Kontakt

Adres Instytutu

Instytut Chemii Fizycznej

Polskiej Akademii Nauk

ul. Kasprzaka 44/52

01-224 Warszawa

Kontakt

Sekretariat, Tel: +48 22 343 2000

Kancelaria, Tel: +48 22 343 3141

Fax: 22 343 3333; 22 632 5276

E-mail: ichf@ichf.edu.pl

Skrzynka ePUAP: /Instytut_Chemii_Fizycznej_PAN/skrytka 

Dane rejestracyjne

NIP: 525-000-87-55

REGON: 000326049

Numer DUNS: 367460149

Konto bankowe

Odbiorca: Instytut Chemii Fizycznej

Bank Gospodarstwa Krajowego

47 1130 1017 0020 1470 5720 0001

Sekretariat

Recepcja

Portiernia w budynku 8-8a

Portiernia od ul. Płockiej

Kancelaria

Dyrektor

Dr hab. Adam Kubas, prof. Instytutu

tel: +48 22 343 3108,

tel: +48 22 343 3109

Z-ca dyr. d/s naukowych

Dr hab. Jacek Gregorowicz, prof. Instytutu

tel: +48 22 343 3109

Z-ca dyr. d/s naukowych

Dr hab. Jan Paczesny, prof. instytutu

tel. +48 22 343 2071

Z-ca dyr. ds. ogólnych

Mgr inż. Tadeusz Pacholik

tel: +48 22 343 3108

Dyrektor Międzynarodowego Centrum Badań Oka

Prof. dr hab. Maciej Wojtkowski

mail: mwojtkowski@ichf.edu.pl

Dyrektor Z.D. CHEMIPAN

mgr inż. Krzysztof Gąsiorowski

tel: +48 22 632 45 13

Dział Finansowo-Księgowy

Katarzyna Nowik-Popławska

tel: +48 22 343 3113

mail: knowik-poplawska@ichf.edu.pl

Dział Kadr

Edyta Słojewska

tel: +48 22 343 2148

mail: eslojewska@ichf.edu.pl

Dział Grantów

Agnieszka Maciejewska

tel: +48 22 343 3447

tel. +48 790 023 061

mail: amaciejewska@ichf.edu.pl

Dział ds. dużych projektów europejskich i współpracy z biznesem

Agnieszka Tadrzak

tel: +48 22 343 2058

mail: atadrzak@ichf.edu.pl

Dział IT

Rafał Chabrowski

tel: +48 22 343 3238

mail: rchabrowski@ichf.edu.pl

Dział Zakupów

Aleksandra Kapuścińska-Bernatek

tel: +48 22 343 3069

mail: akapuscinskabernatek@ichf.edu.pl

Biblioteka

BHP

Beata Pleskot

Katarzyna Prochowicz

tel: +48 22 343 3126

mail: bhp@ichf.edu.pl

Archiwum

Małgorzata Kowalewska-Jóźwik

tel. +48 22 343 3437

mail: mkowalewskajozwik@ichf.edu.pl

Dział Płac

Anna Kucharska

tel. +48 22 343 3425

mail: akucharska@ichf.edu.pl

Warszawska Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i BioMedycznych

Studia doktorskie IChF PAN

Sekretariat Z.D. CHEMIPAN

mail: chemipan@ichf.edu.pl

tel. (centrala): +48 22 632 4513

Dział Handlowy

mail: zdchemipan@ichf.edu.pl

tel. (centrala): +48 22 632 4513

Plan sytuacyjny

Plan sytuacyjny

Informacje dodatkowe

Wejście na teren IChF PAN jest możliwe przez bramę od ulicy Płockiej. Wjazd na teren IChF PAN jest możliwy bramą od ul. Płockiej. Zaraz za szlabanem po lewej stronie znajduje się parking dla gości.

Przy wejściu lub wjeździe na teren Instytutu należy pobrać w portierni kartę gościa, którą należy zwrócić przy opuszczaniu Instytutu.

Zobacz lokalizację IChF PAN