Działalność biznesowa

Z prowadzonych przez Instytut prac zrodziły się dwie innowacyjne firmy spin-off działające w obszarze diagnostyki medycznej - Curiosity Diagnostics oraz Scope Fluidics. Druga z tych firm z sukcesem zadebiutowała na rynku NewConnect. Na bazie prac realizowanych w Instytucie powstały też inne spółki, których pełną listę przedstawia poniższe zestawienie.

Spółka Scope Fluidics została założona w 2010 roku jako pierwszy spin-off Instytutu Chemii Fizycznej PAN. Celem powstania spółki była komercjalizacja technologii mikroprzepływowych opracowywanych w Instytucie. Od początku swojego istnienia spółka specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań na potrzeby diagnostyki medycznej. Spółka współpracuje ze środowiskiem akademickim, łącząc punkt widzenia medycyny i biznesu, tworząc oryginalne rozwiązania z wysokim potencjałem komercyjnym.

Grupa Scope Fluidics zatrudnia zróżnicowany i interdyscyplinarny zespół specjalistów o szerokim wachlarzu wykształcenia i umiejętności.

Zobacz stronę marki

W 2012 roku Scope Fluidics powołała do życia pierwszą spółkę celową, Curiosity Diagnostics, aby stworzyć system PCR|ONE, który oferuje najszybsze wykrywanie bakterii i wirusów na świecie. W pełni zautomatyzowana procedura umożliwia wykrycie do 20 różnych patogenów oraz genów oporności lekowej.

Zobacz stronę marki

BacterOMIC, opracowuje pierwszy w pełni kompletny test do badania wrażliwości bakterii na antybiotyki – Antibiotic Susceptibility Testing (AST). Jest to działanie będące odpowiedzią na jedno z najbardziej palących wyzwań dla systemu ochrony zdrowia na świecie – antybiotykooporność.

Zobacz stronę marki

Fluence sp. z o. o. powstała w 2016 roku w celu komercjalizacji technologii światłowodowych laserów femtosekundowych. Opracowane i produkowane przez nas lasery femtosekundowe są wyjštkowo odporne na czynniki zewnętrzne takie jak temperatura czy drgania. Znajdują zastosowanie na rynku przemysłowym, medycznym oraz naukowym.

Zobacz stronę marki

Wytwarzamy nowatorskie podłoża SERS do szybkiej i dokładnej analizy dla szerokiego zakresu nauk analitycznych, takich jak farmacja, laboratoria kryminalistyczne, laboratoria straży granicznej, medycyna i wiele innych. Nasza innowacyjna technologia wielokrotnie zwiększa czułość szeroko znanej spektroskopii Ramana, dzięki zaawansowanej technicznie, chropowatej powierzchni, składającej się z nanocząsteczek srebra lub srebra-złota.

Zobacz stronę marki

Produkty marki SILIQUAN są wyjątkowe, ze względu na swoją unikalną strukturę. Nasze fluorescencyjne nanoobiekty zbudowane są z niewielkich rdzeni fluorescencyjnych otoczonych przez warstwę transparentnej krzemionki - o różnej grubości – nie wykazującej właściwości fluorescencyjnych. Dzięki temu dostarczamy naszym klientom serie nanoobiektów różniących się rozmiarem zachowujących jednak stałą wielkość, oraz jasność rdzeni fluorescencyjnych. Utrzymanie jednakowej średnicy rdzeni fluorescencyjnych umożliwia stosowanie tych nanoobiektów w zaawansowanych technikach mikroskopowych takich jak spektroskopia korelacji fluorescencyjnej.

SILIQUAN oferuje nanometrycznej wielkości próbniki, posiadające na swojej powierzchni różnego typu ligandy. Specjalizujemy się w produkcji zarówno fluorescencyjnych jak i niefluorescencyjnych nanomateriałów krzemionkowych, które oferujemy w szerokim zakresie rozmiarów oraz form (roztwory wodne, roztwory nieorganiczne, ciało stałe). Nasze produkty dostosowane są do indywidualnych potrzeb naszych odbiorców.

Zobacz stronę marki