Popularyzacja nauki

Lekcje

Od szeregu lat Instytut Chemii Fizycznej PAN prowadzi lekcje laboratoryjne z chemii i fizyki dla szkół średnich i ostatnich klas szkół podstawowych. Zajęcia są dostosowane do wieku uczestników. Nie jesteśmy instytucją komercyjną, zależy nam na zainteresowaniu uczniów nauką, dlatego lekcje i wszelkiego rodzaju spotkania są bezpłatne. Na lekcje zapraszamy szkoły po wcześniejszym umówieniu się mailowym: rluboradzki@ichf.edu.pl

Proponujemy lekcje:

  • Ciała stałe, ciecze, gazy i wszystko pomiędzy
  • Jak fizyk i chemik patrzą na życie – po co biologowi potrzebna jest chemia fizyczna?

Wizyty w laboratoriach

Możliwe jest zwiedzanie wybranych laboratoriów, gdzie zobaczyć będzie można nowoczesny sprzęt badawczy i naukowców w ich ‘naturalnym środowisku’. Wizyty odbywają się po wcześniejszym umówieniu – dobrym rozwiązaniem jest połączenie zwiedzania z lekcją popularnonaukową.

Skontaktuj się z nami

dr Roman Luboradzaki
E-mail: rluboradzki@ichf.edu.pl