Kataliza dla zrównoważonego przetwarzania energii i ochrony środowiska

Zespół badawczy nr 28

Kataliza dla zrównoważonego przetwarzania energii i ochrony środowiska

Kierownik zespołu

dr hab. inż. Juan Carlos Colmenares Quintero, prof. Instytutu

Tematyka badawcza

Termo-katalityczna, Sono-katalityczna i Foto-katalityczna waloryzacja wszelkiego rodzaju odpadów organicznych (z CO2 włącznie) znajdujących się w wodzie i powietrzu. Produkcja chemikaliów o wysokiej wartości dodanej (np. słoneczne paliwa, półprodukty dla przemysłu farmaceutycznego i spożywczego) z odpadów organicznych. Racjonalne projektowanie i synteza nowych funkcjonalnych nanometrycznych katalizatorów (stosując niekonwencjonalne metody, np.: metody z użyciem ultradźwięków lub/i energii fotonu) dla  procesów oczyszczania wody i powietrza, oraz produkcji wodoru.

Członkowie

  • dr Dimitrios Giannakoudakis 
  • mgr Ayesha Khan 
  • dr inż. Dariusz Łomot 
  • mgr Swaraj Pradhan 
  • mgr Abdul Qayyum
  • mgr Karolina Kawka

Publikacje

2021

Colmenares-Quintero, R. F., Góez-Sánchez, G. D., Colmenares-Quintero, J. C., Latorre-Noguera, L. F., & Kasperczyk, D.
Application of a simulation tool based on a bio-inspired algorithm for optimisation of distributed power generation systems.
Cogent Engineering, https://doi.org/10.1080/23311916.2021.1909791


Giannakoudakis, D. A., Anastopoulos, I., Barczak, M., Terpiłowski, K., Sigarikar, E. M., Shams, M., Coy, E., Bakandritsos, A., Katsoyiannis, I. A., Colmenares, J. C., & Pashalidis, I.
Enhanced uranium removal from acidic wastewater by phosphonate-functionalized ordered mesoporous silica: surface chemistry matters the most.
Journal of Hazardous Materials, https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2021.125279