Materiały półprzewodnikowe i urządzenia optoelektroniczne

Zespół badawczy nr 26

Materiały półprzewodnikowe i urządzenia optoelektroniczne

Kierownik zespołu

dr hab. inż. Daniel Prochowicz, profesor Instytutu

+48 22 343 3072
dprochowicz@ichf.edu.pl

Tematyka badawcza

Tematyka badawcza zespołu koncentruje się na wytwarzaniu i badaniu właściwości fizykochemicznych laboratoryjnych ogniw słonecznych oraz fotodetektorów opartych na perowskitach halogenkowych.

Członkowie

 • mgr inż. Joanna Kruszyńska

Badania

 • Opracowanie metod wytwarzania cienkich filmów perowskitowych wykazujących wysoką stabilność w warunkach podwyższonej temperatury i dużej wilgotności
 • Rozwijanie metod otrzymywania wysokiej jakości warstw transportujących elektrony
 • Rozwijanie metod otrzymywania perowskitów halogenkowych w formie monokryształów
 • Wytwarzanie stabilnych i wydajnych urządzeń optoelektronicznych opartych na perowskitach halogenkowych

Publikacje

2021

Parikh, N., Karamta, M., Yadav, N., Mahdi Tavakoli, M., Prochowicz, D., Akin, S., Kalam, A., Satapathi, S., & Yadav, P.
Is machine learning redefining the perovskite solar cells?
Journal of Energy Chemistry, https://doi.org/10.1016/J.JECHEM.2021.07.020

Tavakoli, M. M., Dastjerdi, H. T., Yadav, P., Prochowicz, D., Si, H., & Tavakoli, R.
Ambient Stable and Efficient Monolithic Tandem Perovskite/PbS Quantum Dots Solar Cells via Surface Passivation and Light Management Strategies.
Advanced Functional Materials, https://doi.org/10.1002/adfm.202010623

Chavan, R. D., Parikh, N., Tavakoli, M. M., Prochowicz, D., Kalam, A., Yadav, P., Bhoite, P. H., & Hong, C. K.
Mesoscopic TiO2 /Nb2O5 Electron Transfer Layer for Efficient and Stable Perovskite Solar Cells.
Advanced Materials Interfaces, https://doi.org/10.1002/admi.202100177

M. M. Tavakoli, P. Yadav, D. Prochowicz, R. Tavakoli,
Efficient, Hysteresis‐Free and Flexible Inverted Perovskite Solar Cells Using All‐Vacuum Processing
Solar RRL 2021, 5, 2000552. https://doi.org/10.1002/solr.202000552

S. Trivedi, D. Prochowicz, N. Parikh, A. Mahapatra, M. K. Pandey, A. Kalam, M. M. Tavakoli, Pankaj Yadav,
“Recent Progress in Growth of Single-Crystal Perovskites for Photovoltaic Applications”
ACS Omega 2021, 6, 1030-1042. https://doi.org/10.1021/acsomega.0c04593

N. Parikh, M. M. Tavakoli, M. K. Pandey, A. Kalam, D. Prochowicz, P. Yadav,
“Role of spacer cation on the growth and crystal orientation of two-dimensional perovskite”
Sustain. Energy Fuels, 2021, 5, 1255-1279. https://doi.org/10.1039/D0SE01469A

S. Narayanan, N. Parikh, M. M. Tavakoli, M. Pandey, M. Kumar, A. Kalam, S. Trivedi, D. Prochowicz, P. Yadav,
“Metal Halide Perovskites for Energy Storage Applications”
Eur. J. Inorg. Chem. 2021, 13, 1201-1212. https://doi.org/10.1002/ejic.202100015

N. Parikh, M. M. Tavakoli, M. Pandey, M. Kumar, D. Prochowicz, R. D. Chavan, P. Yadav,
“Two-dimensional halide perovskite single crystals: principles and promises”

Chavan, R. D., Prochowicz, D., Bończak, B., Fiałkowski, M., Tavakoli, M. M., Yadav, P., Patel, M. J., Gupta, S. K., Gajjar, P. N., & Hong, C. K.
Azahomofullerenes as New n-Type Acceptor Materials for Efficient and Stable Inverted Planar Perovskite Solar Cells.
ACS Applied Materials & Interfaces, https://doi.org/10.1021/acsami.1c01685

Trivedi, S., Prochowicz, D., Kalam, A., Tavakoli, M. M., & Yadav, P.
Development of all-inorganic lead halide perovskites for carbon dioxide photoreduction.
Renewable and Sustainable Energy Reviews, https://doi.org/10.1016/j.rser.2021.111047

Chavan, R. D., Prochowicz, D., Bończak, B., Fiałkowski, M., Tavakoli, M. M., Yadav, P., Patel, M. J., Gupta, S. K., Gajjar, P. N., & Hong, C. K.
Azahomofullerenes as New n-Type Acceptor Materials for Efficient and Stable Inverted Planar Perovskite Solar Cells.
ACS Applied Materials & Interfaces, https://doi.org/10.1021/acsami.1c01685

Xie, H., Wang, Z., Chen, Z., Pereyra, C., Pols, M., Gałkowski, K., Anaya, M., Fu, S., Jia, X., Tang, P., Kubicki, D. J., Agarwalla, A., Kim, H.-S., Prochowicz, D., Borrisé, X., Bonn, M., Bao, C., Sun, X., Zakeeruddin, S. M., Emsley, L., Arbiol, J., Gao, F., Fu, F., Wang, H.I., Klaas-Jan, T., Stranks, S.D., Tao, S., Gratzel, M., Hagfeldt, A., Lira-Cantu, M.
Decoupling the effects of defects on efficiency and stability through phosphonates in stable halide perovskite solar cells.
Joule, https://doi.org/10.1016/j.joule.2021.04.003

Prochowicz, D., Trivedi, S., Parikh, N., Saliba, M., Kalam, A., Tavakoli, M. M., & Yadav, P.
In the Quest of Low Frequency Impedance Spectra of Efficient Perovskite Solar Cells.
Energy Technology, https://doi.org/10.1002/ente.202100229

Parikh, N., Karamta, M., Yadav, N., Mahdi Tavakoli, M., Prochowicz, D., Akin, S., Kalam, A., Satapathi, S., & Yadav, P.  

Is machine learning redefining the perovskite solar cells?  

Journal of Energy Chemistry, https://doi.org/10.1016/J.JECHEM.2021.07.020 

Współpraca

 • Prof. Michael Graetzel (École Polytechnique Fédérale de Lausanne)
 • Prof. Michael Saliba (University of Stuttgart)
 • Dr. Pankaj Yadav (Pandit Deendayal Petroleum University)
 • Dr. Mahdi Tavakoli (Massachusetts Institute of Technology)
 • Dr. Dominik Kubicki (University of Cambridge)
 • Dr. Seckin Akin (Karamanoglu Mehmetbey University)

Finansowanie

Program Opus 20

Projekt pt. „Badanie relacji pomiędzy strukturą a właściwościami monokrystalicznych perowskitów ołowiowo-halogenkowych do zastosowań w fotodetekcji” 2021-2023. Kierownik: Daniel Prochowicz (1 094 340 PLN) 

Program NCN Sonata Bis 10

Projekt pt. „Opracowanie i rozwijanie metod wytwarzania stabilnych ogniw perowskitowych” 2021-2025. Kierownik projektu: Daniel Prochowicz (2 632 760 PLN)