dr Michał Nejbauer 
  • dr inż. Marcin Pastorczak 
  • dr Bernard Piechal