Hiperpolaryzacja jądrowa układów molekularnych i nanomateriałów

Zespół badawczy nr 30

Hiperpolaryzacja jądrowa układów molekularnych i nanomateriałów

Kierownik zespołu

Tematyka badawcza

Zainteresowania badawcze grupy koncentrują się na rozwijaniu metod Magnetycznego Rezonansu Jądrowego -NMR (ang. Nuclear Magnetic Resonance) . W szczególności grupa zajmuje się metodami hiperpolaryzacji jądrowej oraz integracją metod spektroskopii optycznej z NMR. Rozwiana metodologia jest wykorzystywana do badań strukturalnych w chemii i naukach o nowych materiałach. 

Członkowie

  • dr Adam Mames
  • dr Mariusz Pietrzak
  • dr Mateusz Urbańczyk

Publikacje

2021

T. Ratajczyk, G. Buntkowsky, T. Gutmann, B. Fedorczyk, A. Mames, M. Pietrzak, Z. Puzio, P. G. Szkudlarek,

Magnetic Resonance Signal Amplification by Reversible Exchange of Selective PyFALGEA Oligopeptide Ligands Towards Epidermal Growth Factor Receptors

ChemBioChem 2021, 22, 855, https://doi.org/10.1002/cbic.202000711

Pietrzak, M., Jopa, S., Mames, A., Urbańczyk, M., Woźny, M., & Ratajczyk, T.

Recent Progress in Liquid State Electrochemistry Coupled with NMR Spectroscopy.

ChemElectroChem, https://doi.org/10.1002/CELC.202100724

Ratajczyk, T., Mames, A., Pietrzak, M., Bernatowicz, P., Kubas, A., & Luboradzki, R. NMR Crystallography Enhanced by Quantum Chemical Calculations and Liquid State NMR for the Investigation of Se NHC Adducts. Chemistry – A European Journal, https://doi.org/10.1002/CHEM.202102800

Nawrocka, E. K., Urbańczyk, M., Koziński, K., & Kazimierczuk, K.
Variable-temperature NMR spectroscopy for metabolite identification in biological materials.
RSC Advances,  https://doi.org/10.1039/D1RA05626C

Kasprzak, P., Urbańczyk, M., & Kazimierczuk, K.
Clustered sparsity and Poisson-gap sampling.
Journal of Biomolecular NMR, https://doi.org/10.1007/S10858-021-00385-7

Kristinaityte, K., Urbańczyk, M., Mames, A., Pietrzak, M., & Ratajczyk, T.
Photoreactivity of an Exemplary Anthracene Mixture Revealed by NMR Studies, including a Kinetic Approach.
Molecules, https://doi.org/10.3390/MOLECULES26216695

2022

Dobkowski, J., Kijak, M., Gawinkowski, S., Karpiuk, E., Pietrzak, M., Sazanovich, I. V., & Waluk, J.
Solving the Puzzle of Unusual Excited-State Proton Transfer in 2,5-Bis(6-methyl-2-benzoxazolyl)phenol.
The Journal of Physical Chemistry A,  https://doi.org/10.1021/ACS.JPCA.1C10030

Kharbanda, Y., Urbańczyk, M., Zhivonitko, V. V., Mailhiot, S., Kettunen, M. I., & Telkki, V.-V.
Sensitive, Efficient and Portable Analysis of Molecular Exchange Processes by Hyperpolarized Ultrafast NMR.
Angewandte Chemie International Edition, https://doi.org/10.1002/ANIE.202203957