Działalność biznesowa

Z prowadzonych przez Instytut prac zrodziły się dwie innowacyjne firmy spin-off działające w obszarze diagnostyki medycznej - Curiosity Diagnostics oraz Scope Fluidics. Druga z tych firm z sukcesem zadebiutowała na rynku NewConnect. Na bazie prac realizowanych w Instytucie powstały też inne spółki, których pełną listę przedstawia poniższe zestawienie.

InCellVu opracowuje kliniczną postać prototypu urządzenia do obrazowania siatkówki oka ludzkiego in vivo przy użyciu nowej metody STOC-T, opracowanej przez naukowców z Międzynarodowego Centrum Badań Oka.

STOC-T to rewolucyjna metoda obrazowania tkanek biologicznych opierająca się na odpowiednim sposobie bezpiecznego oświetlania laserowego i superszybkiej akwizycji danych, przetwarzanych następnie za pomocą skomplikowanych algorytmów numerycznych. Po skonstruowaniu urządzenie trafi na testy do wiodących ośrodków okulistycznych w Europie.

Zobacz stronę marki

Spółka Scope Fluidics została założona w 2010 roku jako pierwszy spin-off Instytutu Chemii Fizycznej PAN. Celem powstania spółki była komercjalizacja technologii mikroprzepływowych opracowywanych w Instytucie. Od początku swojego istnienia spółka specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań na potrzeby diagnostyki medycznej. Spółka współpracuje ze środowiskiem akademickim, łącząc punkt widzenia medycyny i biznesu, tworząc oryginalne rozwiązania z wysokim potencjałem komercyjnym.

Grupa Scope Fluidics zatrudnia zróżnicowany i interdyscyplinarny zespół specjalistów o szerokim wachlarzu wykształcenia i umiejętności.

Zobacz stronę marki

W 2012 roku Scope Fluidics powołała do życia pierwszą spółkę celową, Curiosity Diagnostics, aby stworzyć system PCR|ONE, który oferuje najszybsze wykrywanie bakterii i wirusów na świecie. W pełni zautomatyzowana procedura umożliwia wykrycie do 20 różnych patogenów oraz genów oporności lekowej.

Zobacz stronę marki

BacterOMIC, opracowuje pierwszy w pełni kompletny test do badania wrażliwości bakterii na antybiotyki – Antibiotic Susceptibility Testing (AST). Jest to działanie będące odpowiedzią na jedno z najbardziej palących wyzwań dla systemu ochrony zdrowia na świecie – antybiotykooporność.

Zobacz stronę marki

Wytwarzamy nowatorskie podłoża SERS do szybkiej i dokładnej analizy dla szerokiego zakresu nauk analitycznych, takich jak farmacja, laboratoria kryminalistyczne, laboratoria straży granicznej, medycyna i wiele innych. Nasza innowacyjna technologia wielokrotnie zwiększa czułość szeroko znanej spektroskopii Ramana, dzięki zaawansowanej technicznie, chropowatej powierzchni, składającej się z nanocząsteczek srebra lub srebra-złota.

Zobacz stronę marki

Produkty marki SILIQUAN są wyjątkowe, ze względu na swoją unikalną strukturę. Nasze fluorescencyjne nanoobiekty zbudowane są z niewielkich rdzeni fluorescencyjnych otoczonych przez warstwę transparentnej krzemionki - o różnej grubości – nie wykazującej właściwości fluorescencyjnych. Dzięki temu dostarczamy naszym klientom serie nanoobiektów różniących się rozmiarem zachowujących jednak stałą wielkość, oraz jasność rdzeni fluorescencyjnych. Utrzymanie jednakowej średnicy rdzeni fluorescencyjnych umożliwia stosowanie tych nanoobiektów w zaawansowanych technikach mikroskopowych takich jak spektroskopia korelacji fluorescencyjnej.

SILIQUAN oferuje nanometrycznej wielkości próbniki, posiadające na swojej powierzchni różnego typu ligandy. Specjalizujemy się w produkcji zarówno fluorescencyjnych jak i niefluorescencyjnych nanomateriałów krzemionkowych, które oferujemy w szerokim zakresie rozmiarów oraz form (roztwory wodne, roztwory nieorganiczne, ciało stałe). Nasze produkty dostosowane są do indywidualnych potrzeb naszych odbiorców.

Zobacz stronę marki

Cell-IN oferuje odczynnik umożliwiający wprowadzenie różnego typu makromolekuł (od polimerów, białek po cząsteczki DNA) do wnętrza komórek ssaczych. Działanie produktu Cell-IN opiera się na zjawisku dezintegracji pęcherzyków wewnątrzkomórkowych pod wpływem szoku osmotycznego. Podczas dezintegracji, próbniki znajdujące się w pęcherzykach są uwalniane do wnętrza komórki. Cell-IN został opracowany jako czynnik wspomagający ten proces – kluczowa dla wydajności wprowadzania próbników do cytoplazmy okazała się nanostruktura roztworu roboczego.

Potwierdzono działanie odczynnika Cell-IN dla szerokiego spektrum próbników (barwniki, polimery, białka, kwasy nukleinowe, nanocząstki), jak również typów komórek (komórki normalne, nowotworowe, nabłonkowe, mezenchymalne). Cell-IN pozwala wprowadzać cząsteczki o wielkościach od pojedynczych nanometrów do ponad 100 nm, co jest cechą wyróżniającą na rynku. Ponadto potwierdzono wysoką żywotność (>80%) komórek poddanych procedurze Cell-IN, do 3 dni od jej przeprowadzenia.

Zobacz stronę marki