Kontakt

Adres Instytutu

Instytut Chemii Fizycznej

Polskiej Akademii Nauk

ul. Kasprzaka 44/52

01-224 Warszawa

Kontakt

Tel: +48 22 343 2000

Fax: 22 343 3333; 22 632 5276

E-mail: ichf@ichf.edu.pl

Skrzynka ePUAP: /Instytut_Chemii_Fizycznej_PAN/skrytka 

Dane rejestracyjne

NIP: 525-000-87-55

REGON: 000326049

Numer DUNS: 367460149

Konto bankowe

Odbiorca: Instytut Chemii Fizycznej

Bank Gospodarstwa Krajowego

47 1130 1017 0020 1470 5720 0001

Sekretariat

Recepcja

Portiernia w budynku 8-8a

Portiernia od ul. Płockiej

Dyrektor

Prof. dr hab. Marcin Opałło

tel: +48 22 343 3108,

tel: +48 22 343 3109

Z-ca dyr. d/s naukowych

Dr hab. Jacek Gregorowicz, prof. Instytutu

tel: +48 22 343 3109

Z-ca dyr. d/s naukowych

Dr hab. Adam Kubas, prof. Instytutu

tel: +48 22 343 3109

Z-ca dyr. ds. ogólnych

Mgr inż. Tadeusz Pacholik

tel: +48 22 343 3108

Dyrektor Międzynarodowego Centrum Badań Oka

Prof. dr hab. Maciej Wojtkowski

mail: mwojtkowski@ichf.edu.pl

Dyrektor Z.D. CHEMIPAN

Dr Jarosław Frydel

tel: +48 22 343 3385

mail: jfrydel@ichf.edu.pl

Dział Finansowo-Księgowy

Izabela Dutkiewicz

tel: +48 22 343 3113

mail: idutkiewicz@ichf.edu.pl

Dział Kadr

Edyta Słojewska

tel: +48 22 343 2148

mail: eslojewska@ichf.edu.pl

Dział Grantów

Dział ds. dużych projektów europejskich i współpracy z przemysłem

Agnieszka Tadrzak

tel: +48 22 343 2058

mail: atadrzak@ichf.edu.pl

Dział IT

Rafał Chabrowski

tel: +48 22 343 3238

mail: rchabrowski@ichf.edu.pl

Dział Zakupów

Maciej Dutkiewicz

tel: +48 22 343 3115

mail: mdutkiewicz@ichf.edu.pl

Biblioteka

Joanna Bielecka-Mądry

tel: +48 22 343 3422

mail: jmadry@ichf.edu.pl

BHP

Katarzyna Prochowicz

tel: +48 22 343 3126

mail: bhp@ichf.edu.pl

Warszawska Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i BioMedycznych

Studia doktorskie IChF PAN

Sekretariat Z.D. CHEMIPAN

mail: chemipan@ichf.edu.pl

tel. (centrala): +48 22 632 4513

Dział Handlowy

mail: zdchemipan@ichf.edu.pl

tel. (centrala): +48 22 632 4513

Plan sytuacyjny

Plan sytuacyjny

Informacje dodatkowe

Wejście na teren IChF PAN jest możliwe od ul. Kasprzaka przez wejście główne (w godz. 8–16) lub przez bramę od ulicy Płockiej. Wjazd na teren IChF PAN jest możliwy bramą od ul. Płockiej. Zaraz za szlabanem po lewej stronie znajduje się parking dla gości.

Przy wejściu lub wjeździe na teren Instytutu należy pobrać w portierni kartę gościa, którą należy zwrócić przy opuszczaniu Instytutu. Karta nie jest wymagana do wejścia do budynku administracji IChF oraz auli i biblioteki.

Zobacz lokalizację IChF PAN