Rada Naukowa

Skład Rady Naukowej w kadencji 2019-2022

 • Prof. dr hab. Aleksander Jabłoński (Przewodniczący Rady Naukowej)
 • Prof. dr hab. Renata Bilewicz (z-ca Przewodniczącego Rady Naukowej)
 • Prof. dr hab. Robert Hołyst (z-ca Przewodniczącego Rady Naukowej)
 • Prof. dr hab. inż. Joanna Niedziółka-Jönsson, (sekretarz Rady Naukowej)
 • Mgr Maciej Biały
 • Prof. dr hab. Bogusław Buszewski
 • Prof. dr hab. Ewa Bulska
 • Prof. dr hab. Alina Ciach
 • Prof. dr hab. Andrzej Dziembowski
 • Prof. dr hab. Mariusz Gajda
 • Prof. dr hab. Piotr Garstecki
 • Prof. dr hab. Jerzy Górecki
 • Dr hab. Jacek Gregorowicz, profesor instytutu
 • Prof. dr hab. Dorota Gryko
 • Dr hab. Adam Kubas, profesor instytutu
 • Prof. dr hab. Sławomir Jarosz
 • Prof. dr hab. Bogumił Jeziorski
 • Dr hab. Martin Jönsson-Niedziółka, profesor instytutu
 • Prof. dr hab. Janusz Jurczak
 • Prof. dr hab. Zbigniew Karpiński
 • Dr hab. Zbigniew Kaszkur, profesor instytutu
 • Prof. dr hab. Robert Kołos
 • Prof. dr hab. Włodzimierz Kutner
 • Prof. dr hab. Janusz Lewiński
 • Dr hab. Anna Śrębowata, profesor instytutu
 • Dr hab. Agnieszka Michota-Kamińska, profesor instytutu
 • Prof. dr hab. inż. Robert Nowakowski
 • Prof. dr hab. Marcin Opałło
 • Prof. dr hab. Violetta Patroniak
 • Prof. dr hab. Andrzej Poniewierski
 • Prof. dr hab. Adam Proń
 • Prof. dr hab. Czesław Radzewicz
 • Prof. dr hab. Joanna Sadlej
 • Dr hab. Volodymyr Sashuk
 • Prof. dr hab. Leszek Sirko
 • Dr hab. Yuriy Stepanenko
 • Prof. dr hab. Grażyna Stochel
 • Dr hab. Inż. Rafał Szmigielski, profesor instytutu
 • Dr Katarzyna Szot-Karpińska
 • Prof. dr hab. Jacek Waluk
 • Prof. dr hab. Małgorzata Witko
 • Dr Emilia Witkowska Nery
 • Prof. dr hab. Daniel Wójcik

Informacje dodatkowe

Terminy posiedzeń Rady Naukowej w 2022 r.

 • 21 luty 
 • 25 kwietnia
 • 13 czerwca
 • 10 października
 • 12 grudnia

Terminy posiedzeń Rady Naukowej w 2021 r.

 • 22 lutego
 • 19 kwietnia
 • 14 czerwca
 • 4 października
 • 6 grudnia

Terminy posiedzeń Rady Naukowej w 2020 r.

 • 24 lutego
 • 20 kwietnia
 • 15 czerwca
 • 5 października
 • 7 grudnia

Wnioski wymagające zaopiniowania, bądź rozpatrzenia przez Radę Naukową należy zgłaszać co najmniej 10 dni (roboczych) przed posiedzeniem.