Polimery funkcjonalne

Zespół badawczy nr 18

Polimery funkcjonalne

Kierownik zespołu

dr hab. Piyush Sindhu Sharma

Tematyka badawcza

1. Zastosowanie bio-naśladowczych materiałów w katalizie
Projektowanie i synteza polimerów wdrukowanych molekularnie (Molecularly Imprinted Polymers, MIPs) o lukach molekularnych naśladujących działanie centrów aktywnych enzymów.  Zastosowanie tych materiałów w elektro- i fotokatalizie. Projektowanie inteligentnych materiałów w celu ich zastosowania do wykrywania, wydzielania oraz rozkładania substancji toksycznych.

2. Materiały nanostrukturalne

 • Rozwijanie metod syntezy nanostrukturalnych polimerów o rozwiniętej powierzchni z zastosowaniem miękkich lub stałych szablonów
 • Synteza wielofunkcyjnych nanocząstek
 • Osadzanie ultra cienkich wielowarstwowych warstw polimerów funkcyjnych poprzez kontrolowaną polimeryzację oraz ich zastosowanie w konstrukcji chemoczujników

Członkowie

 • dr inż. Maciej Cieplak 
 • mgr Jakub Kałęcki 
 • mgr Patrycja Łach 
 • dr inż. Kamila Łępicka 
 • dr inż. Krzysztof Noworyta 
 • dr Joanna Piechowska 
 • mgr Alcina Sudagar 
 • mgr Nabila Yasmeen 

Badania

Designing of Biomimetic Materials

 • Molecularly imprinted polymers (MIPs) – Synthesis of polymers with molecular cavities capable of selective recognition of molecules for devising selective chemosensors.
 • Polymer films with developed surface – Deposition of micro-/nanostructured conductive polymer films for improved chemosensing, and energy storage.
 • Polymer electrocatalysts – Application of conductive polymer films as a selective electrocatalysts.

Publikacje

2021

Mazuryk, J., Sharma, P. S., & Kutner, W.
Molecularly imprinted polymer composites in drug delivery.
Molecularly Imprinted Polymer Composites, https://doi.org/10.1016/B978-0-12-819952-7.00014-7

Lach, P., Cieplak, M., Noworyta, K. R., Pieta, P., Lisowski, W., Kalecki, J., Chitta, R., D’Souza, F., Kutner, W., & Sharma, P. S.
Self-reporting molecularly imprinted polymer with the covalently immobilized ferrocene redox probe for selective electrochemical sensing of p-synephrine.
Sensors and Actuators B: Chemical, https://doi.org/10.1016/j.snb.2021.130276

Jyoti, Gonzato, C., Żołek, T., Maciejewska, D., Kutner, A., Merlier, F., Haupt, K., Sharma, P. S., Noworyta, K. R., & Kutner, W.

Molecularly imprinted polymer nanoparticles-based electrochemical chemosensors for selective determination of cilostazol and its pharmacologically active primary metabolite in human plasma.  

Biosensors and Bioelectronics, https://doi.org/10.1016/J.BIOS.2021.113542