Patenty - oferta nr. 17/16

Sposób wyznaczania stopnia starzenia oleju napędowego oraz jego zastosowanie do oceny jakości oleju napędowego

 • Opis:

  Przedmiotem wynalazku jest sposób wyznaczania stopnia starzenia oleju napędowego oraz jego zastosowanie do oceny jakości tego oleju, podczas magazynowania, na zgodność z normami prawnymi. Pomiary wykonywane są techniką elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej z uzyskaniem w jej wyniku widm impedancyjnych w postaci wykresu Nyquista tj. zależności wartości urojonej składowej impedancji Zim od wartości rzeczywistej składowej impedancji Zre.  Analiza tej zależności pozwala na wyznaczenie szeregu parametrów charakteryzujących badany olej i pozwalających na określenie stopnia jego starzenia od wczesnego etapu tego procesu.

 • Twórcy:
  Krzysztof Noworyta, Piotr Bocian, Paweł Bukrejewski, Krzysztof Biernat
 • Zalety:
  • Szybkość pomiaru,
  • Możliwość analizy wielu parametrów oleju napędowego równocześnie,
  • Łatwość automatyzacji,
  • Pomiar umożliwia obserwację zmian widocznych na wczesnym etapie procesu starzenia.
 • Słowa kluczowe:
  olej napędowy, starzenie, elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna
 • Dziedzina:
 • Zastosowanie:
  • Kontrola jakości w trakcie magazynowania oleju,
  • Sprawdzanie jakości oleju napędowego przed zakupem.
 • Stan zaawansowania:
  Etap badania
 • Prawa własności intelektualnej:
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
Powrót do listy patentów