Ultraszybkie techniki laserowe

Zespół badawczy nr 27

Ultraszybkie techniki laserowe

Kierownik zespołu

dr hab. Yuriy Stepanenko, prof. Instytutu

Tematyka badawcza

Zespół zajmuje się konstruowaniem źródeł do generacji ultraszybkich impulsów laserowych oraz badaniem oddziaływaniem takich impulsów z materią skondensowaną. W ostatnich latach skupiamy się, w szczególności na budowie źródeł w pełni światłowodowych, a także laserów o dużej mocy szczytowej(terawatowych). Autorskie źródła światła są częściowo wykorzystywane w drugiej realizowanej przez nas tematyce badawczej– ultraszybkiej spektroskopii laserowej. Oddziaływania międzycząsteczkowe oraz reakcje chemiczne w roztworach badamy przy użyciu technik takich jak femtosekundowe wymuszone rozpraszanie Ramana (FSRS), absorpcja przejściowa w zakresie widzialnym (TA) i w podczerwieni (fs-IR) oraz upkonwersja fluorescencji (FLUP).

Członkowie

  • dr Sylwester Gawinkowski 
  • dr Fatemeh Ghasemi
  • dr inż. Katarzyna Krupa 
  • dr Michał Nejbauer 
  • dr inż. Marcin Pastorczak 
  • mgr inż. Patryk Pyrcz

Publikacje

2021

Szymborski, T., Stepanenko, Y., Niciński, K., Piecyk, P., Berus, S. M., Adamczyk-Popławska, M., & Kamińska, A. Ultrasensitive SERS platform made via femtosecond laser micromachining for biomedical applications. Journal of Materials Research and Technology, https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2021.03.083

Krupa, K., Kardas, T., & Stepanenko, Y.
Breathing dynamics in an ultrafast all-PM Yb-doped fiber laser.
In D. R. Solli, G. Herink, & S. Bielawski (Eds.), Real-time Measurements, Rogue Phenomena, and Single-Shot Applications VI. SPIE. https://doi.org/10.1117/12.2581478

Pielach, M., Piechal, B., Szczepanek, J., Kabacinski, P., & Stepanenko, Y.
12 nJ, 250 fs pulses from an all-PM-fiber laser oscillator.
In M. N. Zervas & C. Jauregui-Misas (Eds.), Fiber Lasers XVIII: Technology and Systems, https://doi.org/10.1117/12.2581702

Jauberteau, R., Wehbi, S., Mansuryan, T., Krupa, K., Baronio, F., Wetzel, B., Tonello, A., Wabnitz, S., & Couderc, V. 
Boosting and Taming Wave Breakup in Second Harmonic Generation. 
Frontiers in Physics, https://doi.org/10.3389/fphy.2021.640025

Baudin, K., Fusaro, A., Garnier, J., Berti, N., Krupa, K., Carusotto, I., Rica, S., Millot, G., & Picozzi, A.
Energy and wave-action flows underlying Rayleigh-Jeans thermalization of optical waves propagating in a multimode fiber.
EPL (Europhysics Letters), https://doi.org/10.1209/0295-5075/134/14001

Tonello, A., Granger, G., Krupa, K., Fabert, M., Février, S., Wabnitz, S., Mansuryan, T., Couderc, V., & Leventoux, Y.

Frequency-resolved spatial beam mapping in multimode fibers: application to mid-infrared supercontinuum generation.

Optics Letters, https://doi.org/10.1364/OL.428623

Santos, G. H. dos, Salles, D. C., Damaceno, M. G., Menezes, B. T., Corso, C., Martinelli, M., Ribeiro, P. H. S., & Araújo, R. M. de.
Decomposing Spatial Mode Superpositions with a Triangular Optical Cavity.
Physical Review Applied, https://doi.org/10.1103/PhysRevApplied.16.034008

Moussa, N. O., Mansuryan, T., Hage, C.-H., Fabert, M., Krupa, K., Tonello, A., Ferraro, M., Leggio, L., Zitelli, M., Mangini, F., Niang, A., Millot, G., Papi, M., Wabnitz, S., & Couderc, V.
Spatiotemporal beam self-cleaning for high-resolution nonlinear fluorescence imaging with multimode fiber.
Scientific Reports, https://doi.org/10.1038/s41598-021-96753-2

Pastorczak, M., Nejbauer, M., Shinyashiki, N., Takatsuka, M., Angulo, G., Stepanenko, Y., & Radzewicz, C.
First events in the coil-to-globule transition of PVME in water: an ultrafast temperature jump – time-resolved elastic light scattering study.
Journal of Colloid and Interface Science, https://doi.org/10.1016/J.JCIS.2021.10.158

2022

Pszona, M., Gawinkowski, S., Jäger, R., Kamińska, I., & Waluk, J.
Influence of bulky substituents on single-molecule SERS sensitivity.
The Journal of Chemical Physics,  https://doi.org/10.1063/5.0074840

Pielach, M., Szczepanek, J., Krupa, K., Stepanenko, Y.
Net anomalous dispersion all-PM Yb-doped fiber laser producing high energy sub-100 fs pulses.
Proc. SPIE PC11981, Fiber Lasers XIX: Technology and Systems, https://doi.org/10.1117/12.2606821

Dobkowski, J., Kijak, M., Gawinkowski, S., Karpiuk, E., Pietrzak, M., Sazanovich, I. V., & Waluk, J.
Solving the Puzzle of Unusual Excited-State Proton Transfer in 2,5-Bis(6-methyl-2-benzoxazolyl)phenol.
The Journal of Physical Chemistry A,  https://doi.org/10.1021/ACS.JPCA.1C10030

Rogalski, M., Pielach, M., Cicone, A., Zdańkowski, P., Stanaszek, L., Drela, K., Patorski, K., Lukomska, B., & Trusiak, M.
Tailoring 2D fast iterative filtering algorithm for low-contrast optical fringe pattern preprocessing.
Optics and Lasers in Engineering,  https://doi.org/10.1016/J.OPTLASENG.2022.107069

Wehbi, S., Wehbi, S., Mansuryan, T., Krupa, K., Fabert, M., Tonello, A., Zitelli, M., Ferraro, M., Mangini, F., Mangini, F., Sun, Y., Vergnole, S., Kano, H., Wabnitz, S., & Couderc, V.
Continuous spatial self-cleaning in GRIN multimode fiber for self-referenced multiplex CARS imaging.
Optics Express, https://doi.org/10.1364/OE.452384

Pielach, M., Szczepanek, J., Krupa, K., & Stepanenko, Y.
Studying the Operation of an All-PM Yb-Doped Fiber Laser Oscillator at Negative and Positive Net Cavity Dispersion.
IEEE Access, https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3170921