Patenty - oferta nr. 6/18

Polimer wdrukowany molekularnie w postaci warstwy do oznaczania tyraminy, sposób otrzymywania takiego polimeru i zastosowanie w chemoczujniku do selektywnego elektrochemicznego wykrywania i/lub oznaczania analitów, zwłaszcza tyraminy

 • Opis:

  Przedmiotem wynalazku jest polimer wdrukowany molekularnie w postaci warstwy do oznaczania tyraminy, sposób otrzymywania takiego polimeru i zastosowanie w  chemoczujniku do selektywnego elektrochemicznego wykrywania i/lub oznaczania analitów, zwłaszcza tyraminy.

 • Twórcy:
  Viknasvarri Ayerdurai, Maciej Cieplak, Marianna Gajda, Agnieszka Ziminska, Francis D'Souza, Włodzimierz Kutner
 • Zalety:
  • Wysokie parametry analityczne i użytkowe chemoczujnika, tzn. oznaczanie tyraminy w mikromolowym zakresie stężeń oraz wysoka selektywność wobec substancji przeszkadzających.
  • Opracowanie samoraportującego polimeru pozwalającego na prowadzenie oznaczeń bez konieczności dodatku próbnika redoks do badanych próbek.
 • Słowa kluczowe:
  polimery wdrukowanie molekularne, polimery przewodzące, tyramina, toksyny w żywności, samorapotujący polimer
 • Dziedzina:
 • Zastosowanie:

  Czujnik do selektywnego wykrywania tyraminy może znaleźć zastosowanie w kontroli jakości żywności. Ponadto pacjenci zażywających inhibitory MAO lub leki przeciwdepresyjne muszą unikać spożywania tyraminy gdyż może doprowadzić do tzw. „efektu serowego”, tj. silnych, niebezpiecznych przełomów nadciśnieniowych.

 • Stan zaawansowania:
  Etap badania
 • Prawa własności intelektualnej:
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
Powrót do listy patentów