Żywe materiały

Zespół badawczy nr 2

Żywe materiały

Kierownik zespołu

Tematyka badawcza

Główną ideą, która jest klamrą spinającą działania grupy, jest stworzenie połączenia między biologią i chemią materiałową. Połączenie takie można zrealizować na co najmniej dwa sposoby: 1) poprzez wykorzystanie zdobyczy ewolucji (biomolekuł, wirusów, całych organizmów) do przygotowania funkcjonalnych materiałów lub 2) zastosowanie wiedzy z zakresu chemii fizycznej, materiałowej oraz nanotechnologii do tworzenia nowoczesnych nanomateriałów, które można wykorzystać w biologii i medycynie. 

Członkowie

 • dr hab Natalia Atamas
 • dr inż. Konrad Giżyński
 • dr inż. Bartłomiej Bończak
 • mgr Patryk Mierzejewski
 • dr Pumza Mente
 • mgr Sada Raza
 • mgr Mateusz Wdowiak
 • mgr inż. Rafał Zbonikowski
 • Enkhlin Ochirbat
 • Sunday Ocholi Samson
 • Anna Sulicka

Badania

Combining precise measurements (physical chemistry) and applying them to biochemistry and molecular biology problems might result in a major improvement of understanding of important scientific issues, which are not available for only chemists, only physicist nor only biologists. The variety and functionality of biological materials is almost impossible to be mimicked in artificial systems. Therefore, utilization of sensitivity and diversity of biomolecules and primitive organisms might result in spectacular properties of novel bio-materials. Moreover, biomolecules are usually monodisperse, even despite high molecular mass. Therefore, equations and laws established for pure systems are applicable also for bio-systems. One of the aims of the research is to learn how to take the best parts from biology, biochemistry, physical chemistry and nanotechnology and combine them together. This might be done by incorporation of biocomponents into nanotechnology or by utilization of nanotechnology and materials chemistry in the services of biology and medicine. We aim to combine both approaches and build a true “bridge” – a two way connection between the fields.

Publikacje

Wdowiak, M., Ochirbat, E., & Paczesny, J.
Gold—Polyoxoborates Nanocomposite Prohibits Adsorption of Bacteriophages on Inner Surfaces of Polypropylene Labware and Protects Samples from Bacterial and Yeast Infections.
Viruses, https://doi.org/10.3390/V13071206


Paczesny, J.
The use of probes and bacteriophages for bacteria detection.
In V. Gurtler (Ed.), Fluorescent Probes (1st ed.). Academic Press. https://www.elsevier.com/books/fluorescent-probes/gurtler/978-0-12-823515-7


Richter, Ł., Księżarczyk, K., Paszkowska, K., Janczuk-Richter, M., Niedziółka-Jönsson, J., Gapiński, J., Łoś, M., Hołyst, R., & Paczesny, J.
Adsorption of bacteriophages on polypropylene labware affects the reproducibility of phage research.
Scientific Reports, https://doi.org/10.1038/s41598-021-86571-x


Paczesny, J., Wolska-Pietkiewicz, M., Binkiewicz, I., & Janczuk-Richter, M.
Langmuir and Langmuir Blodgett films of zinc oxide (ZnO) nanocrystals coated with polyhedral oligomeric silsesquioxanes (POSS).
Journal of Colloid and Interface Science, https://doi.org/10.1016/j.jcis.2021.05.085

Finansowanie

National Science Centre, grant

SONATA 15 UMO-2019/35/D/ST5/03613 (kierownik dr K. Giżyński) 2020 - 2023

OPUS 18 UMO-2019/35/B/ST5/03229 (kierownik dr J. Paczesny) 2020 - 2023

SONATA BIS UMO-2017/26/E/ST4/00041 (kierownik dr J. Paczesny) 2018 - 2022