Nanoelektrochemia

Zespół badawczy nr 6

Nanoelektrochemia

Kierownik zespołu

dr inż. Wojciech Nogala

Tematyka badawcza

Zespół zajmuje się rozwiązywaniem fundamentalnych problemów związanych z procesami przeniesienia ładunku elektrycznego z wykorzystaniem wysokorozdzielczych metod elektroanalitycznych. Są to między innymi skaningowa mikroskopia elektrochemiczna (SECM) i skaningowa mikroskopia przewodnictwa jonowego (SICM), w których jako sondy wykorzystywane są nanoelektrody i nanopipety. W szczególności prowadzone są badania nad elektrochemicznymi metodami otrzymywania nanostrukturalnych katalizatorów, obrazowaniu aktywności z nanometryczną rozdzielczością i zrozumieniem procesów biokatalitycznych na poziomie pojedynczych cząsteczek.

Członkowie

  • Vishal Shrivastav
  • Joanna Celej
  • Ariba Aziz
  • Vaishali Shrivastav
  • Anita Cymann-Sachajdak
  • Disha Disha

http://groups.ichf.edu.pl/nogala

Publikacje

2021

Kalisz, J., Nogala, W., Adamiak, W., Gocyla, M., Girault, H. H., & Opallo, M.
The Solvent Effect on H2O2 Generation at Room Temperature Ionic Liquid Water Interface.
ChemPhysChem, https://doi.org/10.1002/cphc.202100219