Hiperpolaryzacja jądrowa układów molekularnych i nanomateriałów

Zespół badawczy nr 30

Hiperpolaryzacja jądrowa układów molekularnych i nanomateriałów

Kierownik zespołu

Tematyka badawcza

Zainteresowania badawcze grupy koncentrują się na rozwijaniu metod Magnetycznego Rezonansu Jądrowego -NMR (ang. Nuclear Magnetic Resonance) . W szczególności grupa zajmuje się metodami hiperpolaryzacji jądrowej oraz integracją metod spektroskopii optycznej z NMR. Rozwiana metodologia jest wykorzystywana do badań strukturalnych w chemii i naukach o nowych materiałach. 

Członkowie

  • dr Kristina Kristinaityte
  • dr Adam Mames
  • dr Mariusz Pietrzak
  • dr Mateusz Urbańczyk

Publikacje

2021

T. Ratajczyk, G. Buntkowsky, T. Gutmann, B. Fedorczyk, A. Mames, M. Pietrzak, Z. Puzio, P. G. Szkudlarek,

Magnetic Resonance Signal Amplification by Reversible Exchange of Selective PyFALGEA Oligopeptide Ligands Towards Epidermal Growth Factor Receptors

ChemBioChem 2021, 22, 855, https://doi.org/10.1002/cbic.202000711

Pietrzak, M., Jopa, S., Mames, A., Urbańczyk, M., Woźny, M., & Ratajczyk, T.

Recent Progress in Liquid State Electrochemistry Coupled with NMR Spectroscopy.

ChemElectroChem, https://doi.org/10.1002/CELC.202100724