Patenty - oferta nr. 16/16

Sposób wyznaczania stopnia starzenia benzyn oraz jego zastosowanie do oceny jakości benzyn

 • Opis:

  Przedmiotem wynalazku jest sposób wyznaczania stopnia starzenia benzyn oraz jego zastosowanie do oceny jakości benzyn, podczas ich magazynowania, na zgodność z normami prawnymi. Pomiary wykonywane są techniką elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej z uzyskaniem w jej wyniku widm impedancyjnych w postaci wykresu Nyquista tj. zależności wartości urojonej składowej impedancji Zim od wartości rzeczywistej składowej impedancji Zre.  Analiza tej zależności pozwala na wyznaczenie szeregu parametrów charakteryzujących badane benzyny i pozwalających na określenie stopnia starzenia benzyn od wczesnego etapu tego procesu.

 • Twórcy:
  Krzysztof Noworyta, Piotr Bocian, Paweł Bukrejewski, Krzysztof Biernat
 • Zalety:
  • Szybkość pomiaru,
  • Możliwość analizy wielu parametrów benzyny równocześnie,
  • Łatwość automatyzacji,
  • Pomiar umożliwia obserwację zmian widocznych na wczesnym etapie procesu starzenia.
 • Słowa kluczowe:
  benzyny, starzenie, elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna
 • Dziedzina:
 • Zastosowanie:
  • Kontrola jakości w trakcie magazynowania paliw,
  • Sprawdzanie jakości benzyny przed zakupem.
 • Stan zaawansowania:
  Etap badania
 • Prawa własności intelektualnej:
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
Powrót do listy patentów