Szansa na karierę naukową: do 2 czerwca trwa rekrutacja na studia doktoranckie w IChF w ramach Szkoły Warsaw-4-PhD

Data wpisu: 17.05.2024

O nas:

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk jest wiodącą jednostką badawczą w Polsce. Założony w 1955 roku, może poszczycić się najwyższą kategorią naukową przyznawaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (A+). Instytut ma prawo posługiwać się logo „HR Excellence in Research” co potwierdza dbałość o najwyższe standardy w rekrutacji naukowców, wsparcie w rozwoju ich kariery a także zaangażowanie społeczne pracowników.

Zespoły badawcze działające w Instytucie pracują nad zagadnieniami na pograniczu chemii, fizyki i biologii. Otwartość i interdyscyplinarność Instytutu pozwala na prowadzenie badań podstawowych jak również mających charakter aplikacyjny, czego potwierdzeniem są firmy typu spin-off, które powstały na bazie odkryć i wynalazków pracowników Instytutu. Każdego roku pracownicy Instytutu publikują ponad 200 publikacji naukowych (w tym w tak prestiżowych czasopismach jak Nature czy Science), są również autorami wielu patentów. IChF PAN angażuje się w kształcenie młodej kadry naukowej poprzez dwie szkoły doktorskie oraz bogatą ofertę stypendialną dla studentów pierwszego i drugiego stopnia studiów.

Instytut promuje doskonałość naukową. Wspólnie z IOCB w Pradze przyznaje co dwa lata wyjątkową nagrodę, nagrodę za marzenie naukowe – the Dream Chemistry Award (DCA). W ramach DCA organizowane są w IChF PAN także wykłady z serii Dream Chemistry Lecture podczas których młodzi naukowcy z całego świata mogą podzielić się swoją wiedzą z naukowcami z warszawskiego środowiska naukowego.

Dodatkowe zalety studiowania w naszym Instytucie:

Priorytetowo traktujemy koncentrację naszych doktorantów na nauce, nie wymagając od nich prowadzenia zajęć dydaktycznych, choć mają taką możliwość. Ponadto zapewniamy w pełni finansowaną edukację doktorancką. Dzięki szerokiej współpracy na całym świecie, w tym partnerstwom z cenionymi instytucjami, takimi jak University College London i Leibniz Institute of Photonic Technology, oraz uczestnictwu w transkontynentalnych sieciach, takich jak Science, Technology, Innovation and Culture Network Berstic, oferujemy bogate międzynarodowe środowisko akademickie. Nasi doktoranci korzystają z możliwości długoterminowego oddelegowania w ramach grantów lub programu Erasmus+. Prawie połowa naszych doktorantów pochodzi z zagranicy, co przyczynia się do różnorodności naszej społeczności akademickiej. Co więcej, nasza oferta edukacyjna jest wzbogacona o różnorodne kursy Warsaw-4-PhD School w ramach 9 instytucji naukowych. Położona w stolicy, mieście o globalnym zasięgu, nasza siedziba znajduje się w przyjaznym dla nauki hubie, znanym z bogactwa kulturowego, kulinarnych przysmaków i bezpieczeństwa, co czyni go idealnym miejscem do rozwoju działalności akademickiej.

Studia doktoranckie w IChF.

Instytut Chemii Fizycznej PAN (IChF) oferuje studia doktoranckie w ramach Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Biomedycznych (Warsaw-4-PhD). Założona w 2019 roku Szkoła Warsaw-4-PhD skupia 9 warszawskich instytucji naukowych, zaangażowanych we współtworzenie szkoły. Szkoła oferuje interdyscyplinarne kształcenie w 4 dyscyplinach naukowych: biologii, chemii, fizyce i medycynie. Każda z instytucji kształci doktorantów w wiodącej dziedzinie naukowej. Nabór na studia doktoranckie odbywa się trzy razy w roku.

Bieżąca rekrutacja rozpoczęła się 6 maja i trwa do 2 czerwca 2024 r.  IChF oferuje także płatne staże w celu zapoznania kandydatów z badaniami prowadzonymi w instytucie (zwykle 1-3 miesiące do uzgodnienia z opiekunem). W przypadku zainteresowania prosimy o bezpośredni kontakt z potencjalnymi opiekunami.

Zakres obowiązków doktoranta:

Regulamin Szkoły Doktorskiej Warsaw-4-PhD, aktualny program kształcenia doktorantów oraz inne istotne informacje znajdują się na stronie: https://warsaw4phd.eu/dokumenty/. Obecnie nasz Instytut oferuje piętnaście projektów badawczych do realizacji na poziomie studiów doktoranckich w ramach Warsaw-4-PhD. Zachęcamy wszystkich potencjalnych kandydatów do kontaktowania się z koordynatorami interesujących ich projektów z wyprzedzeniem, aby dowiedzieć się więcej szczegółów. Poniżej przekazujemy szczegóły:

3.1. Mikrofluidiczne bioprintowanie z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji: w kierunku atlasu do modelowania in vitro biologii człowieka. Promotor: prof. dr hab. Maciej Wojtkowski. Kontakt: mwojtkowski@ichf.edu.pl. Promotor pomocniczy: dr Marco Costantini. Kontakt: mcostantini@ichf.edu.pl. Liczba miejsc: 1.

3.2. Inżynieria tkankowa sieci kapilarnych na rusztowaniach o strukturze ziarnistej: eksperymenty i modelowanie. Promotor: prof. dr hab. Piotr Garstecki Kontakt: pgarstecki@ichf.edu.pl. Promotor pomocniczy: dr Jan Guzowski. Kontakt: jguzowski@ichf.edu.pl. Liczba miejsc: 1.

3.3. Oddziaływania za pośrednictwem fluktuującego ośrodka w równowadze i poza nią. Promotor: prof. dr Anna Maciołek. Kontakt: amaciolek@ichf.edu.pl. Liczba miejsc: 2.

3.4. Kompleksowe, multimodalne profilowanie stanów chromatyny i ekspresji genów w pojedynczych komórkach. Promotor: prof. dr hab. Maciej Wojtkowski. Kontakt: mwojtkowski@ichf.edu.pl. Promotor pomocniczy: dr Marcin Tabaka. Kontakt: mtabaka@ichf.edu.pl. Liczba miejsc: 1.

3.5. Innowacyjne piezofotokatalityczne materiały hybrydowe do transformacji związków inspirowanych biomasą. Promotor: prof. dr hab. inż. Juan Carlos Colmenares Q. Kontakt: jcarloscolmenares@ichf.edu.pl. Promotor pomocniczy: dr Nilesh Manwar. Kontakt: nmanwar@ichf.edu.pl. Liczba miejsc: 1.

3.6. Katalizatory jednoatomowe na funkcjonalnych materiałach węglowych dla procesów selektywnego uwodornienia w warunkach przepływowych (SUCCESS). Promotor: dr hab. Anna Śrębowata, profesor instytutu. Kontakt: asrebowata@ichf.edu.pl. Promotor pomocniczy: dr Adam Augustyniak. Kontakt: adam.augustyniak@uwr.edu.pl. Liczba miejsc: 2.

3.7. Fotoprzełączanie w podwójnym zamknięciu: nowa strategia regulacji świetlnej funkcjonalnych układów typu gospodarz-gość. Promotor: dr hab. Volodymyr Sashuk, profesor instytutu. Kontakt: vsashuk@ichf.edu.pl. Liczba miejsc: 2.

3.8. Fotofizyka i reakcje bimolekularne nanoklastrów metali. Promotor: dr hab. Gonzalo Manuel Angulo Núñez, profesor instytutu. Kontakt: gangulo@ichf.edu.pl. Promotor pomocniczy: dr Marcin Pastorczak. Kontakt: mpastorczak@ichf.edu.pl. Liczba miejsc: 1.

3.9. Natura i właściwości najniższego stanu trypletowego pochodnych porfiryny i ich zastosowanie w biologii. Promotor: prof. dr hab. Jacek Waluk. Kontakt: jwaluk@ichf.edu.pl. Promotor pomocniczy: dr Aleksander Gorski. Kontakt: agorski@ichf.edu.pl. Liczba miejsc: 1.

3.10. Badanie czasoprzestrzennej dynamiki w ultraszybkich laserach światłowodowych. Promotor: dr hab. Yuriy Stepanenko, profesor instytutu. Kontakt: ystepanenko@ichf.edu.pl. Promotor pomocniczy: dr inż. Katarzyna Krupa. Kontakt: kkrupa@ichf.edu.pl. Liczba miejsc: 1.

3.11. Procesy redoks w skali nano. Promotor: prof. dr hab. Marcin Opałło. Kontakt: mopallo@ichf.edu.pl. Promotor pomocniczy: dr Wojciech Nogala. Kontakt: wnogala@ichf.edu.pl. Liczba miejsc: 1.

3.12. Zastosowanie cienkich warstw polimerów wdrukowanych molekularnie w konstrukcji chemoczujników opartych o elektrochemiczny spektrometr rezonansu plazmonów powierzchniowych. Promotor: dr hab. Piyush Sindhu Sharma, profesor instytutu. Kontakt: psharma@ichf.edu.pl. Promotor pomocniczy: dr inż. Maciej Cieplak. Kontakt: mcieplak@ichf.edu.pl. Liczba miejsc: 2.

3.13. Przestrzenne uwarunkowania oporności na immunoterapię w chorobie nowotworowej. Promotor: prof. dr hab. Bożenia Kamińska-Kaczmarek. Kontakt: b.kaminska@nencki.edu.pl Promotor pomocniczy: dr Marcin Tabaka. Kontakt: mtabaka@ichf.edu.pl. Liczba miejsc: 1.

3.14. Synteza nanocząstek typu core-shell do zastosowań w konstrukcji chemoczujników i elektrosyntezie. Promotor: dr hab. Piyush Sindhu Sharma, profesor instytutu. Kontakt: psharma@ichf.edu.pl. Liczba miejsc: 2.

3.15. Zastosowanie czujników z polimerami wdrukowanymi w badania farmakokinetycznych wybranych leków przeciwwirusowych. Promotor: dr hab. Piyush Sindhu Sharma, profesor instytutu. Kontakt: psharma@ichf.edu.pl. Promotor pomocniczy: dr inż. Krzysztof Noworyta. Kontakt: knoworyta@ichf.edu.pl. Liczba miejsc: 1.

Nasze wymagania:

Ukończone studia z tytułem magistra, magistra inżyniera albo równorzędnym. Dopuszcza się kandydowanie do Szkoły osób, które nie posiadają tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego, lecz uzyskają go do dnia zakończenia rekrutacji. W takim przypadku do dnia zakończenia rekrutacji wymagane jest złożenie dyplomu lub pisemnego oświadczenia o uzyskaniu stopnia magistra lub równoważnego.

Ważne informacje:

 • Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej jest bezpłatna.
 • Za naukę w Szkole Doktorskiej nie pobiera się opłat.
 • Rok akademicki rozpoczyna się 1 października i trwa do 30 września następnego roku kalendarzowego.
 • Szczegółowe zasady rekrutacji na dany rok akademicki znajdują się w zakładce Dokumenty.

Harmonogram rekrutacji:

Kandydaci aplikują online do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2024-2025, składając wymagane dokumenty. Poniżej znajdują się najistotniejsze daty dla trzech oferowanych rund rekrutacyjnych:

Ogłoszenie naboru:

 • 6 maja 2024 r. – pierwsza tura rekrutacji
 • 12 lipca 2024 r. – druga tura rekrutacji
 • 5 grudnia 2024 r. – trzecia tura rekrutacji

Nabór wniosków online kandydatów do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2024-2025:

 • od 20 maja 2024 r. do 2 czerwca 2024 r. – pierwsza tura rekrutacji
 • od 26 lipca 2024 r. do 9 sierpnia 2024 r. – druga tura rekrutacji
 • od 19 grudnia 2024 r. do 6 stycznia 2025 r. – trzecia tura rekrutacji

Terminy rozmów rekrutacyjnych dla kandydatów:

 • od 24 czerwca 2024 r. do 3 lipca 2024 r. – pierwsza tura rekrutacji
 • od 2 września 2024 r. do 11 września 2024 r. – druga tura rekrutacji
 • od 27 stycznia 2025 r. do 30 stycznia 2025 r. – trzecia tura rekrutacji

Ogłoszenie wyników:

 • po 5 lipca 2024 r. – pierwsza tura rekrutacji
 • po 13 września 2024 r. – druga tura rekrutacji
 • od 31 stycznia 2025 r. – trzecia tura rekrutacji

Kandydaci, którzy przejdą do II etapu rekrutacji, zostaną zaproszeni na rozmowy drogą mailową.

Strona Warsaw-4-PhD:

Szczegółowe informacje o rekrutacji na studia doktoranckie w IChF w ramach Szkoły Warsaw-4-PhD znajdują się na naszej stronie: https://ichf.edu.pl/aktualnosci/twoj-doktorat-w-ichf-rekrutacja-do-szkoly-doktorskiej-warsaw-4-phd-startuje-6-maja.

Zasady rekrutacji do Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych (Warsaw-4-PhD) znajdują się pod następującym linkiem: https://warsaw4phd.eu/yleerdad/2022/09/Recruitment-Policy-2022_FIN.pdf.

Więcej informacji o Szkole Warsaw-4-PhD School znajduje się na stronie: https://warsaw4phd.eu/en/.