Nanostruktury plazmoniczne do analiz biospektroskopowych

Zespół badawczy nr 1

Nanostruktury plazmoniczne do analiz biospektroskopowych

Kierownik zespołu

dr hab. Agnieszka Michota-Kamińska, prof. Instytutu

Tematyka badawcza

Zastosowanie metod spektroskopowych (SERS, Raman, UV-Vis) do: 

 • identyfikacji grzybów chorobotwórczych z próbek skóry,
 • detekcji bakterii chorobotwórczych z płynów fizjologicznych tj. z osocza krwi, moczu i płynu mózgowo-rdzeniowego,
 • detekcji bakterii chorobotwórczych z żywności zgodnie ze standardami norm ISO,
 • bezpośredniej detekcji i analizy ilościowej immunomarkerów w płynach ustrojowych, oraz
 • detekcji krążących w krwi komórek rakowych z włączeniem analiz na próbkach klinicznych.

Do analizy uzyskanych danych spektralnych złożonych układów biologicznych z próbek klinicznych oraz ich ilościowej oceny badanych analitów wykorzystujemy numeryczne metody chemometryczne bazujące między innymi na analizie głównych składowych.

Członkowie

 • mgr Berus Sylwia
 • mgr Czaplicka Marta
 • mgr Deskur Tomiła
 • mgr Niciński Krzysztof
 • dr inż. Nowicka Ariadna
 • dr inż. Szymborski Tomasz
 • dr Witkowska-Iwan Evelin

Publikacje

2021

Szymborski, T., Stepanenko, Y., Niciński, K., Piecyk, P., Berus, S. M., Adamczyk-Popławska, M., & Kamińska, A.
Ultrasensitive SERS platform made via femtosecond laser micromachining for biomedical applications.
Journal of Materials Research and Technology, https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2021.03.083


Witkowska, E., Łasica, A. M., Niciński, K., Potempa, J., & Kamińska, A.
In Search of Spectroscopic Signatures of Periodontitis: A SERS-Based Magnetomicrofluidic Sensor for Detection of Porphyromonas gingivalis and Aggregatibacter actinomycetemcomitans.
ACS Sensors, https://doi.org/10.1021/acssensors.1c00166


Nowicka, A. B., Czaplicka, M., Szymborski, T., & Kamińska, A.
Combined negative dielectrophoresis with a flexible SERS platform as a novel strategy for rapid detection and identification of bacteria.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, https://doi.org/10.1007/s00216-021-03169-y