Miękka materia ziarnista i inżynieria tkankowa

Zespół badawczy nr 19

Miękka materia ziarnista i inżynieria tkankowa

Kierownik zespołu

Tematyka badawcza

Zespół zajmuje się badaniem miękkich materiałów o strukturze ziarnistej, zwłaszcza gęstych emulsji, pian i mikrohydrożeli, z myślą o ich wykorzystaniu w tworzeniu złożonych mikrokapsułek i "rusztowań" do hodowli komórkowych 3D.  Do tworzenia i kontrolowania tego typu struktur wykorzystujemy techniki mikroprzepływowe. Rozwijamy również techniki drukowania 3D przy użyciu biomateriałów, w tym drukowania struktur ziarnistych lub porowatych, oraz techniki mikrofabrykacji dla zastosowań w hodowli komórek i tkanek in vitro.

Członkowie

 • mgr Nehar Celikkin 
 • mgr Marco Costantini 
 • mgr Monika Ćwiklińska 
 • dr Katarzyna Rojek 
 • Julia Kuczak

Badania

 • Tworzenie łańcuchów kropel w mikrokanałach i drukowanie łańcuchów kropel.
 • Relaksacja dużych agregatów kropel (N ~ 103 - 104).
 • Wytwarzanie mikrocząstek hydrożelowych i ich agregatów poprzez reinkapsulację.
 • Inkapsulacja komórek nowotworowych, śródbłonka, fibroblastów, i innych komórek w celu hodowli mikro-tkanek in vitro.
 • Hodowla sieci naczyń kapilarnych in vitro przy użyciu technik hodowli 3D na chipie.
 • Wytwarzanie włókien hydrożelowych jako rusztowań do hodowli mięśni szkieletowych in vitro.
 • Drukowanie 3D struktur porowatych o przestrzennie kontrolowanym rozmiarze porów.

Współpraca

 • Uniwersytet w Princeton, współpraca z grupą Prof. Howarda A. Stone'a nad samoorganizacją kropel w mikrokanałach.
 • Uniwersytet w Rzymie La Sapienza, współpraca z Prof. Andrea Barbetta nad syntezą materiałów makro-porowatych.
 • Uniwersytet Tor Vergata w Rzymie, współpraca z Dr Cesare Gargioli nad hodowlą komórek mięśniowych in vitro.
 • Politechnika Warszawska, współpraca z Prof. Wojciechem Święszkowskim nad drukowaniem 3D materiałów porowatych i biodrukowaniem.
 • Fundacja Badań i Rozwoju Nauk, Warszawa, współpraca z grupą Dr hab. Michała Wszoły nad wytwarzaniem sztucznych wysp trzustkowych.

Finansowanie

Program First Team Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

Projekt nr POIR.04.04.00-00-26C7/16-00 pt. "New Applications of Droplet Microfluidics: From Biomimetics to Tissue Engineering", 2017-2021.

Program NCN Sonata Bis 9

Projekt nr 2019/34/E/ST8/00411 pt. "Drukowanie samoorganizujących się kropel: od fizycznych podstaw samoorganizacji do zastosowań w enkapsulacji komórek i badaniach przesiewowych", 2020 - 2024.

Program NCN Opus 17

Projekt nr 2019/33/B/ST8/02145 pt. "Sztuczne wyspy trzustkowe: mikrofluidyczne metody reagregacji komórek endokrynnych w drobinach hydrożeli", 2020 - 2023.

Program NCN Polonez

Projekt nr 2016/23/P/NZ1/03604 pt. "3D hybrid organ-on-chip (hOCP) platform for skeletal muscle tissue: a predictive in vitro model and an advanced tool for in vivo repair of skeletal muscle defects", 2019 - 2021.

Program NCN Sonata 14

Projekt nr 2018/31/D/ST8/03647 pt. "Engineering microvasculature via 3D bioprinting with innovative bioink additives", 2019 - 2022.