Kontakt

Adres Instytutu

Instytut Chemii Fizycznej

Polskiej Akademii Nauk

ul. Kasprzaka 44/52

01-224 Warszawa

Kontakt

Tel: +48 22 343 2000

Fax: 22 343 3333; 22 632 5276

E-mail: ichf@ichf.edu.pl

Skrzynka ePUAP: /Instytut_Chemii_Fizycznej_PAN/skrytka 

Dane rejestracyjne

NIP: 525-000-87-55

REGON: 000326049

Numer DUNS: 367460149

Konto bankowe

Odbiorca: Instytut Chemii Fizycznej

Bank Gospodarstwa Krajowego

47 1130 1017 0020 1470 5720 0001

Recepcja

Portiernia w budynku 8-8a

Portiernia od ul. Płockiej

Dział IT

inż. Chabrowski Rafał

tel: +48 22 343 3238

mail: rchabrowski@ichf.edu.pl

Dyrektor

Prof. dr hab. Marcin Opałło

tel: +48 22 343 3108,

tel: +48 22 343 3109

Z-ca dyr. d/s naukowych

Dr hab. Jacek Gregorowicz, prof. Instytutu

tel: +48 22 343 3109

Z-ca dyr. d/s naukowych

Dr hab. Adam Kubas, prof. Instytutu

tel: +48 22 343 3109

Z-ca dyr. ds. ogólnych

Mgr Tadeusz Pacholik

tel: +48 22 343 3108

Biblioteka

mgr Joanna Bielecka-Mądry

tel: +48 22 343 3422

mail: jmadry@ichf.edu.pl

Główna Księgowa

Izabela Dutkiewicz

mail: idutkiewicz@ichf.edu.pl

Plan sytuacyjny

Plan sytuacyjny

Informacje dodatkowe

Wejście na teren IChF PAN jest możliwe od ul. Kasprzaka przez wejście główne (w godz. 8–16) lub przez bramę od ulicy Płockiej. Wjazd na teren IChF PAN jest możliwy bramą od ul. Płockiej. Zaraz za szlabanem po lewej stronie znajduje się parking dla gości.

Przy wejściu lub wjeździe na teren Instytutu należy pobrać w portierni kartę gościa, którą należy zwrócić przy opuszczaniu Instytutu. Karta nie jest wymagana do wejścia do budynku administracji IChF oraz auli i biblioteki.

Zobacz lokalizację IChF PAN