Kataliza dla zrównoważonego przetwarzania energii i ochrony środowiska

Zespół badawczy nr 28

Kataliza dla zrównoważonego przetwarzania energii i ochrony środowiska

Kierownik zespołu

dr hab. inż. Juan Carlos Colmenares Quintero, prof. Instytutu

Tematyka badawcza

Termo-katalityczna, Sono-katalityczna i Foto-katalityczna waloryzacja wszelkiego rodzaju odpadów organicznych (z CO2 włącznie) znajdujących się w wodzie i powietrzu. Produkcja chemikaliów o wysokiej wartości dodanej (np. słoneczne paliwa, półprodukty dla przemysłu farmaceutycznego i spożywczego) z odpadów organicznych. Racjonalne projektowanie i synteza nowych funkcjonalnych nanometrycznych katalizatorów (stosując niekonwencjonalne metody, np.: metody z użyciem ultradźwięków lub/i energii fotonu) dla  procesów oczyszczania wody i powietrza, oraz produkcji wodoru.

Członkowie

  • dr Dimitrios Giannakoudakis 
  • mgr Ayesha Khan 
  • dr inż. Dariusz Łomot 
  • mgr Swaraj Pradhan 
  • mgr Abdul Qayyum
  • mgr Karolina Kawka