Praktyki studenckie

Praktyki studenckie

Warunkiem koniecznym odbycia praktyki studenckiej w Instytucie Chemii Fizycznej PAN jest znalezienie opiekuna naukowego. Opiekunem praktyki może być każdy pracownik naukowy IChF PAN. Po zapoznaniu się z działalnością naukową Instytutu należy wybrać Zespół badawczy, którego działalność jest najbliższa Państwa zainteresowaniom, a następnie skontaktować się z Kierownikiem danego zespołu.

Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi należy złożyć w sekretariacie IChF PAN podanie z prośbą o przejęcie na praktyki ze wskazaniem opiekuna. Podanie należy składać w pokoju 39 (kadry IChF PAN).

Po pozytywnym rozpatrzeniu podania należy dostarczyć umowę o odbyciu praktyk studenckich między macierzystą uczelnią a IChF PAN. W umowie musi być jednoznacznie stwierdzone, że kierowany przez uczelnię na praktyki student jest ubezpieczony od NNW lub wykupi sobie indywidualnie ubezpieczenie NNW.

Zespoły badawcze IChF