Kataliza dla zrównoważonego przetwarzania energii i ochrony środowiska

Zespół badawczy nr 28

Kataliza dla zrównoważonego przetwarzania energii i ochrony środowiska

Kierownik zespołu

dr hab. inż. Juan Carlos Colmenares Quintero, prof. Instytutu

Tematyka badawcza

Termo-katalityczna, Sono-katalityczna i Foto-katalityczna waloryzacja wszelkiego rodzaju odpadów organicznych (z CO2 włącznie) znajdujących się w wodzie i powietrzu. Produkcja chemikaliów o wysokiej wartości dodanej (np. słoneczne paliwa, półprodukty dla przemysłu farmaceutycznego i spożywczego) z odpadów organicznych. Racjonalne projektowanie i synteza nowych funkcjonalnych nanometrycznych katalizatorów (stosując niekonwencjonalne metody, np.: metody z użyciem ultradźwięków lub/i energii fotonu) dla  procesów oczyszczania wody i powietrza, oraz produkcji wodoru.

Członkowie

  • mgr Ayesha Khan 
  • dr inż. Dariusz Łomot 
  • mgr Swaraj Pradhan 
  • mgr Abdul Qayyum
  • mgr Karolina Kawka

Publikacje

2021

Colmenares-Quintero, R. F., Góez-Sánchez, G. D., Colmenares-Quintero, J. C., Latorre-Noguera, L. F., & Kasperczyk, D.
Application of a simulation tool based on a bio-inspired algorithm for optimisation of distributed power generation systems.
Cogent Engineering, https://doi.org/10.1080/23311916.2021.1909791

Giannakoudakis, D. A., Anastopoulos, I., Barczak, M., Terpiłowski, K., Sigarikar, E. M., Shams, M., Coy, E., Bakandritsos, A., Katsoyiannis, I. A., Colmenares, J. C., & Pashalidis, I.
Enhanced uranium removal from acidic wastewater by phosphonate-functionalized ordered mesoporous silica: surface chemistry matters the most.
Journal of Hazardous Materials, https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2021.125279

Colmenares-Quintero, R. F., Maestre-Gongora, G. P., Pacheco-Moreno, L. J., Rojas, N., Stansfield, K. E., & Colmenares-Quintero, J. C.
Analysis of the energy service in non-interconnected zones of Colombia using business intelligence.
Cogent Engineering, https://doi.org/10.1080/23311916.2021.1907970

Prekodravac, J., Kepic, D., Colmenares, J. C., Giannakoudakis, D. A., & Jovanovic, S. P.
A comprehensive review on selected graphene synthesis methods: from electrochemical exfoliation through rapid thermal annealing towards biomass pyrolysis.
Journal of Materials Chemistry C, https://doi.org/10.1039/D1TC01316E

Coy, E., Iatsunskyi, I., Colmenares, J. C., Kim, Y., & Mrówczyński, R.
Polydopamine Films with 2D-like Layered Structure and High Mechanical Resilience.
ACS Applied Materials & Interfaces, https://doi.org/10.1021/acsami.1c02483

Janiszewska, D., Olchowski, R., Nowicka, A., Zborowska, M., Marszałkiewicz, K., Shams, M., Giannakoudakis, D. A., Anastopoulos, I., & Barczak, M.
Activated biochars derived from wood biomass liquefaction residues for effective removal of hazardous hexavalent chromium from aquatic environments.
GCB Bioenergy, https://doi.org/10.1111/gcbb.12839

Abatal, M., Olguin, M. T., Anastopoulos, I., Giannakoudakis, D. A., Lima, E. C., Vargas, J., & Aguilar, C.
Comparison of Heavy Metals Removal from Aqueous Solution by Moringa oleifera Leaves and Seeds.
Coatings, https://doi.org/10.3390/coatings11050508

Benavides-Castillo, J. M., Carmona-Parra, J. A., Rojas, N., Stansfield, K. E., Colmenares-Quintero, J. C., & Colmenares-Quintero, R. F.
Framework to design water-energy solutions based on community perceptions: Case study from a Caribbean coast community in Colombia.
Cogent Engineering, https://doi.org/10.1080/23311916.2021.1905232

Colmenares-Quintero, R. F., Latorre-Noguera, L. F., Rojas, N., Kolmsee, K., Stansfield, K. E., & Colmenares-Quintero, J. C.
Computational framework for the selection of energy solutions in indigenous communities in Colombia: Kanalitojo case study.
Cogent Engineering, https://doi.org/10.1080/23311916.2021.1926406

Giannakoudakis, D. A., Qayyum, A., Nair, V., Khan, A., Pradhan, S. R., Prekodravac, J., Rekos, K., LaGrow, A. P., Bondarchuk, O., Łomot, D., Triantafyllidis, K. S., & Colmenares, J. C.
Ultrasound-assisted decoration of CuOx nanoclusters on TiO2 nanoparticles for additives free photocatalytic hydrogen production and biomass valorization by selective oxidation.
Molecular Catalysis, https://doi.org/10.1016/j.mcat.2021.111664

Madhubashani, A. M. P., Giannakoudakis, D. A., Amarasinghe, B. M. W. P. K., Rajapaksha, A. U., Pradeep Kumara, P. B. T., Triantafyllidis, K. S., & Vithanage, M.
Propensity and appraisal of biochar performance in removal of oil spills: A comprehensive review.
Environmental Pollution, https://doi.org/10.1016/J.ENVPOL.2021.117676

Shams, M., Balouchi, H., Alidadi, H., Asadi, F., Goharshadi, E. K., Rezania, S., Rtimi, S., Anastopoulos, I., Bonyadi, Z., Mehranzamir, K., & Giannakoudakis, D. A.
Coupling electrocoagulation and solar photocatalysis for electro- and photo-catalytic removal of carmoisine by Ag/graphitic carbon nitride: optimization by process modeling and kinetic studies.
Journal of Molecular Liquids, https://doi.org/10.1016/J.MOLLIQ.2021.116917

Colmenares-Quintero, R. F., Quiroga-Parra, D. J., Rojas, N., Stansfield, K. E., & Colmenares-Quintero, J. C.
Big Data analytics in Smart Grids for renewable energy networks: Systematic review of information and communication technology tools.
Cogent Engineering, https://doi.org/10.1080/23311916.2021.1935410

Colmenares-Quintero, R. F., Valderrama-Riveros, O. C., Macho-Hernantes, F., Stansfield, K. E., & Colmenares-Quintero, J. C.
Renewable energy smart sensing system monitoring for off-grid vulnerable community in Colombia.
Cogent Engineering, https://doi.org/10.1080/23311916.2021.1936372

Colmenares, J. C., Ćwieka, K., Czelej, K., Jabłczyńska, K., Werner, Ł., & Gradoń, L.

Supported plasmonic nanocatalysts for hydrogen production by wet and dry photoreforming of biomass and biogas derived compounds: Recent progress and future perspectives.

ChemCatChem, https://doi.org/10.1002/CCTC.202101006

Prekodravac, J. R., Nair, V., Giannakoudakis, D. A., Hsu, S. H.-Y., & Colmenares, J. C.

Homogeneous photocatalysts immobilized on polymeric supports: Environmental and chemical synthesis applications.

Materials Science in Photocatalysis, https://doi.org/10.1016/B978-0-12-821859-4.00002-7