Fotofizyka i spektroskopia układów fotoaktywnych

Zespół badawczy nr 29

Fotofizyka i spektroskopia układów fotoaktywnych

Kierownik zespołu

prof. dr hab. Jacek Waluk

Tematyka badawcza

Fotofizyka i fotochemia cząsteczek organicznych. Przenoszenie elektronu, protonu i atomu wodoru. Fotoindukowane zmiany konformacyjne. Synteza i fotofizyka układów porfirynowych. Fluorescencyjna i ramanowska spektroskopia pojedynczych cząsteczek. Techniki wykorzystujące światło spolaryzowane.

Członkowie

 • Andrzej Ardasiewicz 
 • dr inż. Joanna Buczyńska
 • dr Magdalena Ceborska 
 • dr hab. Jacek Dobkowski
 • dr Agnieszka Gajewska 
 • dr Michał Gil 
 • dr Barbara Golec 
 • dr Aleksander Gorski 
 • prof. dr hab. Anna Grabowska
 • dr Agnieszka Jamrozik 
 • dr Izabela Kamińska 
 • mgr Anna Kelm
 • dr Anastasiia Kharchenko 
 • mgr Michał Kijak 
 • dr inż. Małgorzata Koźbiał 
 • dr Barbara Leśniewska 
 • mgr inż. Natalia Masiera 
 • mgr Idaresit Mbakara 
 • Grażyna Orzanowska 
 • prof. dr hab. Jerzy Sepioł 
 • mgr Wassie Takele 
 • mgr inż. Witold Wałecki