Patenty - oferta nr. 7/15

Sposób oznaczania nanocząstek złota w zawiesinie oraz przepływowy układ pomiarowy do realizacji tego sposobu

 • Opis:

  Wynalazek dotyczy sposobu oznaczania nanocząstek złota (AuNPs) w zawiesinie z zastosowaniem układu do analizy wstrzykowo-przepływowej (FIA) zaopatrzonego w elektrochemiczną celkę pomiarową. Podczas oznaczania zawiesinę AuNPs zawartą w próbce poddaje się reakcji elektrokatalicznej i jednocześnie procesowi elektrorozpuszczania. Wynalazek dotyczy również układu do realizacji powyższego sposobu analizy.

 • Twórcy:
  Dominika Ogończyk, Mateusz Gocyła, Marcin Opałło
 • Zalety:
  • Badania nad elektrochemicznymi właściwościami AuNPs są obecnie szeroko zakrojone, jakkolwiek dotychczas niewiele jest doniesień literaturowych dotyczących elektrochemicznych właściwości ich zawiesin. Znane sposoby detekcji elektrochemicznej zawiesin AuNPs opierają się na: (i) reakcjach ich utleniania bądź (ii) wykorzystaniu ich właściwości elektrokatalitycznych,
  • Nieoczekiwanie okazało się, że możliwa jest elektrochemiczna detekcja AuNPs w zawiesinach, bazująca jednocześnie na ich właściwościach elektrokatalitycznych i elektrorozpuszczaniu (utlenianie AuNPs),
  • Opracowana metodologia umożliwia prowadzenie czułych analiz AuNPs w sposób ciągły, gdyż wyeliminowany jest efekt pamięci elektrody (generalnie NPs silnie adsorbują się do powierzchni elektrody),
  • Nieoczekiwanie, w/w metodologia może być zaimplementowana do warunków analizy wstrzykowo-przepływowej (FIA; technika hydrodynamiczna), co umożliwia ciągłą analizę AuNPs. Prowadzenie pomiarów w systemie FIA umożliwia obróbkę (przeprowadzenie zadanych/zaprojektowanych operacji) analizowanych próbek AuNPs w sposób bardzo powtarzalny, łatwą mechanizację postępowania i krótki czas analizy,
  • Opracowany system FIA umożliwia ciągłe, szybkie i powtarzalne analizy zawiesin AuNPs w szerokim zakresie ich stężeń (10-13 – 10-7 mol nanoobiektów L-1).
 • Słowa kluczowe:
  nanocząstki złota, zawiesina, elektrochemiczna detekcja, analiza wstrzykowo-przepływowa
 • Dziedzina:
 • Zastosowanie:

  W zakresie zdrowia publicznego czy monitoring środowiska.

 • Stan zaawansowania:
  Etap badania
 • Prawa własności intelektualnej:
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
Powrót do listy patentów