Kompleksy koordynacyjne i materiały funkcjonalne

Zespół badawczy nr 9

Kompleksy koordynacyjne i materiały funkcjonalne

Kierownik zespołu

prof. dr hab. Janusz Lewiński

Tematyka badawcza

Badania zespołu prof. Lewińskiego łączą projektowanie podstawowych molekularnych jednostek budulcowych i procesy ich samoorganizacji z poszukiwaniem materiałów o zadanych właściwościach makroskopowych. Wieloletnie doświadczenie z zakresu chemii nieorganicznej i metaloorganicznej pozwala nam na racjonalne projektowanie i syntezę szerokiej gamy materiałów funkcjonalnych i ich prekursorów, m.in:

 •  materiałów perowskitowych do zastosowań w fotowoltaice;
 •  nanocząstek półprzewodnikowych (zwłaszcza ZnO) do zastosowań biomedycznych i w ogniwach słonecznych;
 •  niekowalencyjnych materiałów porowatych (NPMs) i nieorganiczno-organicznych materiałów porowatych (MOFs) do przechowywania gazów i dostarczania leków.

Zespół specjalizuje się także w przyjaznej środowisku bezrozpuszczalnikowej metodzie syntezy mechanochemicznej, która jest z powodzeniem wykorzystywana w naszym laboratorium do otrzymywania, m.in. kompleksów molekularnych, materiałów porowatych typu MOF i nanokryształów półprzewodników.

Więcej aktualnych informacji znajduje się na stronie internetowej zespołu: http://lewin.ch.pw.edu.pl 

Członkowie

 • mgr inż. Aleksandra Borkenhagen 
 • mgr inż. Krzysztof Budny-Godlewski
 • dr inż. Elżbieta Chwojnowska
 • mgr inż. Anna Cieślak
 • dr hab. Inż. Marek Cinal
 • mgr inż. Maciej Jacyna
 • dr inż. Iwona Justyniak
 • mgr inż. Arkadiusz Kornowicz 
 • dr Aneta Kowalska 
 • mgr inż. Piotr Krupiński 
 • dr inż. Michał Leszczyński 
 • mgr inż. Wojciech Marynowski
 • mgr inż. Jan Nawrocki
 • mgr Natalia Olejnik-Feher
 • mgr inż. Karolina Opała
 • dr inż. Daniel Prochowicz
 • mgr Rashmi Runjhun 
 • mgr Marcin Saski
 • dr Kamil Sokołowski
 • mgr inż. Katarzyna Sołtys-Brzostek
 • dr Adam Tulewicz
 • mgr inż. Zbigniew Wróbel
 • dr Vijay Gupta