Nanoelektrochemia

Zespół badawczy nr 6

Nanoelektrochemia

Kierownik zespołu

dr inż. Wojciech Nogala

Tematyka badawcza

Zespół zajmuje się rozwiązywaniem fundamentalnych problemów związanych z procesami przeniesienia ładunku elektrycznego z wykorzystaniem wysokorozdzielczych metod elektroanalitycznych. Są to między innymi skaningowa mikroskopia elektrochemiczna (SECM) i skaningowa mikroskopia przewodnictwa jonowego (SICM), w których jako sondy wykorzystywane są nanoelektrody i nanopipety. W szczególności prowadzone są badania nad elektrochemicznymi metodami otrzymywania nanostrukturalnych katalizatorów, obrazowaniu aktywności z nanometryczną rozdzielczością i zrozumieniem procesów biokatalitycznych na poziomie pojedynczych cząsteczek.