Polimery funkcjonalne

Zespół badawczy nr 18

Polimery funkcjonalne

Kierownik zespołu

dr hab. Piyush Sindhu Sharma

Tematyka badawcza

1. Zastosowanie bio-naśladowczych materiałów w katalizie
Projektowanie i synteza polimerów wdrukowanych molekularnie (Molecularly Imprinted Polymers, MIPs) o lukach molekularnych naśladujących działanie centrów aktywnych enzymów.  Zastosowanie tych materiałów w elektro- i fotokatalizie. Projektowanie inteligentnych materiałów w celu ich zastosowania do wykrywania, wydzielania oraz rozkładania substancji toksycznych.

2. Materiały nanostrukturalne

 • Rozwijanie metod syntezy nanostrukturalnych polimerów o rozwiniętej powierzchni z zastosowaniem miękkich lub stałych szablonów
 • Synteza wielofunkcyjnych nanocząstek
 • Osadzanie ultra cienkich wielowarstwowych warstw polimerów funkcyjnych poprzez kontrolowaną polimeryzację oraz ich zastosowanie w konstrukcji chemoczujników

Członkowie

 • dr inż. Maciej Cieplak 
 • mgr Jakub Kałęcki 
 • mgr Patrycja Łach 
 • dr inż. Kamila Łępicka 
 • dr inż. Krzysztof Noworyta 
 • dr Joanna Piechowska 
 • mgr Alcina Sudagar 
 • mgr Nabila Yasmeen 

Badania

Designing of Biomimetic Materials

 • Molecularly imprinted polymers (MIPs) – Synthesis of polymers with molecular cavities capable of selective recognition of molecules for devising selective chemosensors.
 • Polymer films with developed surface – Deposition of micro-/nanostructured conductive polymer films for improved chemosensing, and energy storage.
 • Polymer electrocatalysts – Application of conductive polymer films as a selective electrocatalysts.