Konkursy

Złoty medal chemii

Konkurs ma na celu wyłonienie autorów najlepszych prac licencjackich lub inżynierskich z chemii i jej pogranicza.

Organizatorem konkursu jest Instytut Chemii Fizycznej PAN (IChF PAN) w Warszawie oraz firma DuPont. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Polskie Towarzystwo Chemiczne, Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk, Polska Izba Przemysłu Chemicznego oraz prof. dr hab. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Zobacz stronę konkursu

Dream Chemistry Award

Dream Chemistry Award to wyjątkowy konkurs, w którym nagroda przyznawana jest młodemu naukowcowi z wykształceniem chemicznym za sformułowanie najciekawszego marzenia naukowego, które ma szansę na realizację w przyszłości. Zgłoszenia oceniane są na podstawie oryginalności zgłoszenia; brane jest również pod uwagę CV Kandydata.

Konkurs Dream Chemistry Award został powołany w 2013 roku przez Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk (IChF-PAN) w celu wspierania młodych talentów w realizacji ich marzeń naukowych. W 2017 roku Instytut Chemii Organicznej i Biochemii Czeskiej Akademii Nauk (IOCB Praga) został głównym organizatorem konkursu. Od tego czasu konkurs odbywa się na przemian w Pradze i Warszawie.

Konkurs spotyka się z szerokim odzewem w świecie nauki, m. in. dzięki kapitule złożonej ze światowej klasy naukowców.

Zobacz stronę konkursu