Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Data wpisu: 25.06.2024

ZAWIADOMIENIE

Publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr Justyny Matyjewicz-Walczyk

„Nanostruktury srebra i złota oraz modyfikowane nimi powierzchnie w analizie chemicznej”

w dniu 15 lipca 2024 r. (poniedziałek) o godz. 13.00

w Auli Instytutu Chemii Fizycznej PAN (ul. Kasprzaka 44/52, Warszawa).

Informacje dodatkowe:

Promotor - prof. dr hab. inż. Joanna Niedziółka-Jönsson (Instytut Chemii Fizycznej PAN)

Promotor pomocniczy - dr Adam Leśniewski (Instytut Chemii Fizycznej PAN)

Recenzenci     

- prof. dr hab. inż. Marcin Nyk (Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej)

- prof. dr hab. Wojciech Wróblewski (Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej)

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Chemii Fizycznej PAN, w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52. Streszczenie rozprawy doktorskiej i recenzje znajdują się na stronie internetowej: https://www.e-bip.org.pl/ichf/20714