Fizykochemia miękkiej materii

Zespół badawczy nr 10

Fizykochemia miękkiej materii

Kierownik zespołu

prof. dr hab. Robert Hołyst

Tematyka badawcza

Analizujemy reakcje biochemiczne na poziomie pojedynczych molekuł stosując metody spektroskopowe ze zliczaniem pojedynczych fotonów. Badamy reakcje biochemiczne w probówce i w żywych komórkach. Oprócz tego rozwijamy nowe metody nierównowagowej fizyki statystycznej. Tworzymy również podłoża do SERSa.

Członkowie

 • mgr Airit Agasty
 • mgr inż. Paweł Albrycht
 • mgr Krzysztof Bielec
 • dr inż. Grzegorz Bubak
 • dr Tomasz Kalwarczyk
 • mgr inż. Aneta Karpińska
 • mgr Monika Księżopolska-Gocalska
 • mgr Patrycja Kuźma 
 • dr inż. Karina Kwapiszewska
 • dr hab. Anna Maciołek
 • mgr Marta Pilz
 • prof. dr hab. Andrzej Poniewierski
 • mgr inż. Łukasz Richter
 • mgr Yirui Zhang 

Publikacje

Richter, Ł., Księżarczyk, K., Paszkowska, K., Janczuk-Richter, M., Niedziółka-Jönsson, J., Gapiński, J., Łoś, M., Hołyst, R., & Paczesny, J.
Adsorption of bacteriophages on polypropylene labware affects the reproducibility of phage research.
Scientific Reports, https://doi.org/10.1038/s41598-021-86571-x


Everts, J. C., & Ravnik, M.
Ionically Charged Topological Defects in Nematic Fluids.
Physical Review X, https://doi.org/10.1103/PhysRevX.11.011054