Fizykochemia miękkiej materii

Zespół badawczy nr 10

Fizykochemia miękkiej materii

Kierownik zespołu

prof. dr hab. Robert Hołyst

Tematyka badawcza

Analizujemy reakcje biochemiczne na poziomie pojedynczych molekuł stosując metody spektroskopowe ze zliczaniem pojedynczych fotonów. Badamy reakcje biochemiczne w probówce i w żywych komórkach. Oprócz tego rozwijamy nowe metody nierównowagowej fizyki statystycznej. Tworzymy również podłoża do SERSa.

Członkowie

 • mgr Airit Agasty
 • mgr inż. Paweł Albrycht
 • dr Tomasz Andryszewski
 • mgr Krzysztof Bielec
 • mgr inż. Bartłomiej Bończak
 • dr inż. Grzegorz Bubak
 • mgr Sahir Gagan 
 • dr Michalina Iwan 
 • dr Tomasz Kalwarczyk
 • mgr inż. Aneta Karpińska
 • mgr Monika Księżopolska-Gocalska
 • mgr Patrycja Kuźma 
 • dr inż. Karina Kwapiszewska
 • dr hab. Anna Maciołek
 • dr Karol Makuch
 • mgr Marta Pilz
 • prof. dr hab. Andrzej Poniewierski
 • mgr inż. Łukasz Richter
 • mgr Yirui Zhang 
 • mgr Ying Zhou
 • dr Paweł Żuk

Publikacje

2021

Richter, Ł., Księżarczyk, K., Paszkowska, K., Janczuk-Richter, M., Niedziółka-Jönsson, J., Gapiński, J., Łoś, M., Hołyst, R., & Paczesny, J.
Adsorption of bacteriophages on polypropylene labware affects the reproducibility of phage research.
Scientific Reports, https://doi.org/10.1038/s41598-021-86571-x

Everts, J. C., & Ravnik, M.
Ionically Charged Topological Defects in Nematic Fluids.
Physical Review X, https://doi.org/10.1103/PhysRevX.11.011054

Agasty, A., Wisniewska, A., Kalwarczyk, T., Koynov, K., & Holyst, R.
Macroscopic Viscosity of Polymer Solutions from the Nanoscale Analysis.
ACS Appl. Polym. Mater., https://doi.org/10.1021/acsapm.1c00348

Kucharska, K., Pilz, M., Bielec, K., Kalwarczyk, T., Kuźma, P., & Hołyst, R.
Two Intercalation Mechanisms of Oxazole Yellow Dimer (YOYO-1) into DNA.
Molecules, https://doi.org/10.3390/molecules26123748

Kleczewska, N., Sikorski, P. J., Warminska, Z., Markiewicz, L., Kasprzyk, R., Baran, N., Kwapiszewska, K., Karpinska, A., Michalski, J., Holyst, R., Kowalska, J., & Jemielity, J.
Cellular delivery of dinucleotides by conjugation with small molecules: targeting translation initiation for anticancer applications.
Chemical Science, https://doi.org/10.1039/D1SC02143E

Al-Otaibi, J. S., Albrycht, P., Mary, Y. S., Mary, Y. S., & Księżopolska-Gocalska, M.

Concentration-dependent SERS profile of olanzapine on silver and silver-gold metallic substrates.

Chemical Papers, https://doi.org/10.1007/S11696-021-01783-9 

Kalwarczyk, T., Bielec, K., Burdzy, K., & Holyst, R.

Influence of molecular rebindings on the reaction rate of complex formation.

Physical Chemistry Chemical Physics, https://doi.org/10.1039/D1CP02820K

Al-Otaibi, J. S., Albrycht, P., Mary, Y. S., Mary, Y. S., & Księżopolska-Gocalska, M.

Concentration-dependent SERS profile of olanzapine on silver and silver-gold metallic substrates.

Chemical Papers, https://doi.org/10.1007/S11696-021-01783-9

Albrycht, P., Al-Otaibi, J. S., Mary, Y. S., Mary, Y. S., Trivedi, R., & Chakraborty, B.

Surface enhanced Raman scattering investigation of pioglitazone on silver and silver-gold metal substrates – Experimental analysis and theoretical modeling.

Journal of Molecular Structure, https://doi.org/10.1016/J.MOLSTRUC.2021.130992