Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Data wpisu: 24.11.2023

ZAWIADOMIENIE 

O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ 

7 grudnia 2023 r. o godz. 9:30 

M.Sc. Swaraj Rashmi Pradhan

„Nanoengineering of thin layers of semiconductor photocatalysts in a microreactor environment for lignin-based model compounds valorization”

Promotor - prof. dr hab.inż. Juan Carlos Colmenares Quintero  

Recenzenci: 

- prof. dr David Fernandez Rivas 

- prof. Enrique Rodriguez Castellon 

- dr hab. inż. Anna Zielińska-Jurek, prof. PG

Z pracą doktorską, streszczeniem oraz recenzjami można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Chemii Fizycznej PAN, w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52 oraz na stronie internetowej: https://www.e-bip.org.pl/ichf/20714 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w języku angielskim za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu narzędzia Zoom.

Osoby spoza IChF PAN wyrażające chęć wzięcia udziału w obronie powinny przesłać taką informację najpóźniej jeden dzień przed obroną na adres SEKN-RN@ichf.edu.pl.