Fotofizyka i spektroskopia układów fotoaktywnych

Zespół badawczy nr 29

Fotofizyka i spektroskopia układów fotoaktywnych

Kierownik zespołu

prof. dr hab. Jacek Waluk

Tematyka badawcza

Fotofizyka i fotochemia cząsteczek organicznych. Przenoszenie elektronu, protonu i atomu wodoru. Fotoindukowane zmiany konformacyjne. Synteza i fotofizyka układów porfirynowych. Fluorescencyjna i ramanowska spektroskopia pojedynczych cząsteczek. Techniki wykorzystujące światło spolaryzowane.

Członkowie

 • Andrzej Ardasiewicz 
 • dr inż. Joanna Buczyńska
 • dr Magdalena Ceborska 
 • dr hab. Jacek Dobkowski
 • dr Agnieszka Gajewska 
 • dr Michał Gil 
 • dr Barbara Golec 
 • dr Aleksander Gorski 
 • prof. dr hab. Anna Grabowska
 • dr Agnieszka Jamrozik 
 • dr Izabela Kamińska 
 • mgr Anna Kelm
 • dr Anastasiia Kharchenko 
 • mgr Michał Kijak 
 • dr inż. Małgorzata Koźbiał 
 • dr Barbara Leśniewska 
 • mgr inż. Natalia Masiera 
 • mgr Idaresit Mbakara 
 • Grażyna Orzanowska 
 • prof. dr hab. Jerzy Sepioł 
 • mgr Wassie Takele 
 • mgr inż. Witold Wałecki 

Publikacje

2021

Waluk, J., Listkowski, A., Masiera, N., Kijak, M., Luboradzki, R., & Leśniewska, B.
Controlling emissive properties by intramolecular hydrogen bonds: alkyl and aryl meso‐substituted porphycenes.
Chemistry – A European Journal, https://doi.org/10.1002/chem.202005440


Sepioł, J. S., Ramanenka, A., Karczewski, R., & Grabowska, A.
Searching for a near-infrared fluorescence band supporting a hypothetical double proton transfer in ESIPT reaction of 2,5-bis(2′-benzoxazolyl) hydroquinone (BBHQ), as requested by theoreticians.
Journal of Molecular Structure, https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2021.130069