Polimery funkcjonalne

Zespół badawczy nr 18

Polimery funkcjonalne

Kierownik zespołu

dr hab. Piyush Sindhu Sharma

Tematyka badawcza

1. Zastosowanie bio-naśladowczych materiałów w katalizie
Projektowanie i synteza polimerów wdrukowanych molekularnie (Molecularly Imprinted Polymers, MIPs) o lukach molekularnych naśladujących działanie centrów aktywnych enzymów.  Zastosowanie tych materiałów w elektro- i fotokatalizie. Projektowanie inteligentnych materiałów w celu ich zastosowania do wykrywania, wydzielania oraz rozkładania substancji toksycznych.

2. Materiały nanostrukturalne

 • Rozwijanie metod syntezy nanostrukturalnych polimerów o rozwiniętej powierzchni z zastosowaniem miękkich lub stałych szablonów
 • Synteza wielofunkcyjnych nanocząstek
 • Osadzanie ultra cienkich wielowarstwowych warstw polimerów funkcyjnych poprzez kontrolowaną polimeryzację oraz ich zastosowanie w konstrukcji chemoczujników

Członkowie

 • dr inż. Maciej Cieplak 
 • mgr Jakub Kałęcki 
 • mgr Patrycja Łach 
 • dr inż. Kamila Łępicka 
 • dr inż. Krzysztof Noworyta 
 • dr Joanna Piechowska 
 • mgr Alcina Sudagar 
 • mgr Nabila Yasmeen 

Badania

Designing of Biomimetic Materials

 • Molecularly imprinted polymers (MIPs) – Synthesis of polymers with molecular cavities capable of selective recognition of molecules for devising selective chemosensors.
 • Polymer films with developed surface – Deposition of micro-/nanostructured conductive polymer films for improved chemosensing, and energy storage.
 • Polymer electrocatalysts – Application of conductive polymer films as a selective electrocatalysts.

Publikacje

2021

Mazuryk, J., Sharma, P. S., & Kutner, W.
Molecularly imprinted polymer composites in drug delivery.
Molecularly Imprinted Polymer Composites, https://doi.org/10.1016/B978-0-12-819952-7.00014-7

Lach, P., Cieplak, M., Noworyta, K. R., Pieta, P., Lisowski, W., Kalecki, J., Chitta, R., D’Souza, F., Kutner, W., & Sharma, P. S.
Self-reporting molecularly imprinted polymer with the covalently immobilized ferrocene redox probe for selective electrochemical sensing of p-synephrine.
Sensors and Actuators B: Chemical, https://doi.org/10.1016/j.snb.2021.130276

Jyoti, Gonzato, C., Żołek, T., Maciejewska, D., Kutner, A., Merlier, F., Haupt, K., Sharma, P. S., Noworyta, K. R., & Kutner, W.

Molecularly imprinted polymer nanoparticles-based electrochemical chemosensors for selective determination of cilostazol and its pharmacologically active primary metabolite in human plasma.  

Biosensors and Bioelectronics, https://doi.org/10.1016/J.BIOS.2021.113542 

Yasmeen, N., Etienne, M., Sharma, P. S., El-Kirat-Chatel, S., Helú, M. B., & Kutner, W.
Molecularly imprinted polymer as a synthetic receptor mimic for capacitive impedimetric selective recognition of Escherichia coli K-12.
Analytica Chimica Acta, https://doi.org/10.1016/J.ACA.2021.339177

Ayerdurai, V., Garcia-Cruz, A., Piechowska, J., Cieplak, M., Borowicz, P., Noworyta, K. R., Spolnik, G., Danikiewicz, W., Lisowski, W., Pietrzyk-Le, A., D’Souza, F., Kutner, W., & Sharma, P. S.
Selective Impedimetric Chemosensing of Carcinogenic Heterocyclic Aromatic Amine in Pork by dsDNA-Mimicking Molecularly Imprinted Polymer Film-Coated Electrodes.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, https://doi.org/10.1021/ACS.JAFC.1C05084

Jyoti, Rybakiewicz, R., Zolek, T., Maciejewska, D., Gilant, E., Buś-Kwaśnik, K., Kutner, A., Noworyta, K., & Kutner, W.
Cilostazol-imprinted polymer film-coated electrode as an electrochemical chemosensor for selective determination of cilostazol and its active primary metabolite.
Journal of Materials Chemistry B, https://doi.org/10.1039/D1TB02186A

2022

Yasmeen, N., Kalecki, J., Borowicz, P., Kutner, W., & Sharma, P. S.
Electrochemically Initiated Synthesis of Polyacrylamide Microgels and Core-shell Particles.
ACS Applied Polymer Materials,  https://doi.org/10.1021/ACSAPM.1C01359

Bartold, K., Iskierko, Z., Borowicz, P., Noworyta, K., Lin, C.-Y., Kalecki, J., Sharma, P. S., Lin, H.-Y., & Kutner, W.
Molecularly imprinted polymer-based extended-gate field-effect transistor (EG-FET) chemosensor for selective determination of matrix metalloproteinase-1 (MMP-1) protein.
Biosensors and Bioelectronics,  https://doi.org/10.1016/J.BIOS.2022.114203

Łępicka, K., Sharma, P., Borowicz, P., Francius, G., & Walcarius, A.
Get closer to the intrinsic properties of Ni2+salen polymer semiconductors accessed by chain isolation inside silica nanochannels.
Journal of Materials Chemistry C, https://doi.org/10.1039/D2TC00976E

Jyoti, Żołek, T., Maciejewska, D., Gilant, E., Gniazdowska, E., Kutner, A., Noworyta, K. R., & Kutner, W.
Polytyramine Film-Coated Single-Walled Carbon Nanotube Electrochemical Chemosensor with Molecularly Imprinted Polymer Nanoparticles for Duloxetine-Selective Determination in Human Plasma.
ACS Sensors, https://doi.org/10.1021/ACSSENSORS.2C00124