Macierze czujnikowe

Zespół badawczy nr 12

Macierze czujnikowe

Kierownik zespołu

dr Emilia Witkowska-Nery

ewitkowskanery@ichf.edu.pl

Tematyka badawcza

Grupa prowadzi badania dotyczące rozwoju metodologii badawczej z użyciem macierzy czujnikowych, w tym elektronicznych jęzków, jak również zastosowania układów wieloczujnikowych sprzężonych z uczeniem maszynowym do analizy złożonych próbek, takich jak hodowle komórkowe.

Wielowymiarowa analiza danych jest konieczna, aby w pełni wykorzystać sygnały pochodzące z wielu czujników i/lub technik pomiarowych, a także informacje ukryte w tle i szumie. Podobnie jak nasz zmysł smaku, elektroniczne języki łączą dane wyjściowe z szeregu czujników i uczą się za pomocą algorytmów uczenia maszynowego, tak jak robi to nasz mózg.

Grupa Macierzy Czujnikowych posiada doświadczenie w opracowywaniu czujników elektrochemicznych i biosensorów, woltamperometrii przeniesienia jonów pomiędzy niemieszającymi się cieczami (ITIES), systemów niskokosztowych, w tym urządzeń z papieru, mikroprzepływów, elektronicznych języków i wielowymiarowej analizy danych.

Członkowie

  • dr inż. Martyna Durka
  • mgr inż. Elżbieta Jarosińska
  • mgr inż. Wojciech Mazurkiewicz
  • mgr Karthika Kappalakandy Valapil