Materiały półprzewodnikowe i urządzenia optoelektroniczne

Zespół badawczy nr 26

Materiały półprzewodnikowe i urządzenia optoelektroniczne

Kierownik zespołu

dr hab. inż. Daniel Prochowicz, profesor Instytutu

+48 22 343 3072
dprochowicz@ichf.edu.pl

Tematyka badawcza

Tematyka badawcza zespołu koncentruje się na wytwarzaniu i badaniu właściwości fizykochemicznych laboratoryjnych ogniw słonecznych oraz fotodetektorów opartych na perowskitach halogenkowych.

Członkowie

 • mgr inż. Joanna Kruszyńska

Badania

 • Opracowanie metod wytwarzania cienkich filmów perowskitowych wykazujących wysoką stabilność w warunkach podwyższonej temperatury i dużej wilgotności
 • Rozwijanie metod otrzymywania wysokiej jakości warstw transportujących elektrony
 • Rozwijanie metod otrzymywania perowskitów halogenkowych w formie monokryształów
 • Wytwarzanie stabilnych i wydajnych urządzeń optoelektronicznych opartych na perowskitach halogenkowych

Współpraca

 • Prof. Michael Graetzel (École Polytechnique Fédérale de Lausanne)
 • Prof. Michael Saliba (University of Stuttgart)
 • Dr. Pankaj Yadav (Pandit Deendayal Petroleum University)
 • Dr. Mahdi Tavakoli (Massachusetts Institute of Technology)
 • Dr. Dominik Kubicki (University of Cambridge)
 • Dr. Seckin Akin (Karamanoglu Mehmetbey University)

Finansowanie

Program NCN Sonata Bis 10

Projekt pt. „Opracowanie i rozwijanie metod wytwarzania stabilnych ogniw perowskitowych” 2021-2025. Kierownik projektu: Daniel Prochowicz (2 632 760 PLN)