Nanostruktury plazmoniczne do analiz biospektroskopowych

Zespół badawczy nr 1

Nanostruktury plazmoniczne do analiz biospektroskopowych

Kierownik zespołu

dr hab. Agnieszka Michota-Kamińska, prof. Instytutu

Tematyka badawcza

Zastosowanie metod spektroskopowych (SERS, Raman, UV-Vis) do: 

 • identyfikacji grzybów chorobotwórczych z próbek skóry,
 • detekcji bakterii chorobotwórczych z płynów fizjologicznych tj. z osocza krwi, moczu i płynu mózgowo-rdzeniowego,
 • detekcji bakterii chorobotwórczych z żywności zgodnie ze standardami norm ISO,
 • bezpośredniej detekcji i analizy ilościowej immunomarkerów w płynach ustrojowych, oraz
 • detekcji krążących w krwi komórek rakowych z włączeniem analiz na próbkach klinicznych.

Do analizy uzyskanych danych spektralnych złożonych układów biologicznych z próbek klinicznych oraz ich ilościowej oceny badanych analitów wykorzystujemy numeryczne metody chemometryczne bazujące między innymi na analizie głównych składowych.

Członkowie

 • mgr Berus Sylwia
 • mgr Czaplicka Marta
 • mgr Deskur Tomiła
 • dr Kędra Karolina
 • dr Kowalska Aneta
 • mgr Niciński Krzysztof
 • dr inż. Nowicka Ariadna
 • dr inż. Szymborski Tomasz

Publikacje

2021

Szymborski, T., Stepanenko, Y., Niciński, K., Piecyk, P., Berus, S. M., Adamczyk-Popławska, M., & Kamińska, A.
Ultrasensitive SERS platform made via femtosecond laser micromachining for biomedical applications.
Journal of Materials Research and Technology, https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2021.03.083

Witkowska, E., Łasica, A. M., Niciński, K., Potempa, J., & Kamińska, A.
In Search of Spectroscopic Signatures of Periodontitis: A SERS-Based Magnetomicrofluidic Sensor for Detection of Porphyromonas gingivalis and Aggregatibacter actinomycetemcomitans.
ACS Sensors, https://doi.org/10.1021/acssensors.1c00166

Nowicka, A. B., Czaplicka, M., Szymborski, T., & Kamińska, A.
Combined negative dielectrophoresis with a flexible SERS platform as a novel strategy for rapid detection and identification of bacteria.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, https://doi.org/10.1007/s00216-021-03169-y

Berus, S. M., Adamczyk-Popławska, M., Młynarczyk-Bonikowska, B., Witkowska, E., Szymborski, T., Waluk, J., & Kamińska, A.
SERS-based sensor for the detection of sexually transmitted pathogens in the male swab specimens: A new approach for clinical diagnosis.
Biosensors and Bioelectronics, https://doi.org/10.1016/j.bios.2021.113358

Czaplicka, M., Kowalska, A. A., Nowicka, A. B., Kurzydłowski, D., Gronkiewicz, Z., Machulak, A., Kukwa, W., & Kamińska, A. 
Raman spectroscopy and surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) spectra of salivary glands carcinoma, tumor and healthy tissues and their homogenates analyzed by chemometry: Towards development of the novel tool for clinical diagnosis. 
Analytica Chimica Acta, https://doi.org/10.1016/J.ACA.2021.338784

Kowalska, A. A., Czaplicka, M., Nowicka, A. B., Niciński, K., Piotrowska, A., & Kamińska, A.  

Association between grade brain tumors and the interleukin-10 receptor subunit alpha based on surface-enhanced Raman spectroscopy and multivariate analysis.  

Journal of Raman Spectroscopy, https://doi.org/10.1002/JRS.6211

Tim, B., Błaszkiewicz, P., Nowicka, A. B., & Kotkowiak, M.
Optimizing SERS performance through aggregation of gold nanorods in Langmuir-Blodgett films.
Applied Surface Science, https://doi.org/10.1016/J.APSUSC.2021.151518