Patenty wg dziedziny Wróć do listy

Przyrządy - pomiar

 • Oferta nr. 6/18
 • Nazwa:
  Polimer wdrukowany molekularnie w postaci warstwy do oznaczania tyraminy, sposób otrzymywania takiego polimeru i zastosowanie w chemoczujniku do selektywnego elektrochemicznego wykrywania i/lub oznaczania analitów, zwłaszcza tyraminy
 • Słowa kluczowe:
  polimery wdrukowanie molekularne, polimery przewodzące, tyramina, toksyny w żywności, samorapotujący polimer
 • Oferta nr. 12/17
 • Nazwa:
  Nanokompozyty hybrydowe o przestrzennej strukturze, sposób ich wytwarzania, nanostrukturalne czujniki zawierające jako materiał anodowy na elektrodzie pracującej nanokompozyty hybrydowe oraz zastosowanie tych nanokompozytów hybrydowych
 • Słowa kluczowe:
  elektrokataliza, elektroutlenianie metanolu, strukturalne kataliazatory Ni, zaawansowane nanomateriały
 • Oferta nr. 10/17
 • Nazwa:
  Polimer wdrukowany molekularnie z wbudowanym próbnikiem redoks i solą dostarczającą przeciwjony oraz selektywny czujnik chemiczny do elektrochemicznego oznaczania wybranych analitów z warstwą polimeru wdrukowanego molekularnie jako jednostką rozpoznającą
 • Słowa kluczowe:
  polimery wdrukowane molekularnie, czujniki elektrochemiczne, semorepotrujące materiały
 • Oferta nr. 6/17
 • Nazwa:
  Sposób wytwarzania sond do skaningowego mikroskopu tunelowego (STM) zaizolowanych w osnowie szklanej, sonda wytworzona tym sposobem oraz jej zastosowanie do obrazowania STM w elektrolitach organicznych i wodnych
 • Słowa kluczowe:
  skaningowa mikroskopia tunelowa, sonda skaningowa, elektrolity organiczne
 • Oferta nr. 17/16
 • Nazwa:
  Sposób wyznaczania stopnia starzenia oleju napędowego oraz jego zastosowanie do oceny jakości oleju napędowego
 • Słowa kluczowe:
  olej napędowy, starzenie, elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna
 • Oferta nr. 16/16
 • Nazwa:
  Sposób wyznaczania stopnia starzenia benzyn oraz jego zastosowanie do oceny jakości benzyn
 • Słowa kluczowe:
  benzyny, starzenie, elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna
 • Oferta nr. 7/15
 • Nazwa:
  Sposób oznaczania nanocząstek złota w zawiesinie oraz przepływowy układ pomiarowy do realizacji tego sposobu
 • Słowa kluczowe:
  nanocząstki złota, zawiesina, elektrochemiczna detekcja, analiza wstrzykowo-przepływowa
 • Oferta nr. 4/15
 • Nazwa:
  Sposób nakładania analitu z roztworu na podłoże do powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii w polu elektrycznym
 • Słowa kluczowe:
  spektroskopia wzmacniana powierzchniowoosadzanie analitu, pole elektryczne
 • Oferta nr. 3/15
 • Nazwa:
  Sposób synchronizacji czasowej laserów impulsowych
 • Słowa kluczowe:
  laser, synchronizacja elektroniczna
 • Oferta nr. 27/14
 • Nazwa:
  Nowy przewodzący bisbitiofenowy polimer molekularnie wdrukowany za pomocą 2,4,6 trinitrofenolu, sposób jego przygotowania oraz jego zastosowanie do selektywnego wykrywania i/lub oznaczania nitroaromatycznych związków wybuchowych metodą spektroskopii flu
 • Słowa kluczowe:
  2,4,6-trinitrofenol, nitroaromatyczny związek wybuchowy, tiofen, elektropolimeryzacja, polimer wdrukowany molekularnie, chemiczny czujnik fluorescencyjny
 • Oferta nr. 26/14
 • Nazwa:
  Nowa spektrofotometryczna metoda oznaczania ilości złota w roztworach oraz strukturach porowatych zawierających złote nanocząstki
 • Słowa kluczowe:
  naocząstki złota, oznaczanie zawartości złota, technika UV-Vis
 • Oferta nr. 7/14
 • Nazwa:
  Kolorymetryczny sensor do wykrywania i/lub identyfikacji wirusów i bakteriofagów, zwłaszcza adenowirusów i bakteriofagów T7
 • Słowa kluczowe:
  sensor/czujnik kolorymetryczny, bakteriofag, T7, adenowirus, przeciwciało
 • Oferta nr. 23/12
 • Nazwa:
  Sposób kompresji spektralnej krótkich impulsów laserowych światła o szerokim widmie oraz układ optyczny do takiej kompresji
 • Słowa kluczowe:
  kompresja spektralna, impulsy femtosekundowe, impulsy pikosekundowe, spektroskopia Ramana
 • Oferta nr. 13/12
 • Nazwa:
  Przenośna walizka próżniowa z wziernikiem
 • Słowa kluczowe:
  przenośna, walizka, próżniowa, wziernik
 • Oferta nr. 45/11
 • Nazwa:
  Platforma do pomiarów SERS oraz sposób jej wykonania
 • Słowa kluczowe:
  SERS, powierzchniowo wzmocniona spektroskopia Ramana, podłoże, nanostruktura, samoagregacja