Patenty - oferta nr. 6/17

Sposób wytwarzania sond do skaningowego mikroskopu tunelowego (STM) zaizolowanych w osnowie szklanej, sonda wytworzona tym sposobem oraz jej zastosowanie do obrazowania STM w elektrolitach organicznych i wodnych

 • Opis:

  Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania sond do skaningowego mikroskopu tunelowego (STM) zaizolowanych w osnowie szklanej oraz sonda wytworzona tym sposobem, która nadaje się do obrazowania STM w elektrolitach organicznych, wodnych i cieczach jonowych.

 • Zalety:
  • Wynalazek pozwala na obrazowanie za pomocą skaningowej mikroskopii tunelowej (STM) w rozpuszczalnikach organicznych,
  • Do jego wytworzenia nie jest wymagane użycie specjalistycznych urządzeń,
  • Do jego wytworzenia wykorzystuje się materiały powszechnie dostępne i nisko kosztowe.
 • Słowa kluczowe:
  skaningowa mikroskopia tunelowa, sonda skaningowa, elektrolity organiczne
 • Dziedzina:
 • Zastosowanie:

  Pomiary za pomocą skaningowej mikroskopii tunelowej (STM) w warunkach elektrochemicznych, szczególnie w elektrolitach będących cieczami jonowymi lub składających się z rozpuszczalnika organicznego lub wody, zawierających rozpuszczone sole, których stężenie ograniczone jest jedynie ich rozpuszczalnością.

 • Stan zaawansowania:
  Etap gotowości do wdrożenia
 • Prawa własności intelektualnej:
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
Powrót do listy patentów