Nanostruktury plazmoniczne do analiz biospektroskopowych

Zespół badawczy nr 1

Nanostruktury plazmoniczne do analiz biospektroskopowych

Kierownik zespołu

dr hab. Agnieszka Michota-Kamińska, prof. Instytutu

Tematyka badawcza

Zastosowanie metod spektroskopowych (SERS, Raman, UV-Vis) do: 

 • identyfikacji grzybów chorobotwórczych z próbek skóry,
 • detekcji bakterii chorobotwórczych z płynów fizjologicznych tj. z osocza krwi, moczu i płynu mózgowo-rdzeniowego,
 • detekcji bakterii chorobotwórczych z żywności zgodnie ze standardami norm ISO,
 • bezpośredniej detekcji i analizy ilościowej immunomarkerów w płynach ustrojowych, oraz
 • detekcji krążących w krwi komórek rakowych z włączeniem analiz na próbkach klinicznych.

Do analizy uzyskanych danych spektralnych złożonych układów biologicznych z próbek klinicznych oraz ich ilościowej oceny badanych analitów wykorzystujemy numeryczne metody chemometryczne bazujące między innymi na analizie głównych składowych.

Członkowie

 • mgr Berus Sylwia
 • mgr Czaplicka Marta
 • mgr Deskur Tomiła
 • mgr Niciński Krzysztof
 • dr inż. Nowicka Ariadna
 • dr inż. Szymborski Tomasz
 • dr Witkowska-Iwan Evelin