Dynamika dwucząsteczkowych reakcji indukowanych światłem

Zespół badawczy nr 8

Dynamika dwucząsteczkowych reakcji indukowanych światłem

Kierownik zespołu

dr hab. Gonzalo Manuel Angulo Nunez, prof. Instytutu

Tematyka badawcza

Naszym głównym założeniem jest znalezienie fizycznych podstaw reaktywności chemicznej. W tym celu porównujemy wyniki pomiarów kinetycznych fotowzbudzonych produktów z najbardziej zaawansowanymi metodami statystycznymi. Szczególnie jesteśmy zainteresowani reakcjami zachodzącymi w złożonych środowiskach naśladujących żywe komórki.

Członkowie

  • dr inż. Justyna Mech-Piskorz
  • dr Jakub Jędrak
  • mgr Sanat Kumar Mahankudo

Badania

Fluorescence up-conversion. Laser flash photolysis/transient absorption. Stationary electronic absorption and fluorescence. Time-correlated single photon counting.

Publikacje

2021

Angulo, G., Kardaś, T. M., & Rodríguez-Rodríguez, H.
Some aspects about time broadening in fluorescence up-conversion measurements.
Review of Scientific Instruments, https://doi.org/10.1063/5.0047695

2022

Pastorczak, M., Nejbauer, M., Shinyashiki, N., Takatsuka, M., Angulo, G., Stepanenko, Y., & Radzewicz, C.
First events in the coil-to-globule transition of PVME in water: an ultrafast temperature jump – time-resolved elastic light scattering study.
Journal of Colloid and Interface Science, https://doi.org/10.1016/J.JCIS.2021.10.158

Angulo, G., & Pasitsuparoad, P.
Recalling the effect of fluorescence anisotropy on the measurement of quantum yields.
Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, https://doi.org/10.1016/J.SAA.2021.120751

Nazarov, A. E., Ivanov, A. I., Rosspeintner, A., & Angulo, G.
Full relaxation dynamics recovery from ultrafast fluorescence experiments by means of the stochastic model: Does the solvent response dynamics depend on the fluorophore nature?
Journal of Molecular Liquids, https://doi.org/10.1016/J.MOLLIQ.2022.119387

Górski, K., Mech-Piskorz, J., Pietraszkiewicz, M.
From truxenes to heterotruxenes: playing with heteroatoms and the symmetry of molecules.
New Journal of Chemistry, https://doi.org/10.1039/D2NJ00816E

Współpraca

  • Alejandro Cuetos (University of Sevilla, Spain)
  • Daniel Kattnig (University of Exeter, UK)
  • Arnulf Rosspeintner (University of Geneva, Switzerland)
  • Konstantin L. Ivanov (International Tomography Center, RAS, Novosibirsk, Russia)

Finansowanie

Szybkie reakcje chemiczne w żelach

NCN-OPUS-17 No. 2019/33/B/ST4/01443.