Hiperpolaryzacja jądrowa układów molekularnych i nanomateriałów

Zespół badawczy nr 30

Hiperpolaryzacja jądrowa układów molekularnych i nanomateriałów

Kierownik zespołu

Tematyka badawcza

Zainteresowania badawcze grupy koncentrują się na rozwijaniu metod Magnetycznego Rezonansu Jądrowego -NMR (ang. Nuclear Magnetic Resonance) . W szczególności grupa zajmuje się metodami hiperpolaryzacji jądrowej oraz integracją metod spektroskopii optycznej z NMR. Rozwiana metodologia jest wykorzystywana do badań strukturalnych w chemii i naukach o nowych materiałach. 

Członkowie

  • dr Kristina Kristinaityte
  • dr Adam Mames
  • dr Mariusz Pietrzak
  • dr Mateusz Urbańczyk