Ultraszybkie techniki laserowe

Zespół badawczy nr 27

Ultraszybkie techniki laserowe

Kierownik zespołu

dr hab. Yuriy Stepanenko, prof. Instytutu

Tematyka badawcza

Zespół zajmuje się konstruowaniem źródeł do generacji ultraszybkich impulsów laserowych oraz badaniem oddziaływaniem takich impulsów z materią skondensowaną. W ostatnich latach skupiamy się, w szczególności na budowie źródeł w pełni światłowodowych, a także laserów o dużej mocy szczytowej(terawatowych). Autorskie źródła światła są częściowo wykorzystywane w drugiej realizowanej przez nas tematyce badawczej– ultraszybkiej spektroskopii laserowej. Oddziaływania międzycząsteczkowe oraz reakcje chemiczne w roztworach badamy przy użyciu technik takich jak femtosekundowe wymuszone rozpraszanie Ramana (FSRS), absorpcja przejściowa w zakresie widzialnym (TA) i w podczerwieni (fs-IR) oraz upkonwersja fluorescencji (FLUP).

Członkowie

  • dr Sylwester Gawinkowski 
  • dr Fatemeh Ghasemi
  • dr inż. Katarzyna Krupa 
  • dr Michał Nejbauer 
  • dr inż. Marcin Pastorczak 
  • mgr inż. Patryk Pyrcz

Publikacje

2021

Szymborski, T., Stepanenko, Y., Niciński, K., Piecyk, P., Berus, S. M., Adamczyk-Popławska, M., & Kamińska, A. Ultrasensitive SERS platform made via femtosecond laser micromachining for biomedical applications. Journal of Materials Research and Technology, https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2021.03.083

Krupa, K., Kardas, T., & Stepanenko, Y.
Breathing dynamics in an ultrafast all-PM Yb-doped fiber laser.
In D. R. Solli, G. Herink, & S. Bielawski (Eds.), Real-time Measurements, Rogue Phenomena, and Single-Shot Applications VI. SPIE. https://doi.org/10.1117/12.2581478

Pielach, M., Piechal, B., Szczepanek, J., Kabacinski, P., & Stepanenko, Y.
12 nJ, 250 fs pulses from an all-PM-fiber laser oscillator.
In M. N. Zervas & C. Jauregui-Misas (Eds.), Fiber Lasers XVIII: Technology and Systems, https://doi.org/10.1117/12.2581702

Jauberteau, R., Wehbi, S., Mansuryan, T., Krupa, K., Baronio, F., Wetzel, B., Tonello, A., Wabnitz, S., & Couderc, V. 
Boosting and Taming Wave Breakup in Second Harmonic Generation. 
Frontiers in Physics, https://doi.org/10.3389/fphy.2021.640025

Baudin, K., Fusaro, A., Garnier, J., Berti, N., Krupa, K., Carusotto, I., Rica, S., Millot, G., & Picozzi, A.
Energy and wave-action flows underlying Rayleigh-Jeans thermalization of optical waves propagating in a multimode fiber.
EPL (Europhysics Letters), https://doi.org/10.1209/0295-5075/134/14001

Tonello, A., Granger, G., Krupa, K., Fabert, M., Février, S., Wabnitz, S., Mansuryan, T., Couderc, V., & Leventoux, Y.

Frequency-resolved spatial beam mapping in multimode fibers: application to mid-infrared supercontinuum generation.

Optics Letters, https://doi.org/10.1364/OL.428623

Santos, G. H. dos, Salles, D. C., Damaceno, M. G., Menezes, B. T., Corso, C., Martinelli, M., Ribeiro, P. H. S., & Araújo, R. M. de.
Decomposing Spatial Mode Superpositions with a Triangular Optical Cavity.
Physical Review Applied, https://doi.org/10.1103/PhysRevApplied.16.034008