Patenty - oferta nr. 7/14

Kolorymetryczny sensor do wykrywania i/lub identyfikacji wirusów i bakteriofagów, zwłaszcza adenowirusów i bakteriofagów T7

 • Opis:

  Przedmiotem wynalazku jest kolorymetryczny sensor do wykrywania i/lub identyfikacji wirusów i bakteriofagów, zwłaszcza adenowirusów i bakteriofagu T7, charakteryzujący się tym, że jest oparty o nanocząstki złota modyfikowane grupami umożliwiającymi kowalencyjne wiązanie przeciwciała przeciwko wirusowi/bakreriofagowi do powierzchni tych nanocząstek, korzystnie grupami aminowymi, jak również ten wynalazek obejmuje sposób wykrywania i/lub identyfikacji wirusów i bakteriofagów z użyciem sensora według wynalazku, oraz jego zastosowanie.

 • Twórcy:
  Adam Leśniewski, Marcin Łoś, Martin Jönsson-Niedziółka, Anna Krajewska, Katarzyna Szot, Joanna Łoś, Joanna Niedziółka-Jönsson
 • Zalety:
  • sensor jest selektywny wobec bakteriofaga T7
  • wykorzystanie oddziaływania przeciwciało-antygen umożliwia detekcję wirusów nie wykazujących aktywności biologicznej
  • opisana metoda charakteryzuje się wyższą precyzją niż metody klasyczne
 • Słowa kluczowe:
  sensor/czujnik kolorymetryczny, bakteriofag, T7, adenowirus, przeciwciało
 • Dziedzina:
 • Zastosowanie:

  Chemia analityczna, Diagnostyka, Wirologia, Mikrobiologia, Mikro. i Nanotechnologie, Czujniki pomiarowe, Techniki chemiczne

 • Stan zaawansowania:
  Etap badania
 • Prawa własności intelektualnej:
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
Powrót do listy patentów